s'-GRAVENHAGE, KB : 79 K 21

Typetekstdrager
Values'-GRAVENHAGE, KB : 79 K 21
IdTDRA000000009888
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f790b316-95f6-4ec4-b2c4-7a570e216320
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000148921
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000148946
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000003720
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003720
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre
Relation IdRELA000000148945
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000148944
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000016934
Pathdomain/lexicons/LEXI000000016934
Display NameAltheer, Johannes (Utrecht)
Relation IdRELA000000148940
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000010771
Pathdomain/lexicons/LEXI000000010771
Display NameCoenen van 's Gravesloot, J.F.L.
Relation IdRELA000000148942
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000016933
Pathdomain/lexicons/LEXI000000016933
Display NameCornelis van Aecken, Leiden
Relation IdRELA000000148937
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000011938
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011938
Display NameHengst, C.M. van
Relation IdRELA000000148941
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004680
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004680
Display NameKoning, Jacobus
Relation IdRELA000000148938
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003306
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003306
Display Nameparticulier bezit (anoniem)
Relation IdRELA000000148943
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005061
Pathdomain/documents/DOCU000000005061
Display NameLevensbericht van Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot / door J.B.Rietstap
Relation IdRELA000000148934
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005067
Pathdomain/documents/DOCU000000005067
Display NameWapenboek door den wapenkoning Beyeren uit het begin der XVde eeuw / J.F.L. Coenen van 's Gravesloot
Relation IdRELA000000148935
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000148926
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004884
Pathdomain/documents/DOCU000000004884
Display NameBeeldvorming in Holland : Heraut Beyeren en de historiografie omstreeks 1400 / Johanna Maria Christina Verbij-Schillings
Relation IdRELA000000148930
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005070
Pathdomain/documents/DOCU000000005070
Display NameDe heraldiek in de handschriften voor 1600 : catalogus / samengest. door C. van den Bergen-Pantens
Relation IdRELA000000148932
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005053
Pathdomain/documents/DOCU000000005053
Display NameDie Hollantsche Cronike van den Heraut : eene studie over de Hollandsche geschiedbronnen uit het Beijersche tijdperk / door S. Muller Fz.
Relation IdRELA000000148931
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005069
Pathdomain/documents/DOCU000000005069
Display NameGrenzen aan de macht : de Friese oorlog van de graven van Holland omstreeks 1400 / Antheun Janse
Relation IdRELA000000148929
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003073
Pathdomain/documents/DOCU000000003073
Display NamePrys-catalogus der letterkundige nalatenschap van wijlen den heere Jacobus Koning ..
Relation IdRELA000000148933
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000430
Pathdomain/documents/DOCU000000000430
Display NameSpiegel van ridderschap : heraut Gelre en zijn ereredes / Wim van Anrooij
Relation IdRELA000000148928
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005067
Pathdomain/documents/DOCU000000005067
Display NameWapenboek door den wapenkoning Beyeren uit het begin der XVde eeuw / J.F.L. Coenen van 's Gravesloot
Relation IdRELA000000148927
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000024098
Pathdomain/teksten/TEXT000000024098
Display NameHeraut Beyeren quondam Gelre: Wapenboek Beyeren; autograaf; Mnl.
Relation IdRELA000000317113
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers