BONN, UB : S 2054

Typetekstdrager
ValueBONN, UB : S 2054
IdTDRA000000006546
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d386db23-7aef-4566-95bb-12bfc9e61677
Deletedno
Relation Count 24
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000111802
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002468
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002468
Display NameBonn, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000111810
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005376
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005376
Display NameGeldern, Regularissen S. Maria /Nazareth
Relation IdRELA000000111809
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003286
Pathdomain/documents/DOCU000000003286
Display NameEen nog onuitgegeven Middelnederlands leven van Sint Hubertus : (naar het hs. Bonn S 2054, XVde eeuw) / diplomatische uitgave en historisch-kritisch commentaar door Jacques Lefèvre
Relation IdRELA000000111808
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000391
Pathdomain/documents/DOCU000000000391
Display NameMiddelnederlandse prozalegenden van de H. Servatius / J. Deschamps
Relation IdRELA000000111807
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000111806
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002083
Pathdomain/documents/DOCU000000002083
Display NameVan den vos Reynaerde / J. Deschamps
Relation IdRELA000000111805
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005045
Pathdomain/teksten/TEXT000000005045
Display NameJocundus: Vita sancti Servatii; Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000245511
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035488
Pathdomain/teksten/TEXT000000035488
Display NameLegende van S. Hubertus uit Der Heiligen Leben
Relation IdRELA000000365038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027836
Pathdomain/teksten/TEXT000000027836
Display NameLeven van S. Afra
Relation IdRELA000000334206
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027835
Pathdomain/teksten/TEXT000000027835
Display NameLeven van S. Amphibalus en S. Albanus
Relation IdRELA000000334201
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027734
Pathdomain/teksten/TEXT000000027734
Display NameLeven van S. Clara van Assisi
Relation IdRELA000000333717
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027832
Pathdomain/teksten/TEXT000000027832
Display NameLeven van S. Elzearius
Relation IdRELA000000334185
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027735
Pathdomain/teksten/TEXT000000027735
Display NameLeven van S. Goar
Relation IdRELA000000333721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027833
Pathdomain/teksten/TEXT000000027833
Display NameLeven van S. Gregorius van Spoleto
Relation IdRELA000000334190
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016085
Pathdomain/teksten/TEXT000000016085
Display NameLeven van S. Hubertus
Relation IdRELA000000287523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027838
Pathdomain/teksten/TEXT000000027838
Display NameLeven van S. Lodewijk van Toulouse
Relation IdRELA000000334215
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027831
Pathdomain/teksten/TEXT000000027831
Display NameLeven van S. Severinus van Keulen
Relation IdRELA000000334181
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027837
Pathdomain/teksten/TEXT000000027837
Display NameLeven van S. Wenceslas
Relation IdRELA000000334210
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027787
Pathdomain/teksten/TEXT000000027787
Display NameMirakelen en exempelen over S. Pantaleon
Relation IdRELA000000333927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027736
Pathdomain/teksten/TEXT000000027736
Display NameMnl. vertaling van Vita sancti Pantaleonis
Relation IdRELA000000333726
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027726
Pathdomain/teksten/TEXT000000027726
Display NamePreek over Op. 12,1
Relation IdRELA000000333689
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers