Olim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)

Typetekstdrager
ValueOlim UTRECHT, ABM : DEVENTER PK 1 (verloren)
IdTDRA000000004937
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/8d55fa86-8561-4008-991f-240733320758
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000091938
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000005023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005023
Display NameDeventer, Zusters van het Gemene Leven S. Cecilia /Lamme van Diesenhuis
Relation IdRELA000000091949
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002546
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002546
Display NameDeventer, Parochiekerk
Relation IdRELA000000091947
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005023
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005023
Display NameDeventer, Zusters van het Gemene Leven S. Cecilia /Lamme van Diesenhuis
Relation IdRELA000000091945
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005940
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005940
Display NameSuster ...roetters
Relation IdRELA000000091946
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002924
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002924
Display NameUtrecht, Aartsbisschoppelijk Museum
Relation IdRELA000000091948
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003467
Pathdomain/documents/DOCU000000003467
Display NameEenige ascetische tractaten, afkomstig van de Deventersche Broederschap van het Gemeene Leven, in verband gebracht met het boek van Thomas a Kempis, de navolging van Christus / uit de nagelaten schriften van F.J. van Vree ; medegedeeld door J.F. Vregt
Relation IdRELA000000091944
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000046
Pathdomain/locations/LOCA000000000046
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000091940
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000091942
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000179
Pathdomain/documents/DOCU000000000179
Display NameDe Middelnederlandse brieven van Gerlach Peters (+1411) : studie en tekstuitgave / Mikel Mario Kors
Relation IdRELA000000091941
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000091943
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000014916
Pathdomain/teksten/TEXT000000014916
Display NameDevote excerpten gerangschikt als een ABC
Relation IdRELA000000283621
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014915
Pathdomain/teksten/TEXT000000014915
Display NameDevote excerpten op naam van Bernardus van Clairvaux over het Ave Maria en de biecht
Relation IdRELA000000283616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039818
Pathdomain/teksten/TEXT000000039818
Display NameDicta uit Augustinus, Climacus en Bernardus over gehoorzaamheid
Relation IdRELA000000379547
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015328
Pathdomain/teksten/TEXT000000015328
Display NameDicta, met onder meer parafrase van excerpt uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht (B733-735)
Relation IdRELA000000284930
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015327
Pathdomain/teksten/TEXT000000015327
Display NameDie celle der mynnen (korte versie)
Relation IdRELA000000284927
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014910
Pathdomain/teksten/TEXT000000014910
Display NameDiverse gebeden
Relation IdRELA000000283594
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007910
Pathdomain/teksten/TEXT000000007910
Display NameEerste brief van Gerlach Peters
Relation IdRELA000000258329
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015326
Pathdomain/teksten/TEXT000000015326
Display NameExcerpt uit een preek over de communie
Relation IdRELA000000284923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014914
Pathdomain/teksten/TEXT000000014914
Display NameGebeden tot S. Maria
Relation IdRELA000000283612
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014911
Pathdomain/teksten/TEXT000000014911
Display NameGebeden tot diverse heiligen, onder meer Johannes evangelist, Augustinus, Ambrosius, Antonius en Maria Magdalena
Relation IdRELA000000283597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014912
Pathdomain/teksten/TEXT000000014912
Display NameGetijden van S. Maria
Relation IdRELA000000283606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007933
Pathdomain/teksten/TEXT000000007933
Display NameMnl. vertaling van Gerlach Peters: Breviloquium, kap.2 en 11
Relation IdRELA000000258417
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007687
Pathdomain/teksten/TEXT000000007687
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek IV (eerste tekstfamilie), kap.10 en 13
Relation IdRELA000000257641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006781
Pathdomain/teksten/TEXT000000006781
Display NameMnl. vertaling van gebed voor de eucharistie uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000253955
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014822
Pathdomain/teksten/TEXT000000014822
Display NameMnl. vertaling van het gebed Dominus non sum dignus met excerpt uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae
Relation IdRELA000000283342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037831
Pathdomain/teksten/TEXT000000037831
Display NameSpreuk over arbeid
Relation IdRELA000000373369
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036900
Pathdomain/teksten/TEXT000000036900
Display NameSpreuk over lijdzaamheid
Relation IdRELA000000370658
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007817
Pathdomain/teksten/TEXT000000007817
Display NameVermoedelijk Dat vijfte boeck van Qui sequitur, met interpolaties (excerpten, dicta en gedicht)
Relation IdRELA000000258052
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014913
Pathdomain/teksten/TEXT000000014913
Display NameVermoedelijk een gebed
Relation IdRELA000000283609
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers