BRUSSEL, SA : 1645

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, SA : 1645
IdTDRA000000006321
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/2437a757-4147-4530-b0bf-f7eb48ccfe2a
Deletedno
Relation Count 18
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000109092
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000012464
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012464
Display NameMaasland
Relation IdRELA000000109108
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002501
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002501
Display NameBrussel, Stadsarchief
Relation IdRELA000000109107
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000002451
Pathdomain/documents/DOCU000000002451
Display NameFragment van Karel ende Elegast / P. Gorissen en A.E. Meeussen
Relation IdRELA000000109104
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003321
Pathdomain/documents/DOCU000000003321
Display NameKarel ende Elegast / opnieuw uitg. door E.T. Kuiper
Relation IdRELA000000109106
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003320
Pathdomain/documents/DOCU000000003320
Display NameKarel ende Elegast / uitg. door Rob Roemans en Hilda van Assche
Relation IdRELA000000109105
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000311
Pathdomain/documents/DOCU000000000311
Display NameKarel ende Elegast : diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie / bezorgd door A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000109103
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000065
Pathdomain/locations/LOCA000000000065
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000109097
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000109101
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000006
Pathdomain/documents/DOCU000000000006
Display NameDe handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek : een codicologische beschrijving / door Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000109100
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000311
Pathdomain/documents/DOCU000000000311
Display NameKarel ende Elegast : diplomatische uitgave van de Middelnederlandse teksten en de tekst uit de Karlmeinet-compilatie / bezorgd door A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000109098
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006386
Pathdomain/documents/DOCU000000006386
Display NameLering en stichting op klein formaat : Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament / Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000109102
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000109099
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004539
Pathdomain/teksten/TEXT000000004539
Display NameKarel ende Elegast; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000243371
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers