BRUSSEL, KB : II 116

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : II 116
IdTDRA000000004001
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/ff303aaa-0933-4bed-a858-ca01f57e8c79
Deletedno
Relation Count 33
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000009
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000009
Display Name
Relation IdRELA000000080385
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000080401
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080400
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004462
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004462
Display NameSerrure, Constant-Philippe
Relation IdRELA000000080399
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013630
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013630
Display Namebroeder Olivier vanden Stock
Relation IdRELA000000080398
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003349
Pathdomain/documents/DOCU000000003349
Display NameBoudewijn van der Luere en zijn 'Maghet van Ghend' / J. Reynaert
Relation IdRELA000000080395
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000080393
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006405
Pathdomain/documents/DOCU000000006405
Display NameLucidarius : de Middelnederlandse Lucidarius-teksten en hun relatie tot de Europese traditie / Nolanda Klunder
Relation IdRELA000000080396
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000437
Pathdomain/documents/DOCU000000000437
Display NameMiddelnederlandsche gedichten en fragmenten / uitgeg. door Napoleon de Pauw
Relation IdRELA000000080390
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001233
Pathdomain/documents/DOCU000000001233
Display NameMiddelnederlandse Lucidariusboeken / R.Th.M. van Dijk
Relation IdRELA000000080391
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003348
Pathdomain/documents/DOCU000000003348
Display NameMiddelnederlandse didactische gedichten en rijmspreuken / Willy l. Braekman
Relation IdRELA000000080394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003172
Pathdomain/documents/DOCU000000003172
Display NameVaderlandsch museum voor Nederduitsche letterkunde, oudheid en geschiedenis / uitg. door C.P. Serrure
Relation IdRELA000000080392
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080387
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003345
Pathdomain/documents/DOCU000000003345
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. C. P. Serrure. Seconde partie
Relation IdRELA000000080389
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000080388
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000021371
Pathdomain/teksten/TEXT000000021371
Display Name11 rijmspreuken en korte gedichten
Relation IdRELA000000305942
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021360
Pathdomain/teksten/TEXT000000021360
Display Name35 rijmspreuken (van twee regels: vraag en antwoord)
Relation IdRELA000000305906
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021372
Pathdomain/teksten/TEXT000000021372
Display NameAen siet wan ghi comen sijt, onvolledig
Relation IdRELA000000305945
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000003956
Pathdomain/teksten/TEXT000000003956
Display NameBerijmde Mnl. vertaling van de boetpsalmen
Relation IdRELA000000241081
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009871
Pathdomain/teksten/TEXT000000009871
Display NameBoudewijn van der Lore: Van tijtverlies
Relation IdRELA000000265313
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021365
Pathdomain/teksten/TEXT000000021365
Display NameGedicht in strofen (aab-ccb)
Relation IdRELA000000305919
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021361
Pathdomain/teksten/TEXT000000021361
Display NameGedicht over tafelmanieren met (in proza) de gebeden die men bij aanvang van de maaltijd zegt
Relation IdRELA000000305908
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021362
Pathdomain/teksten/TEXT000000021362
Display NameGedicht over vergankelijkheid, onvoll.
Relation IdRELA000000305912
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020551
Pathdomain/teksten/TEXT000000020551
Display NameProfetie van Bulskamp, berijmd
Relation IdRELA000000303005
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007338
Pathdomain/teksten/TEXT000000007338
Display NameReligieuze sproke: Van der zeven vraghen van Jherusalem Zeghelijn (Excerpt uit Loy Latewaert: Seghelijn van Jherusalem)
Relation IdRELA000000256243
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009877
Pathdomain/teksten/TEXT000000009877
Display NameReligieuze sproke: Waer Antkerst gheboren sal sijn en hoe (Excerpt uit De Dietsche Lucidarius vs.5429-93, 5501-5574)
Relation IdRELA000000265337
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000025043
Pathdomain/teksten/TEXT000000025043
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000321216
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000026531
Pathdomain/teksten/TEXT000000026531
Display NameRijmspreuk : Scone seden sonder overmoet (Excerpt uit Jan van Boendale: Der Leken spiegel III, c.20, r.69-80)
Relation IdRELA000000328871
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021366
Pathdomain/teksten/TEXT000000021366
Display NameRijmspreuken
Relation IdRELA000000305921
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021364
Pathdomain/teksten/TEXT000000021364
Display NameRijmspreuken met onder meer Hi is wijs die gode mynt
Relation IdRELA000000305916
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000021363
Pathdomain/teksten/TEXT000000021363
Display NameRijmspreuken over het huwelijk en andere onderwerpen
Relation IdRELA000000305914
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers