GENT, KANTL : 6

Typetekstdrager
ValueGENT, KANTL : 6
IdTDRA000000006561
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d15b99fe-2b3c-4ba8-badb-49bea7da506e
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000111977
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000111992
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002664
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002664
Display NameGent, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Relation IdRELA000000111991
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015113
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015113
Display NameGoetschalckx, P.J. (Donk-Eekeren)
Relation IdRELA000000111990
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003500
Pathdomain/documents/DOCU000000003500
Display NameKopij en druk in de Nederlanden : atlas bij de geschiedenis van de Nederlandse typografie / door W. Gs. Hellinga ; met twee inleidende studies van H. de la Fontaine Verwey en G.W. Ovink
Relation IdRELA000000111988
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000111985
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000396
Pathdomain/documents/DOCU000000000396
Display NameDen anderen Merten : synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn / bezorgd door Th. Mertens
Relation IdRELA000000111986
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000111987
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005105
Pathdomain/teksten/TEXT000000005105
Display NameJacob van Maerlant: De eerste, tweede en derde Martijn; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000245790
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers