HEIDELBERG, UB : Trübner 142

Typetekstdrager
ValueHEIDELBERG, UB : Trübner 142
IdTDRA000000005989
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/551a9aa7-9ae1-4b81-9828-972e5c142c17
Deletedno
Relation Count 22
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000105305
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000105324
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000009167
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009167
Display NameGetijdenboek van Geert Grote
Relation IdRELA000000105323
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004880
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004880
Display Namegetijden- en gebedenboek
Relation IdRELA000000105322
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000014801
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014801
Display Name(f.257v: "Dit boeck hoert toe [...] en lijden gedoelt Wes godt neucht mer gheneucht")
Relation IdRELA000000105320
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014799
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014799
Display NameAngenes
Relation IdRELA000000105316
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002756
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002756
Display NameHeidelberg, Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000105321
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014798
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014798
Display NameLisseras, Louys de
Relation IdRELA000000105314
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014800
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014800
Display NameMaergriet E[...]
Relation IdRELA000000105318
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000105310
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004112
Pathdomain/documents/DOCU000000004112
Display Name
Relation IdRELA000000105311
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003615
Pathdomain/documents/DOCU000000003615
Display NameDietsche kalenders / [door Edward Gailliard en Willem de Vreese]
Relation IdRELA000000105312
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000004001
Pathdomain/teksten/TEXT000000004001
Display NameBoetpsalmen in de vertaling van Geert Grote en de litanie van alle heiligen
Relation IdRELA000000241224
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015527
Pathdomain/teksten/TEXT000000015527
Display NameGetijden van de Eeuwige Wijsheid in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000285576
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042117
Pathdomain/teksten/TEXT000000042117
Display NameLnage Kruisgetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387167
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042116
Pathdomain/teksten/TEXT000000042116
Display NameMariagetijden in de vertaling van Geert Grote
Relation IdRELA000000387164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013813
Pathdomain/teksten/TEXT000000013813
Display NameUtrechtse kalender
Relation IdRELA000000280015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018953
Pathdomain/teksten/TEXT000000018953
Display NameUur- en dagregenten
Relation IdRELA000000296827
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers