Olim VAN HUFFEL (Utrecht) : Cat. 1937-06-17/18, nr. 69

Typetekstdrager
ValueOlim VAN HUFFEL (Utrecht) : Cat. 1937-06-17/18, nr. 69
IdTDRA000000008434
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7b8c9895-ac45-4773-b5e9-08a0e38ddc54
Deletedno
Relation Count 12
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000133757
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000133766
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003125
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003125
Display NameHuffel, A.J. van (Utrecht)
Relation IdRELA000000133765
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000743
Pathdomain/watermerken/WATM000000000743
Display Name
Relation IdRELA000000133756
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000133763
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006025
Pathdomain/documents/DOCU000000006025
Display NameCatalogus van handschriften - oude en nieuwe boeken - tijdschriften o.m. van Dr. F.W.C.L. Schulte, Hilversum (gedeelte der bibliotheek), van wijlen Mr. H.F.H. Wilbrink-Hoitsema, Hilversum (afdeeling kunsthistorie) en kleinere toevoegingen uit verschillende nalatenschappen
Relation IdRELA000000133764
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000018681
Pathdomain/teksten/TEXT000000018681
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000295859
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers