BRUSSEL, KB : 21661-63

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 21661-63
IdTDRA000000011482
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/025e6866-feb1-476f-a5a9-d4e783cc535d
Deletedno
Relation Count 8
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000167567
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000003763
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003763
Display Nameliederen
Relation IdRELA000000167573
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007268
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007268
Display Namerefreinen
Relation IdRELA000000167572
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003780
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003780
Display Nametoneelteksten
Relation IdRELA000000167571
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000167570
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005516
Pathdomain/documents/DOCU000000005516
Display NameEenighe 16de eeuwsche onuitgegeven gedichten van Coornhert, Spieghel en anderen / G. Kalff
Relation IdRELA000000167569
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000028611
Pathdomain/teksten/TEXT000000028611
Display NameNieuwjaarslied 1588
Relation IdRELA000000337441
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers