'S-GRAVENHAGE, KB : KA 113

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : KA 113
IdTDRA000000011821
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/15ce6127-b274-4a0f-add7-5a5e5d609888
Deletedno
Relation Count 10
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000014
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000014
Display Name
Relation IdRELA000000171124
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000171132
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000007649
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007649
Display Namegewestelijke kronieken
Relation IdRELA000000171130
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007672
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007672
Display Namekronieken van Friesland
Relation IdRELA000000171131
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000171129
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002406
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002406
Display NameAmsterdam, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Relation IdRELA000000171128
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000171126
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005561
Pathdomain/documents/DOCU000000005561
Display NameAnalecta medii aevi, ofte oude en nooit voorheen gedrukte Nederlandsche geschiedenisboeken ... / Opgezamelt, nagezien, en volgens aloude handschriften en eige tale der schryveren uitgegeven door Matthæus Brouërius van Nidek ..
Relation IdRELA000000171127
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000029248
Pathdomain/teksten/TEXT000000029248
Display NameKroniekje van de Groninger Ommelanden, 701-1512, met vervolg tot in 1550; Mnl. Etc.
Relation IdRELA000000340232
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers