LEEUWARDEN, PBF : Hs. 1383

Typetekstdrager
ValueLEEUWARDEN, PBF : Hs. 1383
IdTDRA000000012265
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/464b9c36-4d6c-4ad3-b5e4-b8439f5580c9
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000176315
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000018177
Pathdomain/lexicons/LEXI000000018177
Display Namechronogrammen
Relation IdRELA000000176325
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007648
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007648
Display Namekloosterkronieken
Relation IdRELA000000176323
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007672
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007672
Display Namekronieken van Friesland
Relation IdRELA000000176322
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002618
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002618
Display NameLeeuwarden, Fries Genootschap
Relation IdRELA000000176320
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002617
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002617
Display NameLeeuwarden, Provinciale Bibliotheek van Friesland
Relation IdRELA000000176321
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000018178
Pathdomain/lexicons/LEXI000000018178
Display NameOtto van Haeften
Relation IdRELA000000176327
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005709
Pathdomain/documents/DOCU000000005709
Display NameProeliarius of strijdboek, bevattende de jongste oorlogen in Friesland in het jaar 1518, beschreven door broeder Paulus Rodolphi, van Rixtel, vroeger geheeten Johannes Gruyter ... ; op last van het Friesch Genootschap van Geschied-, Oudheid-, en Taalkunde, uit het Latijn vert. en uitg., door J.G. Ottema
Relation IdRELA000000176319
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000029946
Pathdomain/teksten/TEXT000000029946
Display NamePaul Rudolfszoon van Rixtel : Preliarius, Beschrijving van de partijstrijd in Friesland, 1494-1517. Beschrijving van Friesland.
Relation IdRELA000000343233
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers