LONDEN, BL : Sloane 1174

Typetekstdrager
ValueLONDEN, BL : Sloane 1174
IdTDRA000000004462
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/42e107ec-dd99-4e38-8ba0-72956864a4bb
Deletedno
Relation Count 70
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000086370
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011566
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011566
Display NameNoordelijke Nederlanden
Relation IdRELA000000086383
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008346
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008346
Display NameNicolas Knibbe
Relation IdRELA000000086382
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002952
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002952
Display NameLonden, British Library
Relation IdRELA000000086381
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005788
Pathdomain/documents/DOCU000000005788
Display NameDe refereynen van Cornelis Crul / J.A. Goris
Relation IdRELA000000086380
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002193
Pathdomain/documents/DOCU000000002193
Display NameHet handschrift der zogenaamde "Refereynen van C. Crul" / A. van Elslander en L. Roose
Relation IdRELA000000086379
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000015
Pathdomain/locations/LOCA000000000015
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000086373
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000158
Pathdomain/documents/DOCU000000000158
Display NameBeschrijving van middelnederlandsche en andere handschriften, die in Engeland bewaard worden : verslag ingediend bij het Belgisch staatsbestuur en de Koninklijke Vlaamsche Academie / door Karel De Flou en Edw. Gailliard
Relation IdRELA000000086375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003566
Pathdomain/documents/DOCU000000003566
Display NameCatalogue of dated and datable manuscripts, c. 700-1600 in the Department of Manuscripts, the British Library / [compiled by] Andrew G. Watson
Relation IdRELA000000086378
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000159
Pathdomain/documents/DOCU000000000159
Display NameDeutsche Handschriften in England / von Robert Priebsch
Relation IdRELA000000086376
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002193
Pathdomain/documents/DOCU000000002193
Display NameHet handschrift der zogenaamde "Refereynen van C. Crul" / A. van Elslander en L. Roose
Relation IdRELA000000086377
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000157
Pathdomain/documents/DOCU000000000157
Display NameVerslag van een onderzoek in Engeland naar archivalia, belangrijk voor de geschiedenis van Nederland in 1892 op last der regeering ingesteld / door H. Brugmans
Relation IdRELA000000086374
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000030443
Pathdomain/teksten/TEXT000000030443
Display NameABC-gedicht op een vrouw
Relation IdRELA000000345478
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030132
Pathdomain/teksten/TEXT000000030132
Display NameABC-gedicht van 13 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000344063
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030481
Pathdomain/teksten/TEXT000000030481
Display NameAnna Bijns: Refrein van vijf negentienregelige strofen op de stok Heere al come ick spade u ghenade waect
Relation IdRELA000000345669
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030491
Pathdomain/teksten/TEXT000000030491
Display NameBerijmd gebed
Relation IdRELA000000345720
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004175
Pathdomain/teksten/TEXT000000004175
Display NameBewerking van psalm 13 (Vulg. 12), in 10 zevenregelige strofen, op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000241853
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030487
Pathdomain/teksten/TEXT000000030487
Display NameCornelis Crul : Bewerking in acht vijftienregelige strofen van psalm 79 (lees 77, Vulg. 76)
Relation IdRELA000000345705
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030486
Pathdomain/teksten/TEXT000000030486
Display NameCornelis Crul : Proloog van 4 vijftienregelige strofen op bewerking van psalm 77 (Vulg. 76)
Relation IdRELA000000345699
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030484
Pathdomain/teksten/TEXT000000030484
Display NameCornelis Crul : Tweespraak in de vorm van een refrein van tien strofen op de stok Eist dan wonder dat elc na ryckdom gheneghen es en Eist dan niet wondere dat tvolc dus na rycdom staet
Relation IdRELA000000345686
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030144
Pathdomain/teksten/TEXT000000030144
Display NameDankgebed in 7 dertienregelige strofen, op de stok Lof God van desen als u belieft salt beter wesen
Relation IdRELA000000344119
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030482
Pathdomain/teksten/TEXT000000030482
Display NameFrans Fraet: Refrein van vier achttienregelige strofen op de stok Menschen siet van wat niet dat ghij ghecomen sijt
Relation IdRELA000000345675
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027139
Pathdomain/teksten/TEXT000000027139
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 strofen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331265
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000027140
Pathdomain/teksten/TEXT000000027140
Display NameGeestelijk ABC-gedicht van 25 verzen op naam van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000331271
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030148
Pathdomain/teksten/TEXT000000030148
Display NameMariagedicht van vier achttienregelige strofen op de stok Maria die daer oetmoedich bevonden zijt, op naam van Anthonis de Roovere
Relation IdRELA000000344136
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030488
Pathdomain/teksten/TEXT000000030488
Display NameMotto van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345710
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030460
Pathdomain/teksten/TEXT000000030460
Display NameMotto van N. Knibbe
Relation IdRELA000000345568
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030461
Pathdomain/teksten/TEXT000000030461
Display NameN. Knibbe : Refrein van vier dertienregelige strofen op de stok Want desen mey es altyts even groene
Relation IdRELA000000345572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030459
Pathdomain/teksten/TEXT000000030459
Display NameN. Knibbe : Refrein van vier twintigregelige strofen op de stok Tes Godt al ghehoorsaem zonder den meinsche alleene
Relation IdRELA000000345562
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021079
Pathdomain/teksten/TEXT000000021079
Display NameNieuwjaars gedicht over de zeven gaven van de Heilige Geest, berijmd (iedere gave in 11 regels, slechts zes gaven behandeld)
Relation IdRELA000000304947
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030138
Pathdomain/teksten/TEXT000000030138
Display NameProloog van 6 zevenregelige strofen op bewerking van psalm 13 (Vulg. 12)
Relation IdRELA000000344096
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030442
Pathdomain/teksten/TEXT000000030442
Display NameRefrein van drie negentienregelige strofen en Prince op de stok Een schandighe brocke es haest ghegheten
Relation IdRELA000000345473
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030478
Pathdomain/teksten/TEXT000000030478
Display NameRefrein van drie zestienregelige strofen en Prince op de stok Ghij zyt den troost mijnder zielen alleene
Relation IdRELA000000345651
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030464
Pathdomain/teksten/TEXT000000030464
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Hy hevet tsamen voor ons God al vulbracht voorwaer
Relation IdRELA000000345587
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030444
Pathdomain/teksten/TEXT000000030444
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Lof vader diet al hebt in u regieren
Relation IdRELA000000345484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030471
Pathdomain/teksten/TEXT000000030471
Display NameRefrein van vier achttienregelige strofen op de stok Want ghy vint den troost in Christus doot warachtich
Relation IdRELA000000345624
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019468
Pathdomain/teksten/TEXT000000019468
Display NameRefrein van vier strofen op de stok Lof eere glorie van tije tot tyen
Relation IdRELA000000298795
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030447
Pathdomain/teksten/TEXT000000030447
Display NameRefrein van vier twaalfregelige strofen op de stok Benedicamus domino deo gracia
Relation IdRELA000000345498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030467
Pathdomain/teksten/TEXT000000030467
Display NameRefrein van vier veertienregelige strofen op de stok Hebben wy gheen liefde zo en eist al niet
Relation IdRELA000000345603
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030479
Pathdomain/teksten/TEXT000000030479
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Een soe isser een die ist al
Relation IdRELA000000345657
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030483
Pathdomain/teksten/TEXT000000030483
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Eist wonder dat alle dierkins mu meest verblyden
Relation IdRELA000000345681
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030462
Pathdomain/teksten/TEXT000000030462
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Gods woort ons licht dat de vader heeft ghezonden
Relation IdRELA000000345578
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030465
Pathdomain/teksten/TEXT000000030465
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Lof zaleghen staet die God zelve maecte
Relation IdRELA000000345592
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030458
Pathdomain/teksten/TEXT000000030458
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Myn lief es myne en ic ben zyne
Relation IdRELA000000345557
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030466
Pathdomain/teksten/TEXT000000030466
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok So es dit al niet alst al wel overdacht es
Relation IdRELA000000345598
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030475
Pathdomain/teksten/TEXT000000030475
Display NameRefrein van vier vijftienregelige strofen op de stok Waer heeft oyt minnare meer liefden bewesen
Relation IdRELA000000345638
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030453
Pathdomain/teksten/TEXT000000030453
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Aen raedt aen daet altoos ghetrouwe
Relation IdRELA000000345529
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030476
Pathdomain/teksten/TEXT000000030476
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Duer tvast gheloouich herte Christus triumpheert
Relation IdRELA000000345643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030455
Pathdomain/teksten/TEXT000000030455
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Faelgeert ons voerspoet adieu vriendts confoort
Relation IdRELA000000345539
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030452
Pathdomain/teksten/TEXT000000030452
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Ghij zijt den troost mijnder zielen alleene
Relation IdRELA000000345523
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030468
Pathdomain/teksten/TEXT000000030468
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Ter noot zo kent elc zynen vriendt warachtich
Relation IdRELA000000345608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030445
Pathdomain/teksten/TEXT000000030445
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Wanneer sal God van alle menschen bekent zijn
Relation IdRELA000000345489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030470
Pathdomain/teksten/TEXT000000030470
Display NameRefrein van vier zestienregelige strofen op de stok Zyt heere ghedachtich dwerc uwer handen
Relation IdRELA000000345619
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030440
Pathdomain/teksten/TEXT000000030440
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Crachtichts in hemelen op eerde in helle
Relation IdRELA000000345461
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030457
Pathdomain/teksten/TEXT000000030457
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Den rom uwer wercken Gods woort en deewich leven
Relation IdRELA000000345552
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030450
Pathdomain/teksten/TEXT000000030450
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Is God met ons wie mach ons teghen zijn
Relation IdRELA000000345513
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030451
Pathdomain/teksten/TEXT000000030451
Display NameRefrein van vier zeventienregelige strofen op de stok Wat baten ist als ghij u ziele verliest
Relation IdRELA000000345518
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030439
Pathdomain/teksten/TEXT000000030439
Display NameRefrein van vijf achttienregelige strofen op de stok Want wie Gods woort ghelooft het sal hem versaden
Relation IdRELA000000345456
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021027
Pathdomain/teksten/TEXT000000021027
Display NameRefrein van vijf strofen op de stok Dits tgheloove dat ons die scriftuere verclaert
Relation IdRELA000000304742
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030454
Pathdomain/teksten/TEXT000000030454
Display NameRefrein van vijf zestienregelige strofen op de stok Want int stuvende sant ist quaet fonderen
Relation IdRELA000000345534
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030489
Pathdomain/teksten/TEXT000000030489
Display NameRegister op de tekstverzameling
Relation IdRELA000000345713
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030490
Pathdomain/teksten/TEXT000000030490
Display NameRetrogade van Cornelis Crul
Relation IdRELA000000345715
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030463
Pathdomain/teksten/TEXT000000030463
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000345583
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030456
Pathdomain/teksten/TEXT000000030456
Display NameSamenspraak in de vorm van een refrein van acht strofen op de stok Hoe vreest myn ziele voer doordeel des heeren en Daer lief over lief sal vonnisse gheven
Relation IdRELA000000345544
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030140
Pathdomain/teksten/TEXT000000030140
Display NameTafelgebed in 4 tienregelige strofen, op de stok Eest drooghe eest nat // deus benedicat
Relation IdRELA000000344102
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024913
Pathdomain/teksten/TEXT000000024913
Display NameTwee berijmde Middelnederlandse Ave Maria's op de beginwoorden van het Latijnse Ave Maria
Relation IdRELA000000320620
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000030485
Pathdomain/teksten/TEXT000000030485
Display NameVijfregelig acrostichon van Cornelis Crul (rijmschema ababb)
Relation IdRELA000000345695
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers