BRUSSEL, KB : IV 1061

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : IV 1061
IdTDRA000000006699
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9ac91ad6-b5ce-4948-bb00-7873887f7d49
Deletedno
Relation Count 17
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000113771
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000113786
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000004737
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004737
Display NameAmsterdam, Regulieren S. Johannes de Evangelist
Relation IdRELA000000113782
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000113785
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007824
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007824
Display NameDevroe, Johan (Leuven)
Relation IdRELA000000113784
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002877
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002877
Display NameRijsenburg, Groot Seminarie
Relation IdRELA000000113783
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001561
Pathdomain/documents/DOCU000000001561
Display NameDe betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap der 'Expositio in Cantica Canticorum', beschouwd vanuit de handschriften en Hadewijch / [door] J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000113781
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001164
Pathdomain/documents/DOCU000000001164
Display NameRichard van St.-Victor en zijn Hoogliedcommentaar / J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000113780
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000113776
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000267
Pathdomain/documents/DOCU000000000267
Display NameBibliotheken van het aartsbisdom en van de Franciscanen : de collectie Thomaasse in de Utrechtse Universiteitsbibliotheek / onder red. van Pierre N.G. Pesch
Relation IdRELA000000113778
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000113779
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001561
Pathdomain/documents/DOCU000000001561
Display NameDe betwisting van Richard van St.-Victors auteurschap der 'Expositio in Cantica Canticorum', beschouwd vanuit de handschriften en Hadewijch / [door] J.W.M. Schellekens
Relation IdRELA000000113777
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005324
Pathdomain/teksten/TEXT000000005324
Display NameMnl. vertaling van Richard van Sint-Victor: Explicatio in Cantica canticorum; fragm. (kap.1-16)
Relation IdRELA000000247031
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers