HEVERLEE, NP : 833 bis

Typetekstdrager
ValueHEVERLEE, NP : 833 bis
IdTDRA000000006138
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/00a9e3c0-3e8f-456c-b72b-c2e0f581597f
Deletedno
Relation Count 14
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000377
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000377
Display Name
Relation IdRELA000000107297
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002710
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002710
Display NameHeverlee, Norbertijnenabdij Park
Relation IdRELA000000107300
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003263
Pathdomain/documents/DOCU000000003263
Display NameOver het Ave mundi salutare, in het Diets / D.A. Stracke
Relation IdRELA000000107299
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000052
Pathdomain/documents/DOCU000000000052
Display NameDe godsvrucht in de Nederlanden : naar handschriften van gebedenboeken der XVe eeuw / door Maria Meertens
Relation IdRELA000000107298
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000039574
Pathdomain/teksten/TEXT000000039574
Display NameAllegorische samenspraak tussen rede en de ziel
Relation IdRELA000000378676
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004312
Pathdomain/teksten/TEXT000000004312
Display NameBegin evangelie Johannes
Relation IdRELA000000242470
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014880
Pathdomain/teksten/TEXT000000014880
Display NameGebed na de communie (O eerweerdighe hemelsche vader, ic offere u Jhesus Cristum uwen lieven sone)
Relation IdRELA000000283508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014515
Pathdomain/teksten/TEXT000000014515
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282389
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038083
Pathdomain/teksten/TEXT000000038083
Display NameGeestelijke allegorie over de `slaapkamer van het hart'
Relation IdRELA000000374054
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039723
Pathdomain/teksten/TEXT000000039723
Display NameGeestelijke onderrichtingen voor de feestdagen van her kerkelijk jaar
Relation IdRELA000000379318
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013403
Pathdomain/teksten/TEXT000000013403
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028196
Pathdomain/teksten/TEXT000000028196
Display NameMnl. vertaling van de Latijnse hymne Salve sancta facies, strofe 2 en 3
Relation IdRELA000000335678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013579
Pathdomain/teksten/TEXT000000013579
Display NameOefening voor de dagen van de week naar Hubertinus da Casale: Arbor vitae crucifixae Jesu; Mnl.
Relation IdRELA000000279136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010579
Pathdomain/teksten/TEXT000000010579
Display NameZeven gebeden tot de lijdenswerktuigen van Christus op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000268007
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers