AMSTERDAM, MA : 846

Typetekstdrager
ValueAMSTERDAM, MA : 846
IdTDRA000000007297
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/bf0ca342-4f2a-466f-a402-005c04938260
Deletedno
Relation Count 49
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000121146
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000121164
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000003036
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003036
Display NameAlberdingk Thijm, Josephus Albertus
Relation IdRELA000000121161
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004396
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004396
Display NameAmsterdam, Augustinessen S. Maria Magdalena /Bethanië
Relation IdRELA000000121159
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002408
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002408
Display NameAmsterdam, Museum Amstelkring
Relation IdRELA000000121163
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007190
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007190
Display NameLangenhuysen, C.L. van
Relation IdRELA000000121162
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000121160
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has trefwoord
Typelexicon
IdLEXI000000005596
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005596
Display Nameleven van Jezus
Relation IdRELA000000121165
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000006351
Pathdomain/documents/DOCU000000006351
Display NameEen Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring / G.J. Jaspers
Relation IdRELA000000121158
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000121150
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000121156
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000121154
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005428
Pathdomain/documents/DOCU000000005428
Display NameCollections scientifiques & artistiques / formées par feu monsieur le dr. J.A. Alberdingk Thijm
Relation IdRELA000000121157
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005408
Pathdomain/documents/DOCU000000005408
Display NameDie vierundzwanzig Alten Ottos von Passau / von Wieland Schmidt
Relation IdRELA000000121152
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006351
Pathdomain/documents/DOCU000000006351
Display NameEen Amsterdams Marialeven in 25 legenden uit handschrift 846 van Museum Amstelkring / G.J. Jaspers
Relation IdRELA000000121155
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000121151
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003730
Pathdomain/documents/DOCU000000003730
Display NameOtto von Passau in Nederlandse handschriften / G.J. Jaspers
Relation IdRELA000000121153
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000041896
Pathdomain/teksten/TEXT000000041896
Display NameDe aanbidding door de Drie Koningen en de ontsteltenis van Herodes
Relation IdRELA000000386485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022341
Pathdomain/teksten/TEXT000000022341
Display NameInleiding op en begin van het twaalfde hoofdstuk van Otto van Passau's Boeck des gulden throens
Relation IdRELA000000309432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041895
Pathdomain/teksten/TEXT000000041895
Display NameInleiding op het Pseudo-Matthëusevangelie, deels ontleend aan Jan van Boendale's Der leken spieghel
Relation IdRELA000000386482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041885
Pathdomain/teksten/TEXT000000041885
Display NameLegende van S. Anna en S. Joachym
Relation IdRELA000000386435
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041908
Pathdomain/teksten/TEXT000000041908
Display NameLegende; De afscheidsdialoog tussen Jezus en Maria, met nagenoeg dezelfde bewoordingen als in Der Neue Ehe (XXXIV)
Relation IdRELA000000386531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041907
Pathdomain/teksten/TEXT000000041907
Display NameLegende; De beschrijving van Jezus' uiterlijk
Relation IdRELA000000386527
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041909
Pathdomain/teksten/TEXT000000041909
Display NameLegende; De dood van Jozef
Relation IdRELA000000386536
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041906
Pathdomain/teksten/TEXT000000041906
Display NameLegende; Jezus als timmermansleerling bij Jozef, met sterke overeenkomsten met Jan van Boendale's Der leken Spiegel (II, 35, v.55-80)
Relation IdRELA000000386522
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041904
Pathdomain/teksten/TEXT000000041904
Display NameLegende; Jezus' jeugd en schoolgang
Relation IdRELA000000386514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041903
Pathdomain/teksten/TEXT000000041903
Display NameLegende; Jezus' kinderjaren en bijbehorende wonderen in Nazareth
Relation IdRELA000000386510
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041905
Pathdomain/teksten/TEXT000000041905
Display NameLegende; de vermissing van de twaalfjarige Jezus en zijn terugvondst in de tempel
Relation IdRELA000000386518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041891
Pathdomain/teksten/TEXT000000041891
Display NameMarialegende, S. Maria en S. Elisabeth vertellen hun blijde boodschappen aan elkaar
Relation IdRELA000000386463
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041890
Pathdomain/teksten/TEXT000000041890
Display NameMarialegende, inzake Mariaboodschap
Relation IdRELA000000386458
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041887
Pathdomain/teksten/TEXT000000041887
Display NameMarialegende, inzake haar bezoek aan de tempel op driejarige leeftijd
Relation IdRELA000000386444
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041888
Pathdomain/teksten/TEXT000000041888
Display NameMarialegende, inzake haar bezoek aan de tempel op zevenjarige leeftijd
Relation IdRELA000000386448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041886
Pathdomain/teksten/TEXT000000041886
Display NameMarialegende, inzake haar geboorte
Relation IdRELA000000386439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041889
Pathdomain/teksten/TEXT000000041889
Display NameMarialegende, inzake het huwelijk tussen S. Maria en S. Joseph
Relation IdRELA000000386452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041910
Pathdomain/teksten/TEXT000000041910
Display NameMarialegende; Maria's leven in Jeruzalem bij Johannes en Jacobus en haar meditaties over de Passie van haar Zoon
Relation IdRELA000000386542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041911
Pathdomain/teksten/TEXT000000041911
Display NameMarialegende; beschrijving van Maria's kleding in de laatste jaren van haar leven
Relation IdRELA000000386546
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041893
Pathdomain/teksten/TEXT000000041893
Display NameMarialegende; de besnijdenis van Christus
Relation IdRELA000000386472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041892
Pathdomain/teksten/TEXT000000041892
Display NameMarialegende; de geboorte van Christus
Relation IdRELA000000386468
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041902
Pathdomain/teksten/TEXT000000041902
Display NameMarialegende; de verkondiging van de engel dat de H. Familie terug kan keren vanuit Egypte
Relation IdRELA000000386507
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041898
Pathdomain/teksten/TEXT000000041898
Display NameMarialegende; de vlucht naar Egypte
Relation IdRELA000000386493
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041899
Pathdomain/teksten/TEXT000000041899
Display NameMarialegende; de wonderbaarlijke gebeurtenissen in Egypte, waarschijnlijk geïnspireerd door het Marienleben van Bruder Phillip
Relation IdRELA000000386497
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041912
Pathdomain/teksten/TEXT000000041912
Display NameMarialegende; het bezoek van Paulus, Barnabas en Dyonisius aan Maria en haar correspondentie met Ignatius
Relation IdRELA000000386550
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041901
Pathdomain/teksten/TEXT000000041901
Display NameMarialegende; het leven van de Heilige Familie in Babelonië
Relation IdRELA000000386504
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041913
Pathdomain/teksten/TEXT000000041913
Display NameMarialegende; het sterfbed en de hemelvaart van Maria
Relation IdRELA000000386560
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041897
Pathdomain/teksten/TEXT000000041897
Display NameMarialegende; inzake Maria's bezoek aan de tempel van Jeruzalem met het kindeke Jezus
Relation IdRELA000000386489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041894
Pathdomain/teksten/TEXT000000041894
Display NameProzatekst over de letters van de naam Jhesus met aansluitend een rijmtekst op Jezus' naam, op naam van S. Bernardus
Relation IdRELA000000386476
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers