WEERT, GM : CMW 31

Typetekstdrager
ValueWEERT, GM : CMW 31
IdTDRA000000005849
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/d712689a-23da-4837-a5e6-a7aaa55d0404
Deletedno
Relation Count 45
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000103029
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000009805
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009805
Display NameDelft
Relation IdRELA000000103043
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002930
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002930
Display NameUtrecht, Provinciearchief der Minderbroeders
Relation IdRELA000000103042
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002939
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002939
Display NameWeert, Minderbroeders
Relation IdRELA000000103041
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005243
Pathdomain/documents/DOCU000000005243
Display NameEeneWindesheimsche collatie / V. Becker
Relation IdRELA000000103040
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000028
Pathdomain/locations/LOCA000000000028
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000103036
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005243
Pathdomain/documents/DOCU000000005243
Display NameEeneWindesheimsche collatie / V. Becker
Relation IdRELA000000103038
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000103037
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000103039
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000025751
Pathdomain/teksten/TEXT000000025751
Display NameCollatie van een pater van Windesheim
Relation IdRELA000000324004
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025731
Pathdomain/teksten/TEXT000000025731
Display NameDictum op naam van Augustinus
Relation IdRELA000000323902
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025740
Pathdomain/teksten/TEXT000000025740
Display NameDictum op naam van Basilius
Relation IdRELA000000323935
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025755
Pathdomain/teksten/TEXT000000025755
Display NameDictum op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000324015
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025753
Pathdomain/teksten/TEXT000000025753
Display NameDictum op naam van Isidorus van Sevilla
Relation IdRELA000000324009
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025737
Pathdomain/teksten/TEXT000000025737
Display NameDictum op naam van S. Augustinus
Relation IdRELA000000323922
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025750
Pathdomain/teksten/TEXT000000025750
Display NameExcerpt uit een collatie van broeder IJsbrand
Relation IdRELA000000324000
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025745
Pathdomain/teksten/TEXT000000025745
Display NameExcerpt uit een collatie van broeder Nicolaas
Relation IdRELA000000323965
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011886
Pathdomain/teksten/TEXT000000011886
Display NameExcerpt uit een preek op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000273227
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003631
Pathdomain/teksten/TEXT000000003631
Display NameExcerpten uit Leven van Jezus, S-redactie, over het avondmaal en de passie, en vervolgens het opstandingsverhaal in een versie die verwant is aan dit Leven
Relation IdRELA000000239372
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025725
Pathdomain/teksten/TEXT000000025725
Display NameGebed over de vijf blijdschappen van Jezus op paasdag
Relation IdRELA000000323875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025728
Pathdomain/teksten/TEXT000000025728
Display NameGebed over de vijf blijdschappen van S. Maria op naam van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000323889
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025729
Pathdomain/teksten/TEXT000000025729
Display NameGebed tot S. Maria
Relation IdRELA000000323893
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025732
Pathdomain/teksten/TEXT000000025732
Display NameGebed voor de zielen in drieëndertig punten
Relation IdRELA000000323905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025724
Pathdomain/teksten/TEXT000000025724
Display NameGebeden voor de passie
Relation IdRELA000000323872
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025735
Pathdomain/teksten/TEXT000000025735
Display NameGeestelijke oefening voor witte donderdag
Relation IdRELA000000323915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010462
Pathdomain/teksten/TEXT000000010462
Display NameJhesus collacien, waarschijnlijk alleen de preek over de 40 cellen
Relation IdRELA000000267534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007716
Pathdomain/teksten/TEXT000000007716
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I (eerste tekstfamilie)
Relation IdRELA000000257737
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025734
Pathdomain/teksten/TEXT000000025734
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek V (tweede tekstfamilie)
Relation IdRELA000000323912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025719
Pathdomain/teksten/TEXT000000025719
Display NameOefening voor de mis
Relation IdRELA000000323842
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025742
Pathdomain/teksten/TEXT000000025742
Display NameOnderwijzing over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000323949
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010461
Pathdomain/teksten/TEXT000000010461
Display NamePinksterverhaal uit Eerste evangeliënharmonie samengesteld uit Johan Scutkens vertaling van het Nieuwe Testament
Relation IdRELA000000267531
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025744
Pathdomain/teksten/TEXT000000025744
Display NamePreek over S. Maria
Relation IdRELA000000323962
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025720
Pathdomain/teksten/TEXT000000025720
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000323844
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007444
Pathdomain/teksten/TEXT000000007444
Display NameRulman Merswin: Von den neun Felsen, Mnl.
Relation IdRELA000000256648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008521
Pathdomain/teksten/TEXT000000008521
Display NameSint Augustijns hantboec
Relation IdRELA000000260398
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021044
Pathdomain/teksten/TEXT000000021044
Display NameTraktaat over de geloofsartikelen, ontleend aan Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel (p.150. e.v.)
Relation IdRELA000000304813
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025752
Pathdomain/teksten/TEXT000000025752
Display NameTweede collatie van een pater van Windesheim
Relation IdRELA000000324007
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers