HEIDELBERG, UB : 200

Typetekstdrager
ValueHEIDELBERG, UB : 200
IdTDRA000000006559
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/0188098c-11d4-42a5-967a-9c3b46ea745f
Deletedno
Relation Count 11
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000111953
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002756
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002756
Display NameHeidelberg, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000111962
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000396
Pathdomain/documents/DOCU000000000396
Display NameDen anderen Merten : synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant's tweede Martijn / bezorgd door Th. Mertens
Relation IdRELA000000111960
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000111961
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005104
Pathdomain/teksten/TEXT000000005104
Display NameJacob van Maerlant: De eerste, tweede en derde Martijn; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000245782
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers