KOPENHAGEN, KB : Thott 551 Qu.

Typetekstdrager
ValueKOPENHAGEN, KB : Thott 551 Qu.
IdTDRA000000004611
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/25080516-61cb-4874-8ac5-e1ae98e35a40
Deletedno
Relation Count 18
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000088381
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000088389
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000003341
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003341
Display Namegetijdenboek
Relation IdRELA000000088388
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002915
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002915
Display NameKopenhagen, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000088387
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000088384
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000201
Pathdomain/documents/DOCU000000000201
Display NameDe zalige Heinrich Seuse in Nederlandse handschriften / Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000088386
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005786
Pathdomain/documents/DOCU000000005786
Display NameGyllene böcker illuminerade medeltida handskrifter i dansk och svensk ägo / [red. av Kåre Olsen och Carl Nordenfalk]
Relation IdRELA000000088385
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000041869
Pathdomain/teksten/TEXT000000041869
Display NameBoetpsalmen
Relation IdRELA000000386382
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026439
Pathdomain/teksten/TEXT000000026439
Display NameDie X geboden gods sonder welc nyemant ten ewigen leven comen mach
Relation IdRELA000000328404
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041866
Pathdomain/teksten/TEXT000000041866
Display NameGetijden van de eeuwige wijsheid
Relation IdRELA000000386376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041868
Pathdomain/teksten/TEXT000000041868
Display NameHeilige Geestgetijden
Relation IdRELA000000386380
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026437
Pathdomain/teksten/TEXT000000026437
Display NameKalender
Relation IdRELA000000328399
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041867
Pathdomain/teksten/TEXT000000041867
Display NameLange kruisgetijden
Relation IdRELA000000386378
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041870
Pathdomain/teksten/TEXT000000041870
Display NameLange vigilie
Relation IdRELA000000386384
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000041865
Pathdomain/teksten/TEXT000000041865
Display NameMariagetijden
Relation IdRELA000000386374
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026440
Pathdomain/teksten/TEXT000000026440
Display NameMnl. vertaling van Oratio de septem verbis Christi in cruce
Relation IdRELA000000328406
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers