BRUSSEL, KB : 15589-623

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 15589-623
IdTDRA000000005898
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/acdfdaed-4d85-4302-be6f-4f5713bbf631
Deletedno
Relation Count 729
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000103975
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000104016
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000104015
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006365
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006365
Display NameHelman, Filips Jozef Hubert, heer van Termeeren, Kantekrooi, Mortsel en Luithagen
Relation IdRELA000000104012
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005299
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005299
Display NameHulthem, Karel van
Relation IdRELA000000104014
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005286
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005286
Display NameNuewens, Anton Jozef
Relation IdRELA000000104013
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001030
Pathdomain/documents/DOCU000000001030
Display NameBijdrage tot een geografische situering van het handschrift Van Hulthem / [door] W. van Anrooij
Relation IdRELA000000103991
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003349
Pathdomain/documents/DOCU000000003349
Display NameBoudewijn van der Luere en zijn 'Maghet van Ghend' / J. Reynaert
Relation IdRELA000000103994
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005378
Pathdomain/documents/DOCU000000005378
Display NameCollaert Cat. 1 april 1811
Relation IdRELA000000104008
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005379
Pathdomain/documents/DOCU000000005379
Display NameCollaert Cat. 1 juni e.v. 1784
Relation IdRELA000000104009
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006311
Pathdomain/documents/DOCU000000006311
Display NameDe Borchgravinne van Vergi : diplomatische uitg. naar het Hulthemse handschrift (Koninklijke Bibliotheek te Brussel) / bezorgd door A. van Loey
Relation IdRELA000000104011
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001242
Pathdomain/documents/DOCU000000001242
Display NameDe verdwaalde verzen in de Theophilus / A.M. Duinhoven
Relation IdRELA000000103992
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005112
Pathdomain/documents/DOCU000000005112
Display NameDietsche kleinigheden / J. Vanderstichele
Relation IdRELA000000104001
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005249
Pathdomain/documents/DOCU000000005249
Display NameDit is van her Hughen van Tyberiën (uit het van Hulthemhandschrift [...] / J.F. Willems
Relation IdRELA000000104007
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004838
Pathdomain/documents/DOCU000000004838
Display NameEen sneeuwbui in het Zoniënwoud. Middelnederlandse geestelijke letterkunde ten tijde van Jan van Ruusbroec / Geert Warnar
Relation IdRELA000000103998
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004986
Pathdomain/documents/DOCU000000004986
Display NameEne bedinghe van onser vrouwen / A.A. Angillis
Relation IdRELA000000104000
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005221
Pathdomain/documents/DOCU000000005221
Display NameEne tafelronde / J.F. Willems
Relation IdRELA000000104003
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005772
Pathdomain/documents/DOCU000000005772
Display NameHet handschrift-Van Hulthem : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15.589-623 / editie Herman Brinkman en Janny Schenkel
Relation IdRELA000000104010
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004830
Pathdomain/documents/DOCU000000004830
Display NameHethandschrift-Van Hulthem, het Comburgse handschrift en de scriptoriumhypothese / Janny Schenkel
Relation IdRELA000000103996
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002737
Pathdomain/documents/DOCU000000002737
Display NameKlein kapitaal uit het handschrift-Van Hulthem : zeventien teksten uit Hs. Brussel, K.B., 15.589-623, uitgegeven door neerlandici, verbonden aan tien universiteiten in Nederland en België / onder red. van H. van Dijk ... [et al.]
Relation IdRELA000000103993
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003526
Pathdomain/documents/DOCU000000003526
Display NameLa chastelaine de Vergi : édition critique du ms. B.N.F. fr. 375 avec introduction, notes, glossaire et index, suivie de l'édition diplomatique de tous les manuscrits connus du XIIIe et du XIVe siècle / door René Ernst Victor Stuip
Relation IdRELA000000103995
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000437
Pathdomain/documents/DOCU000000000437
Display NameMiddelnederlandsche gedichten en fragmenten / uitgeg. door Napoleon de Pauw
Relation IdRELA000000103990
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005228
Pathdomain/documents/DOCU000000005228
Display NameReinardiana / J.F. Willems
Relation IdRELA000000104004
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005240
Pathdomain/documents/DOCU000000005240
Display NameSpreuken / F.A. Snellaert
Relation IdRELA000000104005
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005245
Pathdomain/documents/DOCU000000005245
Display NameSproken (fabliaux) / F.A. Snellaert
Relation IdRELA000000104006
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005213
Pathdomain/documents/DOCU000000005213
Display NameSproken (fabliaux) / J.F. Willems
Relation IdRELA000000104002
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004834
Pathdomain/documents/DOCU000000004834
Display NameVan Minnen (Hs.-Van Hulthem f.231r-v): Lanseloets verdriet? / J. Reynaert
Relation IdRELA000000103997
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004947
Pathdomain/documents/DOCU000000004947
Display NameVan tweeërlei minne : bloemlezing van Middelnederlandse lyriek / verz. door Jop Pollmann
Relation IdRELA000000103999
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000103980
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000103986
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005378
Pathdomain/documents/DOCU000000005378
Display NameCollaert Cat. 1 april 1811
Relation IdRELA000000103989
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005379
Pathdomain/documents/DOCU000000005379
Display NameCollaert Cat. 1 juni e.v. 1784
Relation IdRELA000000103988
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001225
Pathdomain/documents/DOCU000000001225
Display NameDe veiling van de bibliotheek van de Brusselaar Anton Jozef Nuewens in 1811 / J. Deschamps
Relation IdRELA000000103983
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005772
Pathdomain/documents/DOCU000000005772
Display NameHet handschrift-Van Hulthem : hs. Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 15.589-623 / editie Herman Brinkman en Janny Schenkel
Relation IdRELA000000103985
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001228
Pathdomain/documents/DOCU000000001228
Display NameKarel van Hulthem als verzamelaar van Middelnederlandse handschriften : [samenvatting] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000103982
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000103981
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000103984
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000103987
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000043252
Pathdomain/teksten/TEXT000000043252
Display Name"Arman wetende ende vroet / Subtijl ende wijs van sinne ..."
Relation IdRELA000000391092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043256
Pathdomain/teksten/TEXT000000043256
Display Name"Ay god here hoe seldi moghen / Langhe an scouwen dit groete quaet ..."
Relation IdRELA000000391116
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043268
Pathdomain/teksten/TEXT000000043268
Display Name"Den besten dranc die ic kinne / Dats wijn dien drinct te maten ..."
Relation IdRELA000000391188
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043248
Pathdomain/teksten/TEXT000000043248
Display Name"Die beste vroetscap die ic vinde / Ofte die ic ghesegghen mach ..."
Relation IdRELA000000391068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043259
Pathdomain/teksten/TEXT000000043259
Display Name"Die hem daer toe wille keren / Dat hi metten vroede gaet ..."
Relation IdRELA000000391134
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043265
Pathdomain/teksten/TEXT000000043265
Display Name"Die hem ter gierecheit soe set / Dat hi es knecht van sinen goede ..."
Relation IdRELA000000391170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043249
Pathdomain/teksten/TEXT000000043249
Display Name"Die sijn herte ane gode leghet / Ende hem te sinen dienste keert ..."
Relation IdRELA000000391074
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043262
Pathdomain/teksten/TEXT000000043262
Display Name"Die te tide swighen can / Ende te tide spreken ..."
Relation IdRELA000000391152
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043264
Pathdomain/teksten/TEXT000000043264
Display Name"Die volghen wille minen rade / Eer hi iemende soude castien ..."
Relation IdRELA000000391164
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043250
Pathdomain/teksten/TEXT000000043250
Display Name"Die vroetscap hoert ende die verstaet / Hets recht dat hi vroeder heet ..."
Relation IdRELA000000391080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043253
Pathdomain/teksten/TEXT000000043253
Display Name"Dien ghenoecht dat hem god ghevet / Dat es die alder rijcste man ..."
Relation IdRELA000000391098
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043254
Pathdomain/teksten/TEXT000000043254
Display Name"Gheeft saen dattu gheven wout / Dinen vrient en lette niet ..."
Relation IdRELA000000391104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043255
Pathdomain/teksten/TEXT000000043255
Display Name"Groete gichten die verbliden / Valsche herten daer si sijn ..."
Relation IdRELA000000391110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043251
Pathdomain/teksten/TEXT000000043251
Display Name"Lieve kint dwinc dinen moet / Eer du sprekes bu ofte ba ..."
Relation IdRELA000000391086
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043267
Pathdomain/teksten/TEXT000000043267
Display Name"Lieve kint men sal u minnen / Alse ghi iet te ghevene hebdt ..."
Relation IdRELA000000391182
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043257
Pathdomain/teksten/TEXT000000043257
Display Name"Met exempelen soe es vroet / Dicwile worden menech man ..."
Relation IdRELA000000391122
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043260
Pathdomain/teksten/TEXT000000043260
Display Name"Met verdraghene machmen dwinghen / Die scalke ende die loze beide ..."
Relation IdRELA000000391140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043261
Pathdomain/teksten/TEXT000000043261
Display Name"Soe wie dat daer toe wert vercoren / Dat hi vonnessen wisen moet ..."
Relation IdRELA000000391146
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043263
Pathdomain/teksten/TEXT000000043263
Display Name"Twee dinghen heeft die werelt binnen / Diere ic wille ontberen ..."
Relation IdRELA000000391158
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043266
Pathdomain/teksten/TEXT000000043266
Display Name"Wat hulpt dat mayen ende dat binden / Alse men huus noch scueren en kint ..."
Relation IdRELA000000391176
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000043258
Pathdomain/teksten/TEXT000000043258
Display Name"Wes oetmoedech in allen saken / Soe soutu ter eren comen ..."
Relation IdRELA000000391128
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007045
Pathdomain/teksten/TEXT000000007045
Display NameAugustynken van Dordt: De borch van Vroudenrijc
Relation IdRELA000000254989
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007298
Pathdomain/teksten/TEXT000000007298
Display NameAugustynken van Dordt: Van den scepe
Relation IdRELA000000256005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027157
Pathdomain/teksten/TEXT000000027157
Display NameAve regina celorum in het Latijn en in Mnl. vertaling
Relation IdRELA000000331340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022781
Pathdomain/teksten/TEXT000000022781
Display NameAve tempel der Triniteit, Berijmd gebed tot Maria (ABC-gedicht)
Relation IdRELA000000311170
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022490
Pathdomain/teksten/TEXT000000022490
Display NameBerijmd gebed over de passie volgens de zeven getijden
Relation IdRELA000000309984
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022959
Pathdomain/teksten/TEXT000000022959
Display NameBerijmd gebed tot God en Maria
Relation IdRELA000000311865
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023864
Pathdomain/teksten/TEXT000000023864
Display NameBerijmd gebed tot God, volgens de getijden
Relation IdRELA000000315971
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023734
Pathdomain/teksten/TEXT000000023734
Display NameBerijmd gebed tot Jezus
Relation IdRELA000000315412
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023425
Pathdomain/teksten/TEXT000000023425
Display NameBerijmd gebed tot Johannes de Doper (met acrostichon)
Relation IdRELA000000314037
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022745
Pathdomain/teksten/TEXT000000022745
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000310992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023502
Pathdomain/teksten/TEXT000000023502
Display NameBerijmd gebed tot Maria (Excerpt uit Loy Latewaert : Seghelijn van Jherusalem)
Relation IdRELA000000314382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022732
Pathdomain/teksten/TEXT000000022732
Display NameBerijmd gebed tot Maria (glossengebed over het Ave Maria)
Relation IdRELA000000310928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022845
Pathdomain/teksten/TEXT000000022845
Display NameBerijmd gebed tot Maria, op de stokregel Maria mater domini
Relation IdRELA000000311442
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023080
Pathdomain/teksten/TEXT000000023080
Display NameBerijmd gebed tot de H. Catharina
Relation IdRELA000000312351
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023639
Pathdomain/teksten/TEXT000000023639
Display NameBerijmd gebed tot de H.Gudula
Relation IdRELA000000314966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022804
Pathdomain/teksten/TEXT000000022804
Display NameBerijmd gebed tot de heilige Barbara
Relation IdRELA000000311267
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023081
Pathdomain/teksten/TEXT000000023081
Display NameBerijmd gebed tot de heilige Margaretha
Relation IdRELA000000312357
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023061
Pathdomain/teksten/TEXT000000023061
Display NameBerijmd gebed tot het Heilig Kruis
Relation IdRELA000000312264
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020893
Pathdomain/teksten/TEXT000000020893
Display NameBerijmde liefdesbrief
Relation IdRELA000000304288
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026500
Pathdomain/teksten/TEXT000000026500
Display NameBerijmde samenspraak : Deen gheselle calengiert den anderen die wandelinghe
Relation IdRELA000000328732
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026505
Pathdomain/teksten/TEXT000000026505
Display NameBerijmde samenspraak : Ene dispitacie tusschen den sone ende den vader
Relation IdRELA000000328762
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026504
Pathdomain/teksten/TEXT000000026504
Display NameBerijmde samenspraak : Ene dispitacie tusschen enen clerc ende sinen meester
Relation IdRELA000000328756
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026465
Pathdomain/teksten/TEXT000000026465
Display NameBerijmde tekst in strofen : Den boem van minnen
Relation IdRELA000000328514
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024777
Pathdomain/teksten/TEXT000000024777
Display NameBerijmde tekst in strofen over de H. Drie koningen
Relation IdRELA000000320063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026494
Pathdomain/teksten/TEXT000000026494
Display NameBerijmde tekst over de zeven getijden
Relation IdRELA000000328696
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015700
Pathdomain/teksten/TEXT000000015700
Display NameBewerking van Twintig vruchten van de eucharistie
Relation IdRELA000000286195
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019797
Pathdomain/teksten/TEXT000000019797
Display NameBiechtformulier
Relation IdRELA000000299992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019798
Pathdomain/teksten/TEXT000000019798
Display NameBiechtformulier, voorafgegaan door geloofsbelijdenis
Relation IdRELA000000299996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026477
Pathdomain/teksten/TEXT000000026477
Display NameBoerde : Dmeisken metten sconen vlechtken
Relation IdRELA000000328593
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025704
Pathdomain/teksten/TEXT000000025704
Display NameBoerde : Een bispel van II clerken ene goede boerde
Relation IdRELA000000323800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025637
Pathdomain/teksten/TEXT000000025637
Display NameBoerde : Tgoede wijf maect den goeden man
Relation IdRELA000000323409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025743
Pathdomain/teksten/TEXT000000025743
Display NameBoerde : Van III ghesellen die den bake stalen
Relation IdRELA000000323951
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026490
Pathdomain/teksten/TEXT000000026490
Display NameBoerde : Van eenre baghinen ene goede boerde; fragm.
Relation IdRELA000000328674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025703
Pathdomain/teksten/TEXT000000025703
Display NameBoerde : Van enen man die lach gheborghen in ene scrine
Relation IdRELA000000323795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025756
Pathdomain/teksten/TEXT000000025756
Display NameBoerde : Van lacarise den katijf die een ander sach bruden sijn wijf
Relation IdRELA000000324018
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025741
Pathdomain/teksten/TEXT000000025741
Display NameBoerde : Vanden cnape van Dordrecht ene sotte boerde
Relation IdRELA000000323938
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025630
Pathdomain/teksten/TEXT000000025630
Display NameBoerde : Vanden man die gherne dranc
Relation IdRELA000000323369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026543
Pathdomain/teksten/TEXT000000026543
Display NameBoerde : Vanden tanden
Relation IdRELA000000328935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021368
Pathdomain/teksten/TEXT000000021368
Display NameBoudewijn van der Lore: Achte persone wenschen
Relation IdRELA000000305925
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021369
Pathdomain/teksten/TEXT000000021369
Display NameBoudewijn van der Lore: De maghet van Ghend
Relation IdRELA000000305929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021370
Pathdomain/teksten/TEXT000000021370
Display NameBoudewijn van der Lore: Van tijtverlies
Relation IdRELA000000305937
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018703
Pathdomain/teksten/TEXT000000018703
Display NameColpaert: Van enen ridder die god sine sonden vergaf
Relation IdRELA000000295935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004705
Pathdomain/teksten/TEXT000000004705
Display NameDat boec van den houte
Relation IdRELA000000244235
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016123
Pathdomain/teksten/TEXT000000016123
Display NameDat creatueren qualijc te gheloven sijn
Relation IdRELA000000287684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005441
Pathdomain/teksten/TEXT000000005441
Display NameDe borchgravinne van Vergi
Relation IdRELA000000247625
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005480
Pathdomain/teksten/TEXT000000005480
Display NameDe buskenblaser
Relation IdRELA000000247787
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005147
Pathdomain/teksten/TEXT000000005147
Display NameDe reis van sinte Brandaan (vss.324-2198)
Relation IdRELA000000246031
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015424
Pathdomain/teksten/TEXT000000015424
Display NameDe vijf pater noster van S. Franciscus
Relation IdRELA000000285242
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005443
Pathdomain/teksten/TEXT000000005443
Display NameDie corte cornike van Brabant
Relation IdRELA000000247633
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005481
Pathdomain/teksten/TEXT000000005481
Display NameDie hexe
Relation IdRELA000000247790
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005482
Pathdomain/teksten/TEXT000000005482
Display NameDrie daghe here; onvoll. (slot ontbreekt)
Relation IdRELA000000247794
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037956
Pathdomain/teksten/TEXT000000037956
Display NameEen beginsel van allen spele
Relation IdRELA000000373754
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026540
Pathdomain/teksten/TEXT000000026540
Display NameEen liedekijn vanden hoede
Relation IdRELA000000328914
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026495
Pathdomain/teksten/TEXT000000026495
Display NameEne boerde
Relation IdRELA000000328700
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016111
Pathdomain/teksten/TEXT000000016111
Display NameEne figure
Relation IdRELA000000287622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005444
Pathdomain/teksten/TEXT000000005444
Display NameEsmoreit
Relation IdRELA000000247638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004295
Pathdomain/teksten/TEXT000000004295
Display NameEvangelie van Johannes
Relation IdRELA000000242409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005371
Pathdomain/teksten/TEXT000000005371
Display NameExcerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek I, kap.34/vs.1-108)
Relation IdRELA000000247269
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005373
Pathdomain/teksten/TEXT000000005373
Display NameExcerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek II, kap.54/vs.1-56)
Relation IdRELA000000247281
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005312
Pathdomain/teksten/TEXT000000005312
Display NameExcerpt uit Lodewijk van Velthem: Spiegel historiael (Vijfde Partie, Boek I, kap.27/vs.1-126)
Relation IdRELA000000246972
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004631
Pathdomain/teksten/TEXT000000004631
Display NameExcerpten uit Jacob van Maerlant: Historie van Troyen
Relation IdRELA000000243814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021428
Pathdomain/teksten/TEXT000000021428
Display NameGebed tot Jezus aan het kruis
Relation IdRELA000000306171
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029009
Pathdomain/teksten/TEXT000000029009
Display NameGebed tot Johannes de Doper
Relation IdRELA000000339249
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000029008
Pathdomain/teksten/TEXT000000029008
Display NameGebed tot Johannes de Doper, onderbroken door vier pater nosters
Relation IdRELA000000339244
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026492
Pathdomain/teksten/TEXT000000026492
Display NameGedicht: Van minnen
Relation IdRELA000000328689
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005445
Pathdomain/teksten/TEXT000000005445
Display NameGloriant
Relation IdRELA000000247641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000042288
Pathdomain/teksten/TEXT000000042288
Display NameH. Kruisgetijden
Relation IdRELA000000387674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025660
Pathdomain/teksten/TEXT000000025660
Display NameHekeldicht : Van den papen
Relation IdRELA000000323544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023233
Pathdomain/teksten/TEXT000000023233
Display NameIc bevele mi heden die heileghe v vloede (Versie van berijmd morgengebed Ic bevele mi heden ten beghinne)
Relation IdRELA000000313147
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023232
Pathdomain/teksten/TEXT000000023232
Display NameIc bevele mi heden ten beghinne (Berijmd morgengebed tot Maria)
Relation IdRELA000000313140
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025685
Pathdomain/teksten/TEXT000000025685
Display NameJan Dille : Venus boem met VII coninghinnen
Relation IdRELA000000323678
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025702
Pathdomain/teksten/TEXT000000025702
Display NameJan Knibbe : Die claghe vanden grave van Vlaendren
Relation IdRELA000000323789
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025730
Pathdomain/teksten/TEXT000000025730
Display NameJan Knibbe : Die claghe vanden hertoghe Wenselijn van Brabant
Relation IdRELA000000323896
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025632
Pathdomain/teksten/TEXT000000025632
Display NameJan van Hollant : Vanden verwenden keyser
Relation IdRELA000000323384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000028576
Pathdomain/teksten/TEXT000000028576
Display NameKlacht tot Venus
Relation IdRELA000000337240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005446
Pathdomain/teksten/TEXT000000005446
Display NameLanseloet van Denemerken
Relation IdRELA000000247644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000035120
Pathdomain/teksten/TEXT000000035120
Display NameLegende en dicta van S. Bernardus en anderen
Relation IdRELA000000363619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026478
Pathdomain/teksten/TEXT000000026478
Display NameLied met muzieknotatie
Relation IdRELA000000328599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026479
Pathdomain/teksten/TEXT000000026479
Display NameLied, met notenbalk zonder muzieknoten
Relation IdRELA000000328602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005479
Pathdomain/teksten/TEXT000000005479
Display NameLippijn
Relation IdRELA000000247782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007048
Pathdomain/teksten/TEXT000000007048
Display NameLofdicht : Den lof van Maria ghemaect op drie staven
Relation IdRELA000000255004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023487
Pathdomain/teksten/TEXT000000023487
Display NameMaria maghet ic roepe tote u (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314331
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023527
Pathdomain/teksten/TEXT000000023527
Display NameMaria vrouwe edel maghet (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000314512
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005309
Pathdomain/teksten/TEXT000000005309
Display NameMaria-mirakelsproke : Ene mierakele van onser vrouwen (Excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael Eerste Partie, Boek VII, kap.70)
Relation IdRELA000000246953
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018683
Pathdomain/teksten/TEXT000000018683
Display NameMaria-mirakelsproke: Een goet man een predecare
Relation IdRELA000000295864
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018508
Pathdomain/teksten/TEXT000000018508
Display NameMaria-mirakelsproke: Van enen jonghen kinde ende van haren scoelmeester
Relation IdRELA000000295328
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026667
Pathdomain/teksten/TEXT000000026667
Display NameMinnedicht
Relation IdRELA000000329448
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026688
Pathdomain/teksten/TEXT000000026688
Display NameMinnegroet
Relation IdRELA000000329521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025692
Pathdomain/teksten/TEXT000000025692
Display NameMinneraadsel : De viere heere wenschen
Relation IdRELA000000323721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025666
Pathdomain/teksten/TEXT000000025666
Display NameMinneraadsel : De vijf heren wenschen
Relation IdRELA000000323579
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025669
Pathdomain/teksten/TEXT000000025669
Display NameMinneraadsel : De vijf vrouwen wenschen
Relation IdRELA000000323602
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025736
Pathdomain/teksten/TEXT000000025736
Display NameMinneraadsel : Ene questie
Relation IdRELA000000323916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025747
Pathdomain/teksten/TEXT000000025747
Display NameMinneraadsel : Twee ghesellen die wouden varen over zee
Relation IdRELA000000323977
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025670
Pathdomain/teksten/TEXT000000025670
Display NameMinnerede : De ghelasen sale
Relation IdRELA000000323609
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025623
Pathdomain/teksten/TEXT000000025623
Display NameMinnerede : Den hoet van minnen
Relation IdRELA000000323348
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025649
Pathdomain/teksten/TEXT000000025649
Display NameMinnerede : Den prijs van vrouwen op drie stene
Relation IdRELA000000323480
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025723
Pathdomain/teksten/TEXT000000025723
Display NameMinnerede : Drie papegayen sprekende den prijs van vrouwen
Relation IdRELA000000323862
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025665
Pathdomain/teksten/TEXT000000025665
Display NameMinnerede : Een edel wijf ende een hoghe gheboren
Relation IdRELA000000323572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025641
Pathdomain/teksten/TEXT000000025641
Display NameMinnerede : Ene beschedene jacht
Relation IdRELA000000323441
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025639
Pathdomain/teksten/TEXT000000025639
Display NameMinnerede : VII letteren daer men mede wapene spelt
Relation IdRELA000000323428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025667
Pathdomain/teksten/TEXT000000025667
Display NameMinnerede : Van hovesscher nyaelder minnen
Relation IdRELA000000323586
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025694
Pathdomain/teksten/TEXT000000025694
Display NameMinnerede : Van suveren cledren te dragen allen vrouwen
Relation IdRELA000000323740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025767
Pathdomain/teksten/TEXT000000025767
Display NameMinnerede : Van tien poenten van minnen
Relation IdRELA000000324076
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025676
Pathdomain/teksten/TEXT000000025676
Display NameMinnerede : Vanden minnere
Relation IdRELA000000323640
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025690
Pathdomain/teksten/TEXT000000025690
Display NameMinnerede : Vanden wilden man
Relation IdRELA000000323706
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025668
Pathdomain/teksten/TEXT000000025668
Display NameMinnerede : Vander borch heet vaste hoede
Relation IdRELA000000323594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025693
Pathdomain/teksten/TEXT000000025693
Display NameMinnesproke : Dat scamelheit thoechste poent es van minnen
Relation IdRELA000000323731
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025658
Pathdomain/teksten/TEXT000000025658
Display NameMinnesproke : De mantel van eren
Relation IdRELA000000323531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025696
Pathdomain/teksten/TEXT000000025696
Display NameMinnesproke : Van enen hert die minde ene hinde
Relation IdRELA000000323750
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025572
Pathdomain/teksten/TEXT000000025572
Display NameMinnesproke van Pyramus en Thisbe
Relation IdRELA000000323103
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025635
Pathdomain/teksten/TEXT000000025635
Display NameMinnesproke: Vanden ouden ridder ende den jonghen
Relation IdRELA000000323402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018432
Pathdomain/teksten/TEXT000000018432
Display NameMirakel
Relation IdRELA000000295110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018431
Pathdomain/teksten/TEXT000000018431
Display NameMirakel van S. Johannes Baptista
Relation IdRELA000000295106
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005372
Pathdomain/teksten/TEXT000000005372
Display NameMirakelsproke : Van enre nonnen verduldechede (Excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel, Boek III, kap.3/vs.529-568)
Relation IdRELA000000247273
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012957
Pathdomain/teksten/TEXT000000012957
Display NameMnl. berijmde vertaling van het gebed O intemerata, fragm.
Relation IdRELA000000277133
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004730
Pathdomain/teksten/TEXT000000004730
Display NameMnl. bewerking van Visio Philiberti, berijmd (Van der zielen ende van den lichame)
Relation IdRELA000000244345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023149
Pathdomain/teksten/TEXT000000023149
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce, berijmd
Relation IdRELA000000312738
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022492
Pathdomain/teksten/TEXT000000022492
Display NameMnl. vertaling van Patris sapientiae (berijmd gebed over de passie, korte kruisgetijden)
Relation IdRELA000000309996
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012563
Pathdomain/teksten/TEXT000000012563
Display NameMnl. vertaling van het gebed Anima Christi, berijmd
Relation IdRELA000000275675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025531
Pathdomain/teksten/TEXT000000025531
Display NameMorgengebed
Relation IdRELA000000322940
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026493
Pathdomain/teksten/TEXT000000026493
Display NameMuzieknotatie met opschriften
Relation IdRELA000000328694
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007466
Pathdomain/teksten/TEXT000000007466
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256746
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005415
Pathdomain/teksten/TEXT000000005415
Display NameO Maria vrouwe dijn reinecheit (Berijmd gebed tot Maria)
Relation IdRELA000000247491
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023546
Pathdomain/teksten/TEXT000000023546
Display NameO Mensche edel creature (Berijmd gebed tot Jezus, ingekaderd in een monoloog van Christus tot de gelovige)
Relation IdRELA000000314592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016622
Pathdomain/teksten/TEXT000000016622
Display NameOns liefs heren passie (gedicht over de passie volgens de zeven getijden)
Relation IdRELA000000289380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024294
Pathdomain/teksten/TEXT000000024294
Display NameOnser vrouwen claghe, dramatische Mariaklacht
Relation IdRELA000000318059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021006
Pathdomain/teksten/TEXT000000021006
Display NameOnze vader, Ave Maria, geloofsartikelen, Magnificat en Nunc dimittis
Relation IdRELA000000304627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016629
Pathdomain/teksten/TEXT000000016629
Display NameOtte van Orleien: Een bedinghe van onsen here
Relation IdRELA000000289407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018801
Pathdomain/teksten/TEXT000000018801
Display NamePelgrimswegwijzer Parijs-Santiago de Compostela
Relation IdRELA000000296280
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025638
Pathdomain/teksten/TEXT000000025638
Display NamePieter van Iersele : Wisen raet van vrouwen
Relation IdRELA000000323417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026744
Pathdomain/teksten/TEXT000000026744
Display NameRaadsgedicht : Hoemen ene stat regieren sal, mogelijk bewerking van Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek I, kap.34/vs.1-108)
Relation IdRELA000000329719
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025739
Pathdomain/teksten/TEXT000000025739
Display NameReligieuze sproke : De nuwe opvaert van onser vrouwen
Relation IdRELA000000323928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025727
Pathdomain/teksten/TEXT000000025727
Display NameReligieuze sproke met aanmaning voor de vastentijd: Dlam Gods
Relation IdRELA000000323884
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005370
Pathdomain/teksten/TEXT000000005370
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000247263
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005310
Pathdomain/teksten/TEXT000000005310
Display NameRijmspreuk (vs.1-10 excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael (Eerste Partie, Boek VIII, kap.34/vs.15-24))
Relation IdRELA000000246960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026524
Pathdomain/teksten/TEXT000000026524
Display NameRijmspreuk : Gherechtich lantsheren ende goet
Relation IdRELA000000328840
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026523
Pathdomain/teksten/TEXT000000026523
Display NameRijmspreuk over een twaalftal personen zonder deugd : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000328836
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006593
Pathdomain/teksten/TEXT000000006593
Display NameRijmspreuk uit Boec van seden
Relation IdRELA000000253228
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005369
Pathdomain/teksten/TEXT000000005369
Display NameRijmspreuk; excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.3/vs.115-128)
Relation IdRELA000000247256
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005485
Pathdomain/teksten/TEXT000000005485
Display NameRubben
Relation IdRELA000000247810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004630
Pathdomain/teksten/TEXT000000004630
Display NameSegher Diengotgaf: Trojeroman (als onderdeel van excerpten uit Jacob van Maerlant: Historie van Troyen)
Relation IdRELA000000243805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015299
Pathdomain/teksten/TEXT000000015299
Display NameSeneca leeren
Relation IdRELA000000284817
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026542
Pathdomain/teksten/TEXT000000026542
Display NameSpreukverzameling : Alderande proverbien vanden wisen Salomone
Relation IdRELA000000328928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005367
Pathdomain/teksten/TEXT000000005367
Display NameSpreukverzameling : Dit sijn notabelen ( deels excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.20/vs.69-80)
Relation IdRELA000000247240
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026483
Pathdomain/teksten/TEXT000000026483
Display NameSpreukverzameling : Van alderhande sprockine clein notabel verskine
Relation IdRELA000000328626
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026485
Pathdomain/teksten/TEXT000000026485
Display NameSpreukverzameling : Van castidemente
Relation IdRELA000000328641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026496
Pathdomain/teksten/TEXT000000026496
Display NameSpreukverzameling : Van vele edelen parabelen ende wiser leeren
Relation IdRELA000000328705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025677
Pathdomain/teksten/TEXT000000025677
Display NameSproke : Drie poente die de vrouwe haren sone leerde
Relation IdRELA000000323648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025721
Pathdomain/teksten/TEXT000000025721
Display NameSproke : Een bispel van II blinden
Relation IdRELA000000323846
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018689
Pathdomain/teksten/TEXT000000018689
Display NameSproke : Een exempel vanden raven
Relation IdRELA000000295892
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025653
Pathdomain/teksten/TEXT000000025653
Display NameSproke : Ene tafelronde
Relation IdRELA000000323502
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025766
Pathdomain/teksten/TEXT000000025766
Display NameSproke : Hoe miede valscheit ende nijt die werelt verkeren
Relation IdRELA000000324069
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025664
Pathdomain/teksten/TEXT000000025664
Display NameSproke : Met viere letteren mors ghespelt
Relation IdRELA000000323565
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025768
Pathdomain/teksten/TEXT000000025768
Display NameSproke : Staet vaste het waeyt sere
Relation IdRELA000000324084
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025726
Pathdomain/teksten/TEXT000000025726
Display NameSproke : Tgheluc vanden hont
Relation IdRELA000000323877
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025697
Pathdomain/teksten/TEXT000000025697
Display NameSproke : Van dat die liede sijn gherne geheten joncfrou
Relation IdRELA000000323759
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000023157
Pathdomain/teksten/TEXT000000023157
Display NameSproke : Van dat niemen en can ghedoen hi en es begrepen
Relation IdRELA000000312777
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018834
Pathdomain/teksten/TEXT000000018834
Display NameSproke : Van enen armen pilgrijn
Relation IdRELA000000296409
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025698
Pathdomain/teksten/TEXT000000025698
Display NameSproke : Van enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000323766
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025771
Pathdomain/teksten/TEXT000000025771
Display NameSproke : Van enen liebaerde ende vanden vos reinaerde
Relation IdRELA000000324110
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025748
Pathdomain/teksten/TEXT000000025748
Display NameSproke : Van enen scutter
Relation IdRELA000000323986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025688
Pathdomain/teksten/TEXT000000025688
Display NameSproke : Van eren
Relation IdRELA000000323693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025700
Pathdomain/teksten/TEXT000000025700
Display NameSproke : Van mauwene dat es een evel poent
Relation IdRELA000000323776
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025701
Pathdomain/teksten/TEXT000000025701
Display NameSproke : Van miltheden
Relation IdRELA000000323782
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025656
Pathdomain/teksten/TEXT000000025656
Display NameSproke : Van onder windene
Relation IdRELA000000323521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021059
Pathdomain/teksten/TEXT000000021059
Display NameSproke : Van ons heren gheboerte
Relation IdRELA000000304863
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025764
Pathdomain/teksten/TEXT000000025764
Display NameSproke : Van wel connen te helene
Relation IdRELA000000324055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025749
Pathdomain/teksten/TEXT000000025749
Display NameSproke : Vanden anxt
Relation IdRELA000000323993
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025657
Pathdomain/teksten/TEXT000000025657
Display NameSproke : Vanden covente
Relation IdRELA000000323525
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025722
Pathdomain/teksten/TEXT000000025722
Display NameSproke : Vanden eenhoren een edel poent
Relation IdRELA000000323853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025650
Pathdomain/teksten/TEXT000000025650
Display NameSproke : Vanden esel
Relation IdRELA000000323489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025645
Pathdomain/teksten/TEXT000000025645
Display NameSproke : Vanden fondamente
Relation IdRELA000000323464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025691
Pathdomain/teksten/TEXT000000025691
Display NameSproke : Vanden goeden brueder
Relation IdRELA000000323715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025655
Pathdomain/teksten/TEXT000000025655
Display NameSproke : Vanden plaesteres
Relation IdRELA000000323515
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025757
Pathdomain/teksten/TEXT000000025757
Display NameSproke : Vanden stocvisch
Relation IdRELA000000324028
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025770
Pathdomain/teksten/TEXT000000025770
Display NameSproke : Vanden vos ende vanden wolf
Relation IdRELA000000324101
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025733
Pathdomain/teksten/TEXT000000025733
Display NameSproke : Vanden woerde dat alte goet heet
Relation IdRELA000000323907
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025769
Pathdomain/teksten/TEXT000000025769
Display NameSproke : Vander conciensien ghemaect op Ysegrijm den wolf
Relation IdRELA000000324092
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025661
Pathdomain/teksten/TEXT000000025661
Display NameSproke : Vander hogher salen
Relation IdRELA000000323552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025746
Pathdomain/teksten/TEXT000000025746
Display NameSproke : Vander taverne
Relation IdRELA000000323969
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025682
Pathdomain/teksten/TEXT000000025682
Display NameSproke : Vander vledermuus een bispel
Relation IdRELA000000323663
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025654
Pathdomain/teksten/TEXT000000025654
Display NameSproke : Vander wandelinghen
Relation IdRELA000000323509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025699
Pathdomain/teksten/TEXT000000025699
Display NameSproke : Wat dat trouwe es
Relation IdRELA000000323770
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005368
Pathdomain/teksten/TEXT000000005368
Display NameSproke over de eisen die aan een goede landsheer worden gesteld, Excerpt uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek III, kap.12/vs.205 vv)
Relation IdRELA000000247247
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005398
Pathdomain/teksten/TEXT000000005398
Display NameSproke over de vergankelijkheid van de mens (Excerpt uit Jan van Boendale: Jans teesteye (vs.3884-4101))
Relation IdRELA000000247398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025672
Pathdomain/teksten/TEXT000000025672
Display NameSproke over drie papegaaien; Mnl. met citaten in het Frans en Latijnse spreuk
Relation IdRELA000000323624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005311
Pathdomain/teksten/TEXT000000005311
Display NameSproke over duivelse verleidingen en de bekering van een zondaar (Excerpt uit Jacob van Maerlant: Spiegel historiael, Derde Partie, Boek II, kap.25/vs.1-kap.26/vs.70)
Relation IdRELA000000246966
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025683
Pathdomain/teksten/TEXT000000025683
Display NameSproke over eerbaarheid : Twee poenten daer ere ane leghet
Relation IdRELA000000323672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025671
Pathdomain/teksten/TEXT000000025671
Display NameSproke over gepaste hoop, onvoll.
Relation IdRELA000000323617
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025618
Pathdomain/teksten/TEXT000000025618
Display NameSproke over zeldzaamheden: Van dinghen die selden gheschien
Relation IdRELA000000323325
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025765
Pathdomain/teksten/TEXT000000025765
Display NameSproke van Augustijnken : Van der rijcheit ende vander doot
Relation IdRELA000000324062
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005413
Pathdomain/teksten/TEXT000000005413
Display NameSproke van Willem van Hildegaersberch: Vander hontschede
Relation IdRELA000000247482
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017322
Pathdomain/teksten/TEXT000000017322
Display NameSproke: Ene edel exsempel
Relation IdRELA000000291620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005489
Pathdomain/teksten/TEXT000000005489
Display NameTheophilus
Relation IdRELA000000247826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005483
Pathdomain/teksten/TEXT000000005483
Display NameTruwanten; onvoll. (begin ontbreekt)
Relation IdRELA000000247797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005416
Pathdomain/teksten/TEXT000000005416
Display NameVan Sinte Gheertruden min
Relation IdRELA000000247496
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007297
Pathdomain/teksten/TEXT000000007297
Display NameVan der feesten een proper dinc
Relation IdRELA000000256002
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022415
Pathdomain/teksten/TEXT000000022415
Display NameVan minnen (strofisch gedicht)
Relation IdRELA000000309697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004735
Pathdomain/teksten/TEXT000000004735
Display NameVan onser vrouwen lof (Strofisch gebed met inleiding in gepaard rijm)
Relation IdRELA000000244377
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026501
Pathdomain/teksten/TEXT000000026501
Display NameVan verlorenen dienste, strofische tekst met refrein `Soe es mijn dienst te male verloren'
Relation IdRELA000000328740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015683
Pathdomain/teksten/TEXT000000015683
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286150
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008248
Pathdomain/teksten/TEXT000000008248
Display NameVanden onderschede tusschen der naturen ende der gratien
Relation IdRELA000000259556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005473
Pathdomain/teksten/TEXT000000005473
Display NameVanden winter ende vanden somer
Relation IdRELA000000247767
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026476
Pathdomain/teksten/TEXT000000026476
Display NameVorstenleer in de vorm van vogelspreuken : Dit sijn voghel sproexkene
Relation IdRELA000000328585
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003728
Pathdomain/teksten/TEXT000000003728
Display NameZeven boetpsalmen uit de psalmen en cantica in redactie verwant aan de Bijbelvertaling van 1360
Relation IdRELA000000239881
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers