BRUSSEL, KB : II 144

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 144
IdTDRA000000004004
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a47fd50c-8e45-4c07-8b76-e060d8d3576e
Deletedno
Relation Count 222
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000003
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000003
Display Name
Relation IdRELA000000080446
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000080464
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080463
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004462
Display NameSerrure, Constant-Philippe
Relation IdRELA000000080462
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003379
Pathdomain/documents/DOCU000000003379
Display NameAus deutschen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Brüssel / R. Priebsch
Relation IdRELA000000080459
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001360
Pathdomain/documents/DOCU000000001360
Display NameBurleske recepten / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000080456
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000080458
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004524
Pathdomain/documents/DOCU000000004524
Display NameEpistolaire aspecten van de geestelijke brief (ca. 1350-1550) / Mikel M. Kors
Relation IdRELA000000080461
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000943
Pathdomain/documents/DOCU000000000943
Display NameHet Gilde van de Blauwe Schuit : literatuur, volksfeest en burgermoraal in de late Middeleeuwen / door Herman Pleij
Relation IdRELA000000080454
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003307
Pathdomain/documents/DOCU000000003307
Display NameHet laatmiddeleeuwse spotsermoen / Dick Kaijser
Relation IdRELA000000080457
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000974
Pathdomain/documents/DOCU000000000974
Display NameHet liedboekje van Marigen Remen : (Hs. Leiden, U.B., Ltk. 218, F.62-F.78V.) / uitg. met een inl. en woordverklaring door een werkgroep van Utrechtse neerlandici ; [voorw. van W.P. Gerritsen]
Relation IdRELA000000080455
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004489
Pathdomain/documents/DOCU000000004489
Display NameVan korte borsten en wassen hoofden (hs. Brussel, KB, II 144, 108 V-IIIV) / Ria Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000080460
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080449
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003379
Pathdomain/documents/DOCU000000003379
Display NameAus deutschen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Brüssel / R. Priebsch
Relation IdRELA000000080450
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000080453
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000848
Pathdomain/documents/DOCU000000000848
Display NameMittelhochdeutsche, mittelniederdeutsche und mittelniederländische Minnereden : Verzeichnis der Handschriften und Drucke / Tilo Brandis
Relation IdRELA000000080452
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000080451
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000033995
Pathdomain/teksten/TEXT000000033995
Display NameAdieulied
Relation IdRELA000000359410
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026099
Pathdomain/teksten/TEXT000000026099
Display NameAscetisch gedicht
Relation IdRELA000000326616
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026705
Pathdomain/teksten/TEXT000000026705
Display NameAscetisch gedicht over de dood
Relation IdRELA000000329571
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020894
Pathdomain/teksten/TEXT000000020894
Display NameBerijmde liefdesbrief
Relation IdRELA000000304295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026081
Pathdomain/teksten/TEXT000000026081
Display NameBerijmde minneleer; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000326559
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038028
Pathdomain/teksten/TEXT000000038028
Display NameBerijmde zegen
Relation IdRELA000000373923
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000019016
Pathdomain/teksten/TEXT000000019016
Display NameCisiojanus
Relation IdRELA000000297026
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020626
Pathdomain/teksten/TEXT000000020626
Display NameCollectie burleske recepten, onder meer zogenaamd tegen jicht in de hand
Relation IdRELA000000303295
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011647
Pathdomain/teksten/TEXT000000011647
Display NameDruc heeft bevanghen dat herte mijn
Relation IdRELA000000272250
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026654
Pathdomain/teksten/TEXT000000026654
Display NameGedicht
Relation IdRELA000000329413
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026084
Pathdomain/teksten/TEXT000000026084
Display NameGeestelijk lied
Relation IdRELA000000326567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026067
Pathdomain/teksten/TEXT000000026067
Display NameHeynrickus: Boerde over een vrijgezel die twee vrouwen wilde; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326501
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020204
Pathdomain/teksten/TEXT000000020204
Display NameHippiatrische recepten
Relation IdRELA000000301688
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012753
Pathdomain/teksten/TEXT000000012753
Display NameHoe luyde sanc die leeraer opter tinnen
Relation IdRELA000000276291
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015359
Pathdomain/teksten/TEXT000000015359
Display NameIc ben schoen ende men mynt mi niet
Relation IdRELA000000285033
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026682
Pathdomain/teksten/TEXT000000026682
Display NameIronische minnegroet
Relation IdRELA000000329509
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032084
Pathdomain/teksten/TEXT000000032084
Display NameKlacht van de akkerman
Relation IdRELA000000352472
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026083
Pathdomain/teksten/TEXT000000026083
Display NameLied
Relation IdRELA000000326564
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000031941
Pathdomain/teksten/TEXT000000031941
Display NameLied op de dood
Relation IdRELA000000351908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026095
Pathdomain/teksten/TEXT000000026095
Display NameLied op de wijs van Ut puer natus
Relation IdRELA000000326597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026097
Pathdomain/teksten/TEXT000000026097
Display NameLied op de wijs van Ut puer nobis nascitur
Relation IdRELA000000326606
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000032487
Pathdomain/teksten/TEXT000000032487
Display NameLied van het uiltje; Mnl.
Relation IdRELA000000353979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033993
Pathdomain/teksten/TEXT000000033993
Display NameLied: Liefflich hait sich versellet
Relation IdRELA000000359406
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033998
Pathdomain/teksten/TEXT000000033998
Display NameLiefdesklacht
Relation IdRELA000000359416
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000036929
Pathdomain/teksten/TEXT000000036929
Display NameLof der studenten
Relation IdRELA000000370723
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020762
Pathdomain/teksten/TEXT000000020762
Display NameLofdicht op de wijn; Lat./Ned.
Relation IdRELA000000303806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026916
Pathdomain/teksten/TEXT000000026916
Display NameLofprijzing op Maria
Relation IdRELA000000330537
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026082
Pathdomain/teksten/TEXT000000026082
Display NameMarialied
Relation IdRELA000000326561
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020409
Pathdomain/teksten/TEXT000000020409
Display NameMedische recepten
Relation IdRELA000000302485
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026679
Pathdomain/teksten/TEXT000000026679
Display NameMinnegroet
Relation IdRELA000000329503
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000033997
Pathdomain/teksten/TEXT000000033997
Display NameMinnelied
Relation IdRELA000000359414
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026092
Pathdomain/teksten/TEXT000000026092
Display NameMinnespreuken
Relation IdRELA000000326588
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026680
Pathdomain/teksten/TEXT000000026680
Display NameParodie op minnegroeten
Relation IdRELA000000329505
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020625
Pathdomain/teksten/TEXT000000020625
Display NameParodiërend recept om vlooien te vangen en te doden, berijmd; Mnl. met Lat. opschrift
Relation IdRELA000000303287
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020617
Pathdomain/teksten/TEXT000000020617
Display NameRaadsels (afschrift van het Strassburger Rätselbuches, druk van ca.1505)
Relation IdRELA000000303255
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020624
Pathdomain/teksten/TEXT000000020624
Display NameRecept, parodie
Relation IdRELA000000303283
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026622
Pathdomain/teksten/TEXT000000026622
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000329293
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034002
Pathdomain/teksten/TEXT000000034002
Display NameRijmspreuk over de mantel van het leed
Relation IdRELA000000359426
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000034024
Pathdomain/teksten/TEXT000000034024
Display NameRijmspreuk; Mnl.
Relation IdRELA000000359488
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009885
Pathdomain/teksten/TEXT000000009885
Display NameSpotsermoen: De sancto amore; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000265385
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009884
Pathdomain/teksten/TEXT000000009884
Display NameSpotsermoen; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000265376
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026706
Pathdomain/teksten/TEXT000000026706
Display NameSpreukverzameling : Eyn sunderlinge leer
Relation IdRELA000000329574
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025652
Pathdomain/teksten/TEXT000000025652
Display NameSproke : Vanden esel
Relation IdRELA000000323498
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026064
Pathdomain/teksten/TEXT000000026064
Display NameSproke over de betekenis van verschillende bloemen en bomen
Relation IdRELA000000326484
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020761
Pathdomain/teksten/TEXT000000020761
Display NameSproke over de wijn; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000303798
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026065
Pathdomain/teksten/TEXT000000026065
Display NameSproke over een fluitspeler; Mnl. met Latijns incipit
Relation IdRELA000000326489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020276
Pathdomain/teksten/TEXT000000020276
Display NameSproke: Van dat edele lant van Cockaengen; Mnl. met Latijns opschrift
Relation IdRELA000000301994
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026080
Pathdomain/teksten/TEXT000000026080
Display NameTwee priamels over een twaalftal deugdzame en een twaalftal eerloze personen
Relation IdRELA000000326556
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022986
Pathdomain/teksten/TEXT000000022986
Display NameXII vruchten des lijdens
Relation IdRELA000000311967
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers