DÜSSELDORF, ULB : C 93

Typetekstdrager
ValueDÜSSELDORF, ULB : C 93
IdTDRA000000004348
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/f6d532ff-aa4b-40bf-9480-4220a5293718
Deletedno
Relation Count 40
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000084475
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000006684
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006684
Display NameWezel, Kruisheren /Marienfrede
Relation IdRELA000000084495
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000008318
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008318
Display NameArnt van Vorschelen
Relation IdRELA000000084494
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000013816
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013816
Display NameBouker Bernardius, Bocholt
Relation IdRELA000000084491
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002633
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002633
Display NameDüsseldorf, Landes- und Stadtbibliothek
Relation IdRELA000000084492
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002634
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002634
Display NameDüsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek
Relation IdRELA000000084493
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000004524
Pathdomain/documents/DOCU000000004524
Display NameEpistolaire aspecten van de geestelijke brief (ca. 1350-1550) / Mikel M. Kors
Relation IdRELA000000084489
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000080
Pathdomain/locations/LOCA000000000080
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000084482
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000372
Pathdomain/documents/DOCU000000000372
Display NameBonaventura deutsch : ein Beitrag zur deutschen franziskaner-Mystik und -Scholastik / von Kurt Ruh
Relation IdRELA000000084483
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003297
Pathdomain/documents/DOCU000000003297
Display NameCatalogus van de fotoalbums van Middelnederlandse handschriften = Medii aevi manuscriptorum spiritualium neerlandicorum reproductio : (z.g. Collectie Titus Brandsma) / [verz. en ingel. door] Titus Brandsma ; bewerkt door Zr. G. Feugen
Relation IdRELA000000084486
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000084485
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000084487
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000176
Pathdomain/documents/DOCU000000000176
Display NameMittelniederdeutsche Handschriften ... : Reisebericht / Conrad Borchling
Relation IdRELA000000084484
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000084488
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000008401
Pathdomain/teksten/TEXT000000008401
Display NameAdonai-traktaat
Relation IdRELA000000260049
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024882
Pathdomain/teksten/TEXT000000024882
Display NameBerijmd gebed tot Maria
Relation IdRELA000000320521
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020857
Pathdomain/teksten/TEXT000000020857
Display NameBrief
Relation IdRELA000000304153
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020856
Pathdomain/teksten/TEXT000000020856
Display NameBrief, onder meer over kloostergeloften
Relation IdRELA000000304149
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006866
Pathdomain/teksten/TEXT000000006866
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, lange versie
Relation IdRELA000000254251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017344
Pathdomain/teksten/TEXT000000017344
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291684
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018234
Pathdomain/teksten/TEXT000000018234
Display NameExempel uit Koenraad van Eberbach: Exordium magnum ordinis cisterciensis
Relation IdRELA000000294542
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007881
Pathdomain/teksten/TEXT000000007881
Display NameFili accedens
Relation IdRELA000000258222
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007556
Pathdomain/teksten/TEXT000000007556
Display NameFragm. uit Mnl. vertaling van Speculum peccatoris
Relation IdRELA000000257108
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007618
Pathdomain/teksten/TEXT000000007618
Display NameHenricus Suso: Preek over Lectulus noster floridus
Relation IdRELA000000257322
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036321
Pathdomain/teksten/TEXT000000036321
Display NameLeven van Maria
Relation IdRELA000000368333
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031931
Pathdomain/teksten/TEXT000000031931
Display NameMarialied
Relation IdRELA000000351869
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026827
Pathdomain/teksten/TEXT000000026827
Display NamePreek over de uitersten
Relation IdRELA000000330162
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026826
Pathdomain/teksten/TEXT000000026826
Display NamePreek over de uitersten (waarschijnlijk de vertaling van Gerard van Vliederhoven Cordiale de quator novissimus)
Relation IdRELA000000330156
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000037683
Pathdomain/teksten/TEXT000000037683
Display NameTwee fragmenten over de deugd der armoede
Relation IdRELA000000372915
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007578
Pathdomain/teksten/TEXT000000007578
Display NameVanden vier oefeninghen, Nederfr.
Relation IdRELA000000257176
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers