LEIDEN, UB : LTK 2220

Typetekstdrager
ValueLEIDEN, UB : LTK 2220
IdTDRA000000009233
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/48d26158-0d84-4bc6-8edb-59ab917783f6
Deletedno
Relation Count 68
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000140945
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000008203
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008203
Display NameZwolle, Domus Parva
Relation IdRELA000000140963
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004879
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004879
Display Namegebedenboek
Relation IdRELA000000140962
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003054
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003054
Display NameBoasberger, N.
Relation IdRELA000000140958
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007946
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007946
Display NameBye Sals
Relation IdRELA000000140956
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015501
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015501
Display NameDart, J.B.
Relation IdRELA000000140957
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004890
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004890
Display NameKampen, Tertiarissen S. Michael
Relation IdRELA000000140955
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002340
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002340
Display NameLeiden, Maatschappij der Nederlandse Letterkunde
Relation IdRELA000000140960
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002366
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002366
Display NameLeiden, Universiteitsbibliotheek
Relation IdRELA000000140961
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003222
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003222
Display NameTholen, M.H.G.A.
Relation IdRELA000000140959
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004818
Pathdomain/documents/DOCU000000004818
Display NameTussen Zwolle en Kampem / P.F.J. Obbema
Relation IdRELA000000140954
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000140950
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000140952
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000140953
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004818
Pathdomain/documents/DOCU000000004818
Display NameTussen Zwolle en Kampem / P.F.J. Obbema
Relation IdRELA000000140951
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000040410
Pathdomain/teksten/TEXT000000040410
Display NameCommuniegebed
Relation IdRELA000000381472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040388
Pathdomain/teksten/TEXT000000040388
Display NameCommuniegebed met aflaat
Relation IdRELA000000381399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040444
Pathdomain/teksten/TEXT000000040444
Display NameCommuniegebed (Eya, vader van hemelrike)
Relation IdRELA000000381572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040411
Pathdomain/teksten/TEXT000000040411
Display NameCommuniegebed toegeschreven aan S. Ambrosius
Relation IdRELA000000381474
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040405
Pathdomain/teksten/TEXT000000040405
Display NameCommuniegebed toegeschreven aan S. Hieronymus
Relation IdRELA000000381455
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040432
Pathdomain/teksten/TEXT000000040432
Display NameCommuniegebed tot Maria
Relation IdRELA000000381544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040442
Pathdomain/teksten/TEXT000000040442
Display NameCommuniegebed, -overdenking
Relation IdRELA000000381568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040402
Pathdomain/teksten/TEXT000000040402
Display NameCommuniegebed, Here Jhesus Christe coninc der glorien
Relation IdRELA000000381445
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040438
Pathdomain/teksten/TEXT000000040438
Display NameCommuniegebed, Mnl. vertaling van Gratias tibi ago
Relation IdRELA000000381560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040437
Pathdomain/teksten/TEXT000000040437
Display NameCommuniegebed, Nu vervruchte di ziele ende lijf
Relation IdRELA000000381558
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040434
Pathdomain/teksten/TEXT000000040434
Display NameCommuniegebed, O here Jhesu Christe du biste een schijn des ewighen lichtes
Relation IdRELA000000381551
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040436
Pathdomain/teksten/TEXT000000040436
Display NameCommuniegebed, O mijn heyl ghijf mi dat mijn siele
Relation IdRELA000000381556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040407
Pathdomain/teksten/TEXT000000040407
Display NameConfiteor
Relation IdRELA000000381462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040354
Pathdomain/teksten/TEXT000000040354
Display NameDrie pater nosters voor Jezus aan het kruis, met aflaat
Relation IdRELA000000381279
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040351
Pathdomain/teksten/TEXT000000040351
Display NameDrieëndertig vermaningen aan Jezus (met als nrs. 25, 26 en 27 de Drie Pater noster voor Jezus aan het kruis)
Relation IdRELA000000381268
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040395
Pathdomain/teksten/TEXT000000040395
Display NameGebed
Relation IdRELA000000381426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040384
Pathdomain/teksten/TEXT000000040384
Display NameGebed tot Christus om genade
Relation IdRELA000000381384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040380
Pathdomain/teksten/TEXT000000040380
Display NameGebed tot God
Relation IdRELA000000381370
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040379
Pathdomain/teksten/TEXT000000040379
Display NameGebed tot Jezus
Relation IdRELA000000381368
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040399
Pathdomain/teksten/TEXT000000040399
Display NameGebed tot Maria
Relation IdRELA000000381434
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040450
Pathdomain/teksten/TEXT000000040450
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000381584
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040449
Pathdomain/teksten/TEXT000000040449
Display NameGebed tot S. Maria, O vrouwe der glorien,..
Relation IdRELA000000381582
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040355
Pathdomain/teksten/TEXT000000040355
Display NameGebed tot de vijf wonden van Christus, toegeschreven aan S. Franciscus
Relation IdRELA000000381282
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040349
Pathdomain/teksten/TEXT000000040349
Display NameHet Keulse Pater noster
Relation IdRELA000000381264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012233
Pathdomain/teksten/TEXT000000012233
Display NameMnl. vertaling van Henricus Suso: Hundert Betrachtungen und Begehrungen, ongespecificeerd
Relation IdRELA000000274615
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040447
Pathdomain/teksten/TEXT000000040447
Display NameMnl. vertaling van Salve misericordia Maria
Relation IdRELA000000381578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040446
Pathdomain/teksten/TEXT000000040446
Display NameMnl. vertaling van Stabat mater
Relation IdRELA000000381576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040350
Pathdomain/teksten/TEXT000000040350
Display NameMnlse vert. van Kempis' Laus et gloria tibi semper
Relation IdRELA000000381266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040353
Pathdomain/teksten/TEXT000000040353
Display NameMnlse vert. van sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000381277
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040400
Pathdomain/teksten/TEXT000000040400
Display NameMnlse vertaling van Fécamps Summe sacerdos et vere pontifex
Relation IdRELA000000381439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040352
Pathdomain/teksten/TEXT000000040352
Display NameO afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000381275
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040451
Pathdomain/teksten/TEXT000000040451
Display NameOnser liever vrouwen mantel
Relation IdRELA000000381586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040348
Pathdomain/teksten/TEXT000000040348
Display NameVertaling van Van Leuvens Salve meum salutare, hier op naam van S. Bernardus
Relation IdRELA000000381262
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000040398
Pathdomain/teksten/TEXT000000040398
Display NameZeven getijden van de passie
Relation IdRELA000000381432
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers