OUDENAARDE, SA : 5576

Typetekstdrager
ValueOUDENAARDE, SA : 5576
IdTDRA000000006489
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/322eecb9-1330-43c7-b9a2-fed8abdb53c6
Deletedno
Relation Count 25
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000111041
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005046
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005046
Display NameEname bij Oudenaarde, Benedictijnen S. Salvator
Relation IdRELA000000111053
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000005046
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005046
Display NameEname bij Oudenaarde, Benedictijnen S. Salvator
Relation IdRELA000000111050
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002699
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002699
Display NameOudenaarde, Stadsarchief
Relation IdRELA000000111052
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002698
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002698
Display NameOudenaarde, Stadsbibliotheek
Relation IdRELA000000111051
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000111047
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000111049
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000111048
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004752
Pathdomain/teksten/TEXT000000004752
Display NameBoec van seden; fragm.
Relation IdRELA000000244467
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004746
Pathdomain/teksten/TEXT000000004746
Display NameDe boec van Catone; fragm.
Relation IdRELA000000244431
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004745
Pathdomain/teksten/TEXT000000004745
Display NameDe boec van der biechten; fragm.
Relation IdRELA000000244426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004729
Pathdomain/teksten/TEXT000000004729
Display NameMnl. bewerking van Visio Philiberti, berijmd (Van der zielen ende van den lichame); fragm.
Relation IdRELA000000244340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004734
Pathdomain/teksten/TEXT000000004734
Display NameVan onser vrouwen geslacht; fragm.
Relation IdRELA000000244374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004732
Pathdomain/teksten/TEXT000000004732
Display NameVan onser vrouwen lof; fragm. met toegevoegde strofe van 8 gepaard rijmende verzen
Relation IdRELA000000244355
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004738
Pathdomain/teksten/TEXT000000004738
Display NameVan sente Aechte; fragm.
Relation IdRELA000000244394
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004736
Pathdomain/teksten/TEXT000000004736
Display NameVan sente Caterine; fragm.
Relation IdRELA000000244385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004737
Pathdomain/teksten/TEXT000000004737
Display NameVan sente Eustaes; fragm.
Relation IdRELA000000244389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004744
Pathdomain/teksten/TEXT000000004744
Display NameVan sente Marie Egyptiake ende Zosimus; fragm.
Relation IdRELA000000244422
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004742
Pathdomain/teksten/TEXT000000004742
Display NameVan sente Waerneer; fragm.
Relation IdRELA000000244414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004726
Pathdomain/teksten/TEXT000000004726
Display NameVanden levene ons heren; fragm.
Relation IdRELA000000244328
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers