BRUSSEL, KB : II 469

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 469
IdTDRA000000004024
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/9d37319d-411d-4b5c-a911-a6374f32fc62
Deletedno
Relation Count 45
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000080816
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000080840
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080839
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006398
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006398
Display NameCamberlyn, J.
Relation IdRELA000000080838
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005452
Display NameGhert Brunnen
Relation IdRELA000000080837
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004975
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004975
Display NameTongeren, Regulieren S. Maria /Ter Noot Gods
Relation IdRELA000000080836
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005134
Pathdomain/documents/DOCU000000005134
Display NameCatalogue des livres et manuscrits, Elzeviers, livres gothiques, ouvrages à figures, formant la bibliothèque de M. le chev. J. Camberlyn : la vente aura lieu le jeudi 16 février 1882 et deux jours suivants, au domicile et sous la dir. du libraire Fr.J. Olivier...
Relation IdRELA000000080835
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003192
Pathdomain/documents/DOCU000000003192
Display NameDat boecsken der verclaringhe van Jan van Ruusbroec. Tekstuitgave als steekproef
Relation IdRELA000000080832
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000891
Pathdomain/documents/DOCU000000000891
Display NameDe veer utersten. Das Cordiale de quatuor novissimis von Gerhard von Vliederhoven in mittelniederdeutscher Überlieferung / Marieluise Dusch
Relation IdRELA000000080829
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001755
Pathdomain/documents/DOCU000000001755
Display NameEen vermeend tractaat van Salome Sticken / D. de Man
Relation IdRELA000000080831
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004763
Pathdomain/documents/DOCU000000004763
Display NameGeestelijke spijs met zalige vermaning : verspreiding, overlevering en receptie van Jan van Leeuwen / [door] D. Geirnaert en J. Reynaert
Relation IdRELA000000080834
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001012
Pathdomain/documents/DOCU000000001012
Display NameHeinrich Seuses Horologium sapientiae / erste kritische Ausg. [hrsg. von] Pius Künzle ; unter Benützung der Vorarbeiten von Dominikus Planzer
Relation IdRELA000000080830
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000037
Pathdomain/documents/DOCU000000000037
Display NameHet "Hoefken van Devocien" : Met bijlage "Van verduldighen lidene" / A. Ampe
Relation IdRELA000000080828
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000080833
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080821
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005134
Pathdomain/documents/DOCU000000005134
Display NameCatalogue des livres et manuscrits, Elzeviers, livres gothiques, ouvrages à figures, formant la bibliothèque de M. le chev. J. Camberlyn : la vente aura lieu le jeudi 16 février 1882 et deux jours suivants, au domicile et sous la dir. du libraire Fr.J. Olivier...
Relation IdRELA000000080827
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000080824
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000472
Pathdomain/documents/DOCU000000000472
Display NameDe handschriften van Jan van Ruusbroec's werken / Willem de Vreese
Relation IdRELA000000080823
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000185
Pathdomain/documents/DOCU000000000185
Display NameMonasticon Windeshemense / hrsg. von Wilhelm Kohl, Ernest Persoons und Anton G. Weiler
Relation IdRELA000000080826
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000203
Pathdomain/documents/DOCU000000000203
Display NameTentoonstelling van Middelnederlandse handschriften uit beide Limburgen : catalogus / [samenst.: J. Deschamps]
Relation IdRELA000000080825
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000080822
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000016225
Pathdomain/teksten/TEXT000000016225
Display NameAanhef van Een corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000288047
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016226
Pathdomain/teksten/TEXT000000016226
Display NameBerijmde gebeden voor de kanonieke uren
Relation IdRELA000000288050
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016227
Pathdomain/teksten/TEXT000000016227
Display NameBerijmde gezondheidsleer tegen jicht (monorime)
Relation IdRELA000000288055
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016234
Pathdomain/teksten/TEXT000000016234
Display NameDe aflaten van de zeven kerken van Rome
Relation IdRELA000000288080
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006689
Pathdomain/teksten/TEXT000000006689
Display NameDrie uittreksels uit David van Augsburg: Profectus religiosorum
Relation IdRELA000000253572
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005743
Pathdomain/teksten/TEXT000000005743
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Boecsken der verclaringhe (r.190-245)
Relation IdRELA000000248943
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005844
Pathdomain/teksten/TEXT000000005844
Display NameExcerpt uit Jan van Ruusbroec: Van seven trappen
Relation IdRELA000000249432
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005798
Pathdomain/teksten/TEXT000000005798
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Die geestelike brulocht, uit Petrus Lombardus: Libri quattuor sententiarum, uit Salomons parabelen en een excerpt `Ruysbroec in sijn boec vander minnender zielen'
Relation IdRELA000000249218
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005843
Pathdomain/teksten/TEXT000000005843
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Een spieghel der eeuwigher salicheit
Relation IdRELA000000249428
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005626
Pathdomain/teksten/TEXT000000005626
Display NameExcerpten uit Jan van Ruusbroec: Vanden blinkenden steen (r.34-48, 903-914)
Relation IdRELA000000248423
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006077
Pathdomain/teksten/TEXT000000006077
Display NameExcerpten uit het werk van Jan van Leeuwen
Relation IdRELA000000250450
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016229
Pathdomain/teksten/TEXT000000016229
Display NameGebedsoefening
Relation IdRELA000000288065
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005838
Pathdomain/teksten/TEXT000000005838
Display NameHet boec vanden voghelen uit Jan van Ruusbroec: Vanden geesteliken tabernakel
Relation IdRELA000000249405
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016228
Pathdomain/teksten/TEXT000000016228
Display NameKalenderraadgevingen
Relation IdRELA000000288061
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011899
Pathdomain/teksten/TEXT000000011899
Display NameMnl. dicta, excerpten uit Hugo Ripelin van Straatsburg: Compendium theologiae veritatis en een rijmspreuk
Relation IdRELA000000273287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006745
Pathdomain/teksten/TEXT000000006745
Display NameMnl. excerpten uit Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae, I,15, II,3 en II,2, met daartussen excerpt over allerzielen uit de Zuidnederlandse vertaling van de Legenda aurea
Relation IdRELA000000253839
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010181
Pathdomain/teksten/TEXT000000010181
Display NameMnl. vertaling van Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quator novissimus
Relation IdRELA000000266436
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006744
Pathdomain/teksten/TEXT000000006744
Display NameVan verduldighen lidene
Relation IdRELA000000253835
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers