BRUSSEL, KB : II 5949 (2)

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 5949 (2)
IdTDRA000000006433
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d6564ce2-7e42-40be-8c5d-9d97336926b0
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000110368
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011455
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011455
Display NameVlaanderen
Relation IdRELA000000110383
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000110382
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003165
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003165
Display NameDe Pauw, Napoleon (Gent)
Relation IdRELA000000110381
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000015047
Pathdomain/lexicons/LEXI000000015047
Display NameJoris, S. (Averbode)
Relation IdRELA000000110379
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007220
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007220
Display NameRuelens, Charles-Louis (Brussel)
Relation IdRELA000000110380
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000051
Pathdomain/locations/LOCA000000000051
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000110373
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000110376
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000006
Pathdomain/documents/DOCU000000000006
Display NameDe handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek : een codicologische beschrijving / door Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000110375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005734
Pathdomain/documents/DOCU000000005734
Display NameEen kopiist als redacteur : Nederlandse en Duitse 'Limborch'-handschriften met elkaar vergeleken / door Rita Schlusemann
Relation IdRELA000000110377
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000110374
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004650
Pathdomain/teksten/TEXT000000004650
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243968
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers