'S-GRAVENHAGE, KB : KA 37

Typetekstdrager
Value'S-GRAVENHAGE, KB : KA 37
IdTDRA000000006041
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/adc3914b-46bf-43a8-b654-62a35ddb3727
Deletedno
Relation Count 53
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000105993
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000014839
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014839
Display NameDelft of omgeving
Relation IdRELA000000106012
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002367
Display Name's-Gravenhage, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000106010
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002406
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002406
Display NameAmsterdam, Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen
Relation IdRELA000000106009
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014837
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014837
Display NameMarichgen Harmansdr
Relation IdRELA000000106006
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014838
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014838
Display Nameen Lijsbeth Harmansdr
Relation IdRELA000000106008
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001760
Pathdomain/documents/DOCU000000001760
Display NameUit een drietal middelnederlandse handschriften / D. de Man
Relation IdRELA000000106004
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000028
Pathdomain/locations/LOCA000000000028
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000106000
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000120
Pathdomain/documents/DOCU000000000120
Display NameCatalogus van de handschriften der Koninklijke Nederlandsche Akademie van Wetenschappen in bruikleen in de Koninklijke Bibliotheek / bewerkt door D.J.H. ter Horst
Relation IdRELA000000106001
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000106002
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000106003
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000007381
Pathdomain/teksten/TEXT000000007381
Display NameBoexcken vander edelre doecht der verduldicheit
Relation IdRELA000000256400
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017002
Pathdomain/teksten/TEXT000000017002
Display NameDialoog over geestelijk leven
Relation IdRELA000000290540
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039845
Pathdomain/teksten/TEXT000000039845
Display NameDictum op naam van Geert Grote
Relation IdRELA000000379607
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007912
Pathdomain/teksten/TEXT000000007912
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, compilatie van de bewerkte versie
Relation IdRELA000000258337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037322
Pathdomain/teksten/TEXT000000037322
Display NameEpistel van S. Agnes
Relation IdRELA000000371866
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007913
Pathdomain/teksten/TEXT000000007913
Display NameExcerpt uit Fili accedens
Relation IdRELA000000258341
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017929
Pathdomain/teksten/TEXT000000017929
Display NameExcerpt uit de Dialoog van meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000293559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018228
Pathdomain/teksten/TEXT000000018228
Display NameExempel over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000294521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013053
Pathdomain/teksten/TEXT000000013053
Display NameGebed tot S. Maria op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000277398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014502
Pathdomain/teksten/TEXT000000014502
Display NameGebeden op de zeven bloedstortingen
Relation IdRELA000000282346
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006993
Pathdomain/teksten/TEXT000000006993
Display NameHendrik Herp: Spieghel der volcomenheit, gedeeltelijk (boek 1 en proloog boek 2)
Relation IdRELA000000254763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016557
Pathdomain/teksten/TEXT000000016557
Display NameHet laatste avondmaal
Relation IdRELA000000289167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039799
Pathdomain/teksten/TEXT000000039799
Display NameHoe men kwade gedachten overwint
Relation IdRELA000000379508
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035952
Pathdomain/teksten/TEXT000000035952
Display NameKalender voor het bisdom Utrecht
Relation IdRELA000000366915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013214
Pathdomain/teksten/TEXT000000013214
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000277933
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037657
Pathdomain/teksten/TEXT000000037657
Display NameOver armoede
Relation IdRELA000000372871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037663
Pathdomain/teksten/TEXT000000037663
Display NameOver de deugd van lijdzaamheid
Relation IdRELA000000372883
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037659
Pathdomain/teksten/TEXT000000037659
Display NameOver de liefde
Relation IdRELA000000372875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039589
Pathdomain/teksten/TEXT000000039589
Display NameOver eenheid van geest
Relation IdRELA000000378712
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037656
Pathdomain/teksten/TEXT000000037656
Display NameOver gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000372868
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038217
Pathdomain/teksten/TEXT000000038217
Display NameOver hemelse blijdschap en glorie
Relation IdRELA000000374425
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016924
Pathdomain/teksten/TEXT000000016924
Display NameOver het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290303
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016556
Pathdomain/teksten/TEXT000000016556
Display NameOver het nut van het overdenken van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289165
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037662
Pathdomain/teksten/TEXT000000037662
Display NameOver hoogmoed
Relation IdRELA000000372881
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037660
Pathdomain/teksten/TEXT000000037660
Display NameOver naastenliefde
Relation IdRELA000000372877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037661
Pathdomain/teksten/TEXT000000037661
Display NameOver ootmoedigheid
Relation IdRELA000000372879
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037658
Pathdomain/teksten/TEXT000000037658
Display NameOver reinheid
Relation IdRELA000000372873
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016558
Pathdomain/teksten/TEXT000000016558
Display NamePassie naar de vier evangelisten
Relation IdRELA000000289169
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029000
Pathdomain/teksten/TEXT000000029000
Display NamePassiegebed: O Afgront alre goetheit
Relation IdRELA000000339221
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021093
Pathdomain/teksten/TEXT000000021093
Display NamePreek
Relation IdRELA000000304991
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021091
Pathdomain/teksten/TEXT000000021091
Display NamePreek over de eucharistie (Joh. 6,55)
Relation IdRELA000000304983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004157
Pathdomain/teksten/TEXT000000004157
Display NamePsalmen voor de zielen
Relation IdRELA000000241747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016332
Pathdomain/teksten/TEXT000000016332
Display NamePsalter van Maria (mogelijk Mnl. vertaling van Psalterium maius beatae Mariae virginis), gevolgd door litanie
Relation IdRELA000000288382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021092
Pathdomain/teksten/TEXT000000021092
Display NameTekst over de eucharistie
Relation IdRELA000000304988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026645
Pathdomain/teksten/TEXT000000026645
Display NameZeven kenmerken van een geestelijk levend mens
Relation IdRELA000000329379
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers