ARNHEM, GA : Beckering Vinckers 9

Typetekstdrager
ValueARNHEM, GA : Beckering Vinckers 9
IdTDRA000000005914
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/93ca3606-08ae-4752-ac3b-e830f3bac4d3
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000104303
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011542
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011542
Display NameNoordoostelijk Nederland
Relation IdRELA000000104316
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002431
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002431
Display NameArnhem, Gelders Archief
Relation IdRELA000000104315
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003045
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003045
Display NameBeckering Vinckers, H. (Zaltbommel)
Relation IdRELA000000104314
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007545
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007545
Display NameYde Hinricks
Relation IdRELA000000104313
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000013239
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013239
Display NameLambert Sadelmaker en zijn zuster Gheertruut
Relation IdRELA000000104317
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000016
Pathdomain/locations/LOCA000000000016
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000104309
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000887
Pathdomain/documents/DOCU000000000887
Display NameDe verspreiding van Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament en de Oudtestamentische perikopen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000104312
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000104310
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000104311
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000003831
Pathdomain/teksten/TEXT000000003831
Display NameTweede evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament, gevolgd door Brieven m.u.v. brief aan Philemon, Handelingen, Openbaring en oud-testamentische perikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen, vertaling Johan Scutken, met vooraf lijsten van evangelie- en epistelperikopen van tijdeigen en feesteigen der heiligen; Mnl.
Relation IdRELA000000240446
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers