BRUSSEL, ARA : Rekenkamer nr. 14

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, ARA : Rekenkamer nr. 14
IdTDRA000000008755
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/574d78a2-165e-491e-b565-35ecc8fb0697
Deletedno
Relation Count 6
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000018
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000018
Display Name
Relation IdRELA000000136567
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000006137
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006137
Display Nameverordeningen
Relation IdRELA000000136570
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002495
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002495
Display NameBrussel, Algemeen Rijksarchief
Relation IdRELA000000136569
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has trefwoord
Typelexicon
IdLEXI000000016321
Pathdomain/lexicons/LEXI000000016321
Display Namemijnbouw
Relation IdRELA000000136572
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000136568
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000020508
Pathdomain/teksten/TEXT000000020508
Display NameHs. met onder meer ordonnantie m.b.t mijnbouw (f.216v-222v)
Relation IdRELA000000302827
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers