BONN, UB : S 752

Typetekstdrager
ValueBONN, UB : S 752
IdTDRA000000007517
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2b5ec4f1-b082-4c82-a44a-d7a4b64dcc42
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000123535
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011514
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011514
Display NameOostelijk Nederland
Relation IdRELA000000123546
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015606
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015606
Display NameRijn-maasgebied
Relation IdRELA000000123545
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002468
Display NameBonn, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000123543
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000998
Pathdomain/documents/DOCU000000000998
Display NameSinte Augustijns Hantboec : de Middelnederlandse vertalingen van het aan Augustinus toegeschreven Manuale / door Jacques Johan Lub
Relation IdRELA000000123542
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000071
Pathdomain/locations/LOCA000000000071
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000123540
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000039592
Pathdomain/teksten/TEXT000000039592
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Soliloquium seu meditationes (?)
Relation IdRELA000000378719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008545
Pathdomain/teksten/TEXT000000008545
Display NameMnl. vertaling van Liber soliloquiorum animae ad Deum
Relation IdRELA000000260463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039839
Pathdomain/teksten/TEXT000000039839
Display NameOverwegingen bij het pinksterfeest
Relation IdRELA000000379588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008507
Pathdomain/teksten/TEXT000000008507
Display NameSint Augustijns hantboec
Relation IdRELA000000260367
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010374
Pathdomain/teksten/TEXT000000010374
Display NameTweede Mnl. vertaling van Eckbert van Schönau: Sermo de vita et passione Jesu Christi
Relation IdRELA000000267197
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers