Olim HIERSEMANN (Leipzig) : Cat. 342 nr. 310

Typetekstdrager
ValueOlim HIERSEMANN (Leipzig) : Cat. 342 nr. 310
IdTDRA000000007910
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ff08425d-1dd1-492e-9048-274b9d4fe9e7
Deletedno
Relation Count 22
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000127872
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011548
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011548
Display NameHolland
Relation IdRELA000000127884
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000009167
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009167
Display NameGetijdenboek van Geert Grote
Relation IdRELA000000127882
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004880
Display Namegetijden- en gebedenboek
Relation IdRELA000000127881
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has illustrator
Typelexicon
IdLEXI000000003405
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003405
Display Namezwarte-ogen meesters
Relation IdRELA000000127883
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003116
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003116
Display NameHiersemann, Karl W. (Leipzig)
Relation IdRELA000000127880
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000127878
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004607
Pathdomain/documents/DOCU000000004607
Display Name[Over: Lub, J.J. Sinte Augustijns hantboec = die mittelniederländischen Übersetzungen des dem Augustinus zugeschriebenen Manuals. Assen, 1962] : de middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven manuale
Relation IdRELA000000127879
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000042234
Pathdomain/teksten/TEXT000000042234
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015375
Pathdomain/teksten/TEXT000000015375
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010692
Pathdomain/teksten/TEXT000000010692
Display NameGebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268424
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038543
Pathdomain/teksten/TEXT000000038543
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000375429
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042233
Pathdomain/teksten/TEXT000000042233
Display NameH. Geestgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026464
Pathdomain/teksten/TEXT000000026464
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000328511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042232
Pathdomain/teksten/TEXT000000042232
Display NameLange Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387519
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042235
Pathdomain/teksten/TEXT000000042235
Display NameLmage vigilie in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042231
Pathdomain/teksten/TEXT000000042231
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387515
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers