NEURENBERG, GNM : 42582

Typetekstdrager
ValueNEURENBERG, GNM : 42582
IdTDRA000000006674
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/fce5cc9e-dda1-492a-bdf2-ac68c27107da
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000113488
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011563
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011563
Display Namemogelijk Holland
Relation IdRELA000000113497
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000007230
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007230
Display NameFreiherr von Hardenberg, Carl
Relation IdRELA000000113495
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007229
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007229
Display NameMone, Franz Josef (Heidelberg)
Relation IdRELA000000113494
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002792
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002792
Display NameNeurenberg, Germanisches Nationalmuseum
Relation IdRELA000000113496
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000019
Pathdomain/locations/LOCA000000000019
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000113492
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000113493
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005278
Pathdomain/teksten/TEXT000000005278
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael; fragm. (Eerste Partie, Boek VII, kap.60/vs.64-99 en vs.115-149, kap.61/vs.3-38 en kap.61/vs.53-kap.62/vs.2); Mnl.
Relation IdRELA000000246783
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers