AVERBODE, NA : 313

Typetekstdrager
ValueAVERBODE, NA : 313
IdTDRA000000006077
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f4dd7bde-5507-4101-ba33-d9fa6d755a07
Deletedno
Relation Count 19
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000106411
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000106422
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002841
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002841
Display NameAverbode, Abdij der Norbertijnen
Relation IdRELA000000106421
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000106418
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000106419
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000106420
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000039259
Pathdomain/teksten/TEXT000000039259
Display NameExcerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000377688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013165
Pathdomain/teksten/TEXT000000013165
Display NameExempel van Bernardus en de vijf broeders
Relation IdRELA000000277774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011541
Pathdomain/teksten/TEXT000000011541
Display NameMarquard van Lindau: Excerpt uit Wechwiser naer den hemelschen Jherusalem
Relation IdRELA000000271855
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012683
Pathdomain/teksten/TEXT000000012683
Display NameQuade condicien des eyghens wille ende der onghehoersamheyt
Relation IdRELA000000276032
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039258
Pathdomain/teksten/TEXT000000039258
Display NameTraktaat in de vorm van samenspraak tussen rede en zintuigelijkheid
Relation IdRELA000000377686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043291
Pathdomain/teksten/TEXT000000043291
Display NameTwee anonieme preken
Relation IdRELA000000391311
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011542
Pathdomain/teksten/TEXT000000011542
Display NameUittreksels uit de evangelien
Relation IdRELA000000271858
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers