STUTTGART, WLB : Poet. et Philol. Fol. 22

Typetekstdrager
ValueSTUTTGART, WLB : Poet. et Philol. Fol. 22
IdTDRA000000004571
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/47a404c4-ad9a-40e0-9237-ebe96d9b7cef
Deletedno
Relation Count 92
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000087807
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000009263
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009263
Display NameGent
Relation IdRELA000000087841
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000013986
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013986
Display NameJoosten van Blaten
Relation IdRELA000000087836
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007438
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007438
Display NameNeustetter, Erasmus
Relation IdRELA000000087839
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013987
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013987
Display NameRitterstift Comburg
Relation IdRELA000000087838
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002802
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002802
Display NameStuttgart, Württembergische Landesbibliothek
Relation IdRELA000000087840
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001086
Pathdomain/documents/DOCU000000001086
Display NameDe Mariaklachten / door K.Chr.J. de Vries
Relation IdRELA000000087822
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001503
Pathdomain/documents/DOCU000000001503
Display NameDe Middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater / ingel. en toegel. door P. Maximilianus
Relation IdRELA000000087824
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001628
Pathdomain/documents/DOCU000000001628
Display NameDe Negen Besten. Een eerste verkenning / Theo Verlaan
Relation IdRELA000000087826
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001465
Pathdomain/documents/DOCU000000001465
Display NameDe dichter Hein van Aken / R. Lievens
Relation IdRELA000000087823
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001780
Pathdomain/documents/DOCU000000001780
Display NameDe middelnederlandse vertalingen van het Stabat Mater / Pater Maximilianus O.F.M. Cap.
Relation IdRELA000000087827
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006315
Pathdomain/documents/DOCU000000006315
Display NameDe reis van Sente Brandane : naar den Comburgschen tekst / uitg. met inl., aant. en bibliogr. door A.T.W. Bellemans
Relation IdRELA000000087833
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000943
Pathdomain/documents/DOCU000000000943
Display NameHet Gilde van de Blauwe Schuit : literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen / door Herman Pleij
Relation IdRELA000000087821
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004830
Pathdomain/documents/DOCU000000004830
Display NameHethandschrift-Van Hulthem, het Comburgse handschrift en de scriptoriumhypothese / Janny Schenkel
Relation IdRELA000000087831
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001583
Pathdomain/documents/DOCU000000001583
Display NameMnl. vlint 'keisteen' / F. de Tollenaere
Relation IdRELA000000087825
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006352
Pathdomain/documents/DOCU000000006352
Display NameRecht, historie en schone letteren: het arbeidsterrein van een Gents kopiistencollectief / H. Brinkman en H. Mulder
Relation IdRELA000000087834
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004004
Pathdomain/documents/DOCU000000004004
Display NameReinaert de Vos : tentoonstelling (29 sept. 1972 - 28 febr. 1973) Instituut De Vooys, Utrecht / [samengest. door de werkgroep "Textus sub tecto" (A.E.M. ten Berge-Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000087830
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003458
Pathdomain/documents/DOCU000000003458
Display NameReineke Fuchs : ein europäisches Epos : eine Ausstellung des Goethe-Museums Düsseldorf, Anton-und-Katharina-Kippenberg-Stiftung, Arbeitsstelle Reineke Fuchs / Katalog: Horst Klitzing ; hrsg. von Jörn Göres
Relation IdRELA000000087828
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004001
Pathdomain/documents/DOCU000000004001
Display NameVan Sente Brandane / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000087829
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005283
Pathdomain/documents/DOCU000000005283
Display NameVan begrijpe / F.A. Stoett
Relation IdRELA000000087832
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000053
Pathdomain/locations/LOCA000000000053
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000087816
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000006396
Pathdomain/documents/DOCU000000006396
Display NameHand I: kopiist of bezitter? : suggesties vanaf de zijlijn / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000087819
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005086
Pathdomain/documents/DOCU000000005086
Display NameHet Comburgse handschrift : Hs. Stuttgart, Württembergische Landesbibliothek, Cod. poet. et phil 2° 22 / diplomatische ed. bezorgd door Herman Brinkman en Janny Schenkel
Relation IdRELA000000087818
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000087817
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006352
Pathdomain/documents/DOCU000000006352
Display NameRecht, historie en schone letteren: het arbeidsterrein van een Gents kopiistencollectief / H. Brinkman en H. Mulder
Relation IdRELA000000087820
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000021186
Pathdomain/teksten/TEXT000000021186
Display NameAcht zaligheden
Relation IdRELA000000305250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026349
Pathdomain/teksten/TEXT000000026349
Display NameAllegorisch gedicht : Van der roese des crucen
Relation IdRELA000000328012
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004349
Pathdomain/teksten/TEXT000000004349
Display NameBijbelpassage uit Paulus
Relation IdRELA000000242599
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004751
Pathdomain/teksten/TEXT000000004751
Display NameBoec van seden
Relation IdRELA000000244462
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026159
Pathdomain/teksten/TEXT000000026159
Display NameBoerde : Van der weldaet die de duvele dede
Relation IdRELA000000326997
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026340
Pathdomain/teksten/TEXT000000026340
Display NameChristelijke levensleer; proza
Relation IdRELA000000327974
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004749
Pathdomain/teksten/TEXT000000004749
Display NameDe boec van Catone
Relation IdRELA000000244452
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005146
Pathdomain/teksten/TEXT000000005146
Display NameDe reis van Sinte Brandaan
Relation IdRELA000000246027
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026348
Pathdomain/teksten/TEXT000000026348
Display NameDoctrinael savage; berijmde tekst in versparen
Relation IdRELA000000328007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020763
Pathdomain/teksten/TEXT000000020763
Display NameDrinklied : Een sproke up den wijn
Relation IdRELA000000303810
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005385
Pathdomain/teksten/TEXT000000005385
Display NameExcerpten uit Jan van Boendale: Der leken spiegel (Boek II, kap.44-54, Boek III, kap.6-15)
Relation IdRELA000000247342
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018263
Pathdomain/teksten/TEXT000000018263
Display NameExempel
Relation IdRELA000000294639
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026335
Pathdomain/teksten/TEXT000000026335
Display NameExempel: De sancto Bernardo
Relation IdRELA000000327956
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015443
Pathdomain/teksten/TEXT000000015443
Display NameGedicht van de Negen Besten, lange versie
Relation IdRELA000000285294
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026336
Pathdomain/teksten/TEXT000000026336
Display NameGeestelijke tekst: VI pointen van Onzen Heere
Relation IdRELA000000327961
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005075
Pathdomain/teksten/TEXT000000005075
Display NameHeinric van Aken: Die Rose
Relation IdRELA000000245638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005154
Pathdomain/teksten/TEXT000000005154
Display NameHeinric van Aken: Van den coninc Saladijn ende van Hughen van Tabaryen
Relation IdRELA000000246067
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005112
Pathdomain/teksten/TEXT000000005112
Display NameHet boec van Sidrac
Relation IdRELA000000245823
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005091
Pathdomain/teksten/TEXT000000005091
Display NameJacob van Maerlant: De derde Martijn
Relation IdRELA000000245715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005100
Pathdomain/teksten/TEXT000000005100
Display NameJacob van Maerlant: De tweede Martijn
Relation IdRELA000000245763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005081
Pathdomain/teksten/TEXT000000005081
Display NameJacob van Maerlant: Eene disputacie van onser vrouwen ende van de heilighen cruce
Relation IdRELA000000245664
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005036
Pathdomain/teksten/TEXT000000005036
Display NameJacob van Maerlant: Heimelicheit der heimelicheden
Relation IdRELA000000245464
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026324
Pathdomain/teksten/TEXT000000026324
Display NameJacob van Maerlant: Wapene Martijn of Eerste Martijn
Relation IdRELA000000327904
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016500
Pathdomain/teksten/TEXT000000016500
Display NameJan de Weert: Wapene Rogier
Relation IdRELA000000288983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026168
Pathdomain/teksten/TEXT000000026168
Display NameMaria-mirakelsproke : Van den jonghen mooncskine
Relation IdRELA000000327059
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018739
Pathdomain/teksten/TEXT000000018739
Display NameMaria-mirakelsproke : Van eere vrauwen die niet noode vygilyen seide over doode
Relation IdRELA000000296057
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026163
Pathdomain/teksten/TEXT000000026163
Display NameMinnesproke : Van XII cnechten die ruddren worden van heeren
Relation IdRELA000000327025
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026165
Pathdomain/teksten/TEXT000000026165
Display NameMinnesproke : Van tween ghesellen die elc voer andren sterven wilden
Relation IdRELA000000327038
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026170
Pathdomain/teksten/TEXT000000026170
Display NameMirakelsproke : Van eenen verwaenden coninc
Relation IdRELA000000327072
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012958
Pathdomain/teksten/TEXT000000012958
Display NameMnl. berijmde vertaling van het gebed O intemerata
Relation IdRELA000000277138
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026337
Pathdomain/teksten/TEXT000000026337
Display NameMnl. tekst over boetedoening: Die VI banden van penitencien
Relation IdRELA000000327964
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008796
Pathdomain/teksten/TEXT000000008796
Display NameNeghen scoen punten
Relation IdRELA000000261606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026161
Pathdomain/teksten/TEXT000000026161
Display NamePolitieke sproke : Hoe een keyser twee princhen dede versoenen
Relation IdRELA000000327014
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026169
Pathdomain/teksten/TEXT000000026169
Display NamePolitieke sproke over goed bestuur
Relation IdRELA000000327068
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005158
Pathdomain/teksten/TEXT000000005158
Display NameRijmkroniek van Vlaanderen
Relation IdRELA000000246089
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026343
Pathdomain/teksten/TEXT000000026343
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000327983
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018429
Pathdomain/teksten/TEXT000000018429
Display NameSamenspraak tussen Jezus en Johannes
Relation IdRELA000000295099
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013541
Pathdomain/teksten/TEXT000000013541
Display NameSinte Bernaerdus epistele tote Raymonde
Relation IdRELA000000279001
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026160
Pathdomain/teksten/TEXT000000026160
Display NameSproke : Omme tghebrec van goeden loene
Relation IdRELA000000327007
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026153
Pathdomain/teksten/TEXT000000026153
Display NameSproke : Van begrijpe
Relation IdRELA000000326970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026156
Pathdomain/teksten/TEXT000000026156
Display NameSproke : Van den XII dienenden cnapen
Relation IdRELA000000326988
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026172
Pathdomain/teksten/TEXT000000026172
Display NameSproke : Van den dorpman ende zinen wive
Relation IdRELA000000327087
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026166
Pathdomain/teksten/TEXT000000026166
Display NameSproke : Van eenen rudder die zinen zone leerde
Relation IdRELA000000327045
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018734
Pathdomain/teksten/TEXT000000018734
Display NameSproke : Van enen here die vremde liede bi hem nam
Relation IdRELA000000296040
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026173
Pathdomain/teksten/TEXT000000026173
Display NameSproke : Van hoveerden
Relation IdRELA000000327096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026171
Pathdomain/teksten/TEXT000000026171
Display NameSproke : Van maer
Relation IdRELA000000327081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026351
Pathdomain/teksten/TEXT000000026351
Display NameSproke : Vander hoegher salen
Relation IdRELA000000328020
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025662
Pathdomain/teksten/TEXT000000025662
Display NameSproke : Vander hogher salen
Relation IdRELA000000323557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026339
Pathdomain/teksten/TEXT000000026339
Display NameTekst over de zeven kruiswoorden
Relation IdRELA000000327970
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026347
Pathdomain/teksten/TEXT000000026347
Display NameVan Antkerst comste ende sine doot
Relation IdRELA000000328003
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026344
Pathdomain/teksten/TEXT000000026344
Display NameVan Judaes gheborte ende sine doot
Relation IdRELA000000327986
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026345
Pathdomain/teksten/TEXT000000026345
Display NameVan Pylatus gheborte ende sine doot
Relation IdRELA000000327990
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005150
Pathdomain/teksten/TEXT000000005150
Display NameVan den vos Reynaerde
Relation IdRELA000000246046
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005157
Pathdomain/teksten/TEXT000000005157
Display NameVan zeden (bewerking van 'Facetus'; een schoolboekje met 125 zedenlessen)
Relation IdRELA000000246085
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015684
Pathdomain/teksten/TEXT000000015684
Display NameVanden bogaert die ene Clare maecte
Relation IdRELA000000286153
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers