Passiegebed (Eerste van de gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi)

Typetekst
Typenone
ValuePassiegebed (Eerste van de gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi)
IdTEXT000000021645
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fc01a1cd-45ed-429b-84da-1cac6fbabfaf
Deletedno
Relation Count 3
Properties
Relations
Text part of
Typetekstdrager
IdTDRA000000002556
Pathdomain/tekstdragers/TDRA000000002556
Display NameOlim WARSCHAU, BN : Petersburg, Goll. O.I, 4 (verloren)
Relation IdRELA000000306962
Acceptedyes
Rev 1
Text has doc
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000306963
Acceptedyes
Rev 1
Text has norm title
Typelexicon
IdLEXI000000004045
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004045
Display NameMnl. vertaling van de gebeden uit Jordanus van Quedlinburg: Meditationes de passione Christi
Relation IdRELA000000306964
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refsteksten
ebnmteksten