BRUSSEL, KB : II 1039

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 1039
IdTDRA000000004036
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9499b65e-77bb-4087-a42d-5245b44253c2
Deletedno
Relation Count 39
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000080977
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000009284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009284
Display NameBrussel
Relation IdRELA000000080993
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000005889
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005889
Display NameBrussel, Begijnhof / Molenbeek
Relation IdRELA000000080989
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080992
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005454
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005454
Display NameJenneken van den Eeckhout
Relation IdRELA000000080990
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003480
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003480
Display NamePhillipps, Thomas
Relation IdRELA000000080991
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has trefwoord
Typelexicon
IdLEXI000000013650
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013650
Display Namerapiarium
Relation IdRELA000000080995
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000700
Pathdomain/documents/DOCU000000000700
Display NameDen tempel onser sielen / door de schrijfster der Evangelische peerle ; ingel. en kritisch uitg. door Alb. Ampe
Relation IdRELA000000080987
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000036
Pathdomain/documents/DOCU000000000036
Display NameEen oud florilegium eucharisticum in een veertiende-eeuws handschrift : Vervolg / A. Ampe
Relation IdRELA000000080986
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002397
Pathdomain/documents/DOCU000000002397
Display NameRuusbroec in een rapiarium van circa 1400 / R. Lievens
Relation IdRELA000000080988
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080981
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000080984
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000470
Pathdomain/documents/DOCU000000000470
Display NameJan van Ruusbroec, 1293-1381 : tentoonstellingscatalogus / [samenst. van de catalogus: Albert Ampe ... et al.]
Relation IdRELA000000080983
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000080985
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000080982
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000008079
Pathdomain/teksten/TEXT000000008079
Display NameAldus sal die mensche hem selven berespen ende oordelen
Relation IdRELA000000258975
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008085
Pathdomain/teksten/TEXT000000008085
Display NameDat fondament ende wortele alles gheestelecs levens ende die meininghe der scrifturen
Relation IdRELA000000258994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008126
Pathdomain/teksten/TEXT000000008126
Display NameDese acht poente horen toe enen gheesteliken mensche
Relation IdRELA000000259137
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008128
Pathdomain/teksten/TEXT000000008128
Display NameDese acht poente horen toe volcomennen godliken mensche die hem oefenen wille in enen scouwenden levene
Relation IdRELA000000259141
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024798
Pathdomain/teksten/TEXT000000024798
Display NameDictum op naam van Anselmus van Canterbury
Relation IdRELA000000320131
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008127
Pathdomain/teksten/TEXT000000008127
Display NameDie acht poente horen toe enen beghinnenden menschen
Relation IdRELA000000259139
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008094
Pathdomain/teksten/TEXT000000008094
Display NameExcerpt uit het Cuelsche Pater Noster
Relation IdRELA000000259021
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024797
Pathdomain/teksten/TEXT000000024797
Display NameGeestelijk excerpt
Relation IdRELA000000320130
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008063
Pathdomain/teksten/TEXT000000008063
Display NameKalender voor Brussel
Relation IdRELA000000258921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008084
Pathdomain/teksten/TEXT000000008084
Display NameRaadgevingen voor het geestelijk leven; proza met berijmde stukken
Relation IdRELA000000258992
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022882
Pathdomain/teksten/TEXT000000022882
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000311596
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022909
Pathdomain/teksten/TEXT000000022909
Display NameRijmtekst, verwant aan Vertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000311680
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005817
Pathdomain/teksten/TEXT000000005817
Display NameTekst over de zeven gaven van de Heilige Geest met excerpten uit Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven en Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249310
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005819
Pathdomain/teksten/TEXT000000005819
Display NameTekst over de zeven sacramenten met excerpten uit Jan van Ruusbroec: Dat rijcke der ghelieven en Mnl. vertaling van Guyard van Laon: Sermo de duodecim fructibus sacramenti
Relation IdRELA000000249321
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000039773
Pathdomain/teksten/TEXT000000039773
Display NameTien geboden
Relation IdRELA000000379449
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008081
Pathdomain/teksten/TEXT000000008081
Display NameTien pinen in der hellen
Relation IdRELA000000258981
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024198
Pathdomain/teksten/TEXT000000024198
Display NameTraktaat over tien geboden, evangelische raden en werken van barmhartigheid (onvoll. omdat handschrift afbreekt)
Relation IdRELA000000317623
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008073
Pathdomain/teksten/TEXT000000008073
Display NameTwalef scaden comen vanden sonden
Relation IdRELA000000258958
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022910
Pathdomain/teksten/TEXT000000022910
Display NameVertijt uws selfs in allen dinghen
Relation IdRELA000000311682
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008064
Pathdomain/teksten/TEXT000000008064
Display NameVijf poente die zeere scadelec zijn onder gheesteleke menschen, gevolgd door Vijf poente van groter volcomenheit
Relation IdRELA000000258924
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008072
Pathdomain/teksten/TEXT000000008072
Display NameWat es sonde
Relation IdRELA000000258955
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers