HEIDELBERG, UB : Salem VII 4d

Typetekstdrager
ValueHEIDELBERG, UB : Salem VII 4d
IdTDRA000000007263
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/cbe3b19f-b863-4408-b929-62f3fd62089e
Deletedno
Relation Count 46
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000120760
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000120782
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002756
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002756
Display NameHeidelberg, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000120781
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015472
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015472
Display NameJoannes Monisse
Relation IdRELA000000120776
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015473
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015473
Display NameKonstanz, Benedictijnen Petershausen
Relation IdRELA000000120778
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015474
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015474
Display NamePetershausen, Salem
Relation IdRELA000000120780
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000002164
Pathdomain/documents/DOCU000000002164
Display NameBoekbanden uit Maastricht / Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000120773
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000120774
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000120767
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004112
Pathdomain/documents/DOCU000000004112
Display Name
Relation IdRELA000000120769
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002164
Pathdomain/documents/DOCU000000002164
Display NameBoekbanden uit Maastricht / Prosper Verheyden
Relation IdRELA000000120770
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004541
Pathdomain/documents/DOCU000000004541
Display NameDe gratie van het gebed : Middelnederlandse berijmde gebeden: overlevering en functie : met bijzondere aandacht voor produktie en receptie in Brugge (1380-1450) / Johannes Bernardus Oosterman
Relation IdRELA000000120771
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000120772
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000436
Pathdomain/documents/DOCU000000000436
Display NameÜbersicht der Niederländischen Volks-Literatur älterer Zeit / von Franz Joseph Mone
Relation IdRELA000000120768
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000023310
Pathdomain/teksten/TEXT000000023310
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000313482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022514
Pathdomain/teksten/TEXT000000022514
Display NameExcerpt uit een Gebed tot Jezus aan het kruis (hier in de derde persoon)
Relation IdRELA000000310071
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021263
Pathdomain/teksten/TEXT000000021263
Display NameExcerpten van Augustinus, Gregorius, Hieronymus, Ambrosius en Bernardus over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000305500
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007499
Pathdomain/teksten/TEXT000000007499
Display NameExempel van de vijf leesmeesters
Relation IdRELA000000256889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029344
Pathdomain/teksten/TEXT000000029344
Display NameGebed
Relation IdRELA000000340566
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029347
Pathdomain/teksten/TEXT000000029347
Display NameGebed na de communie
Relation IdRELA000000340573
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015394
Pathdomain/teksten/TEXT000000015394
Display NameGebed voor de communie (O here, huden begheer ic te ontfanghen uwen ghebenediden lichaem)
Relation IdRELA000000285140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018264
Pathdomain/teksten/TEXT000000018264
Display NameLering of exempel van een heilige engel Gods
Relation IdRELA000000294643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021262
Pathdomain/teksten/TEXT000000021262
Display NameLijden van Jezus
Relation IdRELA000000305498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029199
Pathdomain/teksten/TEXT000000029199
Display NameMnl. vertaling van Ave verum corpus
Relation IdRELA000000340058
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018899
Pathdomain/teksten/TEXT000000018899
Display NameMnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000296655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023162
Pathdomain/teksten/TEXT000000023162
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce, berijmd
Relation IdRELA000000312797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021265
Pathdomain/teksten/TEXT000000021265
Display NameMnl. vertaling van Patris sapientiae (berijmd gebed over de passie, korte kruisgetijden), onvoll.
Relation IdRELA000000305509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025519
Pathdomain/teksten/TEXT000000025519
Display NameMorgengebed
Relation IdRELA000000322910
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021261
Pathdomain/teksten/TEXT000000021261
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000305495
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016628
Pathdomain/teksten/TEXT000000016628
Display NameOtte van Orleien: Een bedinghe van onsen here
Relation IdRELA000000289401
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022880
Pathdomain/teksten/TEXT000000022880
Display NameOver het lijden
Relation IdRELA000000311593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022881
Pathdomain/teksten/TEXT000000022881
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000311594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013140
Pathdomain/teksten/TEXT000000013140
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000277696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018900
Pathdomain/teksten/TEXT000000018900
Display NameTekene eens vernuftechs gronts
Relation IdRELA000000296657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012780
Pathdomain/teksten/TEXT000000012780
Display NameTekst over de voorbereiding op de eucharistie
Relation IdRELA000000276387
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006660
Pathdomain/teksten/TEXT000000006660
Display NameVI colacien
Relation IdRELA000000253464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038047
Pathdomain/teksten/TEXT000000038047
Display NameZegen.
Relation IdRELA000000373968
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers