HAMBURG, SUB : Theol. 2194

Typetekstdrager
ValueHAMBURG, SUB : Theol. 2194
IdTDRA000000005584
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a8c1594b-bea0-4860-a03a-610677d96eaa
Deletedno
Relation Count 73
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000099019
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000099040
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000014470
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014470
Display NameElberfeld
Relation IdRELA000000099037
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002751
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002751
Display NameHamburg, Staats- und Universitätsbibliothek
Relation IdRELA000000099039
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000014469
Pathdomain/lexicons/LEXI000000014469
Display NameMachiel Cloetdr, Mechelen
Relation IdRELA000000099035
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006400
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006400
Display NameWolf, Johann Christian en Johann
Relation IdRELA000000099038
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has watermerk
Typewatermerk
IdWATM000000000615
Pathdomain/watermerken/WATM000000000615
Display Name
Relation IdRELA000000099012
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003056
Pathdomain/documents/DOCU000000003056
Display NameDe preek op den Gulden Berg door den Leesmeester van Straatsburg / [door] Stephanus Axters
Relation IdRELA000000099032
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000099031
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000997
Pathdomain/documents/DOCU000000000997
Display NameMeister Eckhart und die Devotio Moderna / von Maria Alberta Lücker
Relation IdRELA000000099030
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004224
Pathdomain/documents/DOCU000000004224
Display NameWillem de Vreese en de Ruusbroec-handschriften / A.Th. Bouwman en G. Warnar
Relation IdRELA000000099033
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000099026
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003932
Pathdomain/documents/DOCU000000003932
Display Name
Relation IdRELA000000099028
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000179
Pathdomain/documents/DOCU000000000179
Display NameDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Relation IdRELA000000099027
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000099029
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000014955
Pathdomain/teksten/TEXT000000014955
Display NameAansporing tot navolging van Christus; incipit is gelijk aan Meditacien vanden soeten leven ende bitter passie, verrisenisse ende glorificatie ons heeren Jhesu Cristi (maar tekst is veel korter)
Relation IdRELA000000283752
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014932
Pathdomain/teksten/TEXT000000014932
Display NameAansporingen tot de ziel, met onder meer citaten op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000283665
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013155
Pathdomain/teksten/TEXT000000013155
Display NameAcht punten op naam van Bernardus
Relation IdRELA000000277736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014948
Pathdomain/teksten/TEXT000000014948
Display NameAllegoriserend excerpt over de minne
Relation IdRELA000000283725
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014945
Pathdomain/teksten/TEXT000000014945
Display NameAllegoriserend traktaat n.a.v. Ps. 85,11
Relation IdRELA000000283711
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014926
Pathdomain/teksten/TEXT000000014926
Display NameBrief aan een zuster over het bereiken van de volmaakte deugd
Relation IdRELA000000283648
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014930
Pathdomain/teksten/TEXT000000014930
Display NameBrief aan een zuster over leven en lijden van Christus
Relation IdRELA000000283658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014935
Pathdomain/teksten/TEXT000000014935
Display NameBrief aan een zuster, overgaand in een toespraak van Christus
Relation IdRELA000000283674
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014949
Pathdomain/teksten/TEXT000000014949
Display NameDat gulden ghewichte; traktaat n.a.v. Mat. 7,2
Relation IdRELA000000283727
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008058
Pathdomain/teksten/TEXT000000008058
Display NameDe gulden keten
Relation IdRELA000000258905
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014963
Pathdomain/teksten/TEXT000000014963
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000283778
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014972
Pathdomain/teksten/TEXT000000014972
Display NameEen gheestelike wijngaert
Relation IdRELA000000283805
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007915
Pathdomain/teksten/TEXT000000007915
Display NameEerste brief van Gerlach Peters, bewerkte versie
Relation IdRELA000000258347
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013156
Pathdomain/teksten/TEXT000000013156
Display NameExcerpt uit Sint Augustijns hantboec (kap.25)
Relation IdRELA000000277740
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014937
Pathdomain/teksten/TEXT000000014937
Display NameExcerpten over de noodzaak van lijden met onder meer citaten van Anselmus van Canterbury, Gregorius de Grote, Hieronymus, Augustinus en een `out vader'
Relation IdRELA000000283681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014936
Pathdomain/teksten/TEXT000000014936
Display NameExcerpten over het lijden met onder meer citaten van Bernardus van Clairvaux en Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000283677
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014938
Pathdomain/teksten/TEXT000000014938
Display NameExempel over een voorbeeldig monnik
Relation IdRELA000000283687
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013154
Pathdomain/teksten/TEXT000000013154
Display NameExempel van Bernardus en de vijf broeders
Relation IdRELA000000277733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008804
Pathdomain/teksten/TEXT000000008804
Display NameExempel van een meester en een arme
Relation IdRELA000000261641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014929
Pathdomain/teksten/TEXT000000014929
Display NameGebed met korte uitleg
Relation IdRELA000000283655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014954
Pathdomain/teksten/TEXT000000014954
Display NameGebed om vergiffenis van zonden
Relation IdRELA000000283749
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014943
Pathdomain/teksten/TEXT000000014943
Display NameGebeden voor de canonieke uren
Relation IdRELA000000283702
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014950
Pathdomain/teksten/TEXT000000014950
Display NameGetijden van de passie
Relation IdRELA000000283733
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014952
Pathdomain/teksten/TEXT000000014952
Display NameHomilie van Origenes over Luc. 12,6
Relation IdRELA000000283739
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005727
Pathdomain/teksten/TEXT000000005727
Display NameJan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove, gedeeltelijk (r.201-405)
Relation IdRELA000000248875
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014933
Pathdomain/teksten/TEXT000000014933
Display NameLegende over de jeugd van S. Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000283668
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006694
Pathdomain/teksten/TEXT000000006694
Display NameMnl. excerpt uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007977
Pathdomain/teksten/TEXT000000007977
Display NameMnl. excerpten uit Mechtild van Hackeborn: Liber specialis gratiae (Boek I, III en IV) met daarin een excerpt uit de achtste van Jhesus' collacien
Relation IdRELA000000258574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007872
Pathdomain/teksten/TEXT000000007872
Display NameMnl. vertaling van Jan van Schoonhoven: Declaratio in sermone de monte aureo
Relation IdRELA000000258194
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007470
Pathdomain/teksten/TEXT000000007470
Display NameNicolaas van Straatsburg: Preek op de gulden berg
Relation IdRELA000000256764
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014927
Pathdomain/teksten/TEXT000000014927
Display NameOefening over de strijd tussen geest en natuur
Relation IdRELA000000283651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014951
Pathdomain/teksten/TEXT000000014951
Display NameOefening over de wonden van Christus
Relation IdRELA000000283736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014940
Pathdomain/teksten/TEXT000000014940
Display NameOver ware godsdienst met aansluitend gebed: Vijftien kruisvreugden met telkens een Pater Noster en een Ave Maria (vermoedelijk Vijftien Pater Noster van de passie)
Relation IdRELA000000283692
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014953
Pathdomain/teksten/TEXT000000014953
Display NameOverdenking van de passie met dictum op naam van Albertus Magnus
Relation IdRELA000000283744
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013187
Pathdomain/teksten/TEXT000000013187
Display NameSinte Bernaerts testament
Relation IdRELA000000277845
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014947
Pathdomain/teksten/TEXT000000014947
Display NameTraktaat n.a.v. Joh. 19,28
Relation IdRELA000000283721
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014918
Pathdomain/teksten/TEXT000000014918
Display NameTraktaat over Kol. 3,1-2
Relation IdRELA000000283627
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014928
Pathdomain/teksten/TEXT000000014928
Display NameTraktaat over de liefde tot God, gericht tot een zuster
Relation IdRELA000000283653
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014934
Pathdomain/teksten/TEXT000000014934
Display NameTraktaat over de noodzaak van verzaking en lijden
Relation IdRELA000000283672
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014920
Pathdomain/teksten/TEXT000000014920
Display NameTraktaat over de voortgang in het geestelijk leven, gericht tot een kloosterzuster
Relation IdRELA000000283635
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014925
Pathdomain/teksten/TEXT000000014925
Display NameTraktaat voor weifelmoedige zusters
Relation IdRELA000000283646
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009322
Pathdomain/teksten/TEXT000000009322
Display NameTwaalf punten die een geestelijk leven hinderen
Relation IdRELA000000263439
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014939
Pathdomain/teksten/TEXT000000014939
Display NameVermaningen tot een kloosterling
Relation IdRELA000000283690
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014924
Pathdomain/teksten/TEXT000000014924
Display NameVier punten om een volmaakt mens te worden
Relation IdRELA000000283644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014942
Pathdomain/teksten/TEXT000000014942
Display NameVijftig artikelen van de passie (onvoltooid)
Relation IdRELA000000283697
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014931
Pathdomain/teksten/TEXT000000014931
Display NameVoorschriften voor een claris
Relation IdRELA000000283663
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers