KAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 12

Typetekstdrager
ValueKAAPSTAD, NLSA : Grey 3 a 12
IdTDRA000000005714
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/dd4a7f98-c3ac-4afc-a655-56123bd9d1a9
Deletedno
Relation Count 23
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000100914
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000014567
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014567
Display NameNoord-Holland (Weesp?)
Relation IdRELA000000100939
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000014564
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014564
Display NameGerrit van Amstel
Relation IdRELA000000100926
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006407
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006407
Display NameGrey, George
Relation IdRELA000000100936
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014565
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014565
Display NameJacob Claeszn Hoppe
Relation IdRELA000000100928
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002914
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002914
Display NameKaapstad, National Library of South Africa
Relation IdRELA000000100937
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006387
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006387
Display NamePloos van Amstel, Cornelis
Relation IdRELA000000100932
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006751
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006751
Display NameRodolphus Jacobi
Relation IdRELA000000100929
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006367
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006367
Display NameSchouten, Jan
Relation IdRELA000000100935
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006725
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006725
Display NameVan Zuylen van Nyevelt van den Schaffelaar, baron Jasper Hendrik
Relation IdRELA000000100934
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003279
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003279
Display NameVisser, Jacob
Relation IdRELA000000100933
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014566
Display NameVroutyen IJsbrant
Relation IdRELA000000100931
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000020
Pathdomain/locations/LOCA000000000020
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000100919
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005185
Pathdomain/documents/DOCU000000005185
Display NameCatalogus der teekeningen, prenten, schilderyen, miniatuuren, emailles, beeldwerken ... van Cornelis Ploos van Amstel, Jac. Cornsz ..
Relation IdRELA000000100923
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005301
Pathdomain/documents/DOCU000000005301
Display NameCatalogus van eene kunstkeurige en wetenschappelijke verzameling van eenige duizenden prentverbeeldingen, portretten ... en meer andere opmerkenswaardige stukken, betreffende de geschiedenis der Nederlanden ... uitmakende eene vaderlandsche atlas, te zamen vervat in 63 nette kunstboeken. ; alles ... bijeenverzameld en nagelaten door wijlen ... Jan Schouten ... ; hetwelk publiek verkocht zal worden ... den 22sten November 1852 ... : wijders eene niet minder voortreffelijke atlas of verzameling van eenige honderden portretten ... mitsgaders eene keurige collectie ... prentwerken, vervolgens eene hoog belangrijke verzameling handschriften, albums, getijdeboeken en autographen ... en laatstelijk kapitale groote kunstkasten
Relation IdRELA000000100924
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000224
Pathdomain/documents/DOCU000000000224
Display NameDe Middelnederlandse handschriften uit de Grey collection in de Suid-Afrikaanse biblioteek te Kaapstad / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000100921
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000083
Pathdomain/documents/DOCU000000000083
Display NameMiddelnederlandse bijbelhandschriften = Codices manuscripti sacrae scripturae Neerlandicae / beschreven door J.A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000100922
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000003540
Pathdomain/teksten/TEXT000000003540
Display NamePsalmen en cantica, standaardredactie Moderne Devotie; Mnl. en Lat.
Relation IdRELA000000238746
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers