BRUGGE, GS : s.o.

Typetekstdrager
ValueBRUGGE, GS : s.o.
IdTDRA000000007613
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/27f62e87-99fe-4e57-9d8e-87469c908b6f
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000124556
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000124569
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002483
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002483
Display NameBrugge, Bibliotheek van het Bisdom
Relation IdRELA000000124567
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002485
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002485
Display NameBrugge, Groot Seminarie
Relation IdRELA000000124568
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008113
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008113
Display NameMalou, Jean-Baptiste
Relation IdRELA000000124566
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015656
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015656
Display Namezuster Godelyeve de Boodt
Relation IdRELA000000124565
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003291
Pathdomain/documents/DOCU000000003291
Display NameDietsce rime : geestelijke gedichten uit de XIIIe, XIVe en XVe eeuw naar een hs. van het einde der XVe eeuw / uitgeg. en van aant. en woordenlijst voorzien door K. de Gheldere
Relation IdRELA000000124562
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003217
Pathdomain/documents/DOCU000000003217
Display NameOver Sinte Godelieve. III. Over de "Vitae Godelivae" / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000124563
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000893
Pathdomain/documents/DOCU000000000893
Display NameOver middelnederlandsche vertalingen van het Oude Testament : bouwstoffen voor de geschiedenis der Nederlandsche bijbelvertaling / C.H. Ebbinge Wubben
Relation IdRELA000000124561
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000124560
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000029530
Pathdomain/teksten/TEXT000000029530
Display NameLegende van S. Godeleva
Relation IdRELA000000341439
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers