ESSEN, DS : 24

Typetekstdrager
ValueESSEN, DS : 24
IdTDRA000000007279
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/17048123-2628-4267-bd74-6374c512c5f8
Deletedno
Relation Count 15
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000120954
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000013813
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013813
Display NameEssen, Capucijnen
Relation IdRELA000000120963
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002642
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002642
Display NameEssen, Domschatzkammer
Relation IdRELA000000120964
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015484
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015484
Display NameHeinrich van den Planken
Relation IdRELA000000120961
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013814
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013814
Display NameKettwig, Begijnen
Relation IdRELA000000120962
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004761
Pathdomain/documents/DOCU000000004761
Display Name'Uut profectus' : over de verspreiding van Middelnederlandse kloosterliteratuur aan de hand van de 'Profectus religiosorum' van David van Augsburg / [door] Karl Stooker en Theo Verbeij
Relation IdRELA000000120959
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000120958
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001599
Pathdomain/documents/DOCU000000001599
Display NameNeue Funde zur handschriftlichen Verbreitung von Seuses Werken am Niederrhein und in Westfalen / Hartmut Beckers
Relation IdRELA000000120957
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000010137
Pathdomain/teksten/TEXT000000010137
Display NameDat spiegel der monicken
Relation IdRELA000000266267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006742
Pathdomain/teksten/TEXT000000006742
Display NameExcerpten uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,3 en 13; Noordnederl. redactie
Relation IdRELA000000253825
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010140
Pathdomain/teksten/TEXT000000010140
Display NameGedeelte over de passie uit Pseudo-Bonaventura-Ludolfiaanse leven van Jezus
Relation IdRELA000000266276
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010138
Pathdomain/teksten/TEXT000000010138
Display NameMnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000266270
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010141
Pathdomain/teksten/TEXT000000010141
Display NameTraktaat gecompileerd uit Johannes Cassianus: De institutibus coenobiorum en David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000266279
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers