BRUSSEL, KB : II 1171

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 1171
IdTDRA000000004038
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/26d711f8-855c-424a-90a8-6ddc968e1a03
Deletedno
Relation Count 35
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000081011
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000081037
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000081035
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007615
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007615
Display NameClarke, Adam
Relation IdRELA000000081032
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000008033
Pathdomain/lexicons/LEXI000000008033
Display NameHieronymus van Winghe
Relation IdRELA000000081031
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003480
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003480
Display NamePhillipps, Thomas
Relation IdRELA000000081034
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006540
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006540
Display NameThorpe, Thomas
Relation IdRELA000000081033
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001013
Pathdomain/documents/DOCU000000001013
Display NameDe Middelnederlandse boerden : voor het eerst verzameld uitgegeven / door C. Kruyskamp
Relation IdRELA000000081025
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001465
Pathdomain/documents/DOCU000000001465
Display NameDe dichter Hein van Aken / R. Lievens
Relation IdRELA000000081026
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003342
Pathdomain/documents/DOCU000000003342
Display NameHet Cheltenhamse 'Rose'-handschrift / W.E. Hegman
Relation IdRELA000000081029
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004037
Pathdomain/documents/DOCU000000004037
Display NameOp zoek naar de contouren van het onzichtbare : de miniaturen in Hs. Brussel, KB, II 1171 / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000081030
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002037
Pathdomain/documents/DOCU000000002037
Display NameVan der Wive Wonderlijcheit werdt U hier deel geseit. Een gedeeltelijk onuitgegeven hekeldicht van Jan Boendale / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000081028
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002035
Pathdomain/documents/DOCU000000002035
Display NameVerslag aan de Bestendige Commissie over het handschrift onlangs door het Belgisch Staatsbestuur aangekocht te Cheltenham / K.F. Stallaert
Relation IdRELA000000081027
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has binder
Typelexicon
IdLEXI000000009284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009284
Display NameBrussel
Relation IdRELA000000081036
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000081022
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000081024
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005372
Pathdomain/documents/DOCU000000005372
Display NameOnsen Speghele Ystoriale in Vlaemsche : codicologisch onderzoek naar de overlevering van de Spiegel historiael van Jacob van Maerlant, Philip Utenbroeke en Lodewijk van Velthem, met een beschrijving van de handschriften en fragmenten / Jos A.A.M. Biemans
Relation IdRELA000000081023
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000026102
Pathdomain/teksten/TEXT000000026102
Display NameBoerde over de listen van een Antwerpse hoer
Relation IdRELA000000326630
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026101
Pathdomain/teksten/TEXT000000026101
Display NameBoerde over een overspelige vrouw
Relation IdRELA000000326622
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009801
Pathdomain/teksten/TEXT000000009801
Display NameBoerde: Vanden vesscher van Parijs
Relation IdRELA000000265035
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005076
Pathdomain/teksten/TEXT000000005076
Display NameHeinric van Aken: Die Rose
Relation IdRELA000000245643
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005252
Pathdomain/teksten/TEXT000000005252
Display NameJacob van Maerlant: Spiegel historiael, Eerste Partie
Relation IdRELA000000246608
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026100
Pathdomain/teksten/TEXT000000026100
Display NameSproke over de wonderlijke gewoonten van de vrouw
Relation IdRELA000000326618
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025617
Pathdomain/teksten/TEXT000000025617
Display NameSproke over zeldzaamheden: Van dinghen die selden gheschien
Relation IdRELA000000323321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026486
Pathdomain/teksten/TEXT000000026486
Display NameVanden VII vroeden van binnen Rome
Relation IdRELA000000328648
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers