BRUSSEL, KB : 22006

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 22006
IdTDRA000000003990
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/7328c59a-9942-4c8e-bc28-d927029375d7
Deletedno
Relation Count 40
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000080231
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000009805
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009805
Display NameDelft
Relation IdRELA000000080254
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080252
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000004461
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004461
Display NameVan der Linde, Anthonie
Relation IdRELA000000080251
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003099
Pathdomain/documents/DOCU000000003099
Display Name'Ascendam in palmam'. Ein Beitrag zur Überlieferung der Palmbaumallegorie im Mittelalter
Relation IdRELA000000080247
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002399
Pathdomain/documents/DOCU000000002399
Display NameAlijt Bake van Utrecht / R. Lievens
Relation IdRELA000000080246
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001563
Pathdomain/documents/DOCU000000001563
Display NameBemerkungen zum "Wyngaerden der sele" des Ps.-Veghe / Dietrich Schmidtke
Relation IdRELA000000080244
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003343
Pathdomain/documents/DOCU000000003343
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. A. Van der Linde, docteur en philosophie
Relation IdRELA000000080250
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003223
Pathdomain/documents/DOCU000000003223
Display NameDie Verbreitung oberländischer Mystikerwerke im Niederländischen : auf Grund der Handschriften dargestellt / Walther Dolch
Relation IdRELA000000080249
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000080242
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000997
Pathdomain/documents/DOCU000000000997
Display NameMeister Eckhart und die Devotio Moderna / von Maria Alberta Lücker
Relation IdRELA000000080243
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001727
Pathdomain/documents/DOCU000000001727
Display NameMiddeleeuwse passiemystiek V : de kloosteronderrichtingen van Alijt Bake (vervolg) / B. Spaapen
Relation IdRELA000000080245
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003108
Pathdomain/documents/DOCU000000003108
Display Name[Over: Lievens, Robrecht. Jordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften. Gent, 1958] / J. Deschamps
Relation IdRELA000000080248
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000028
Pathdomain/locations/LOCA000000000028
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080237
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000003343
Pathdomain/documents/DOCU000000003343
Display NameCatalogue de la bibliothèque de M. A. Van der Linde, docteur en philosophie
Relation IdRELA000000080241
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000204
Pathdomain/documents/DOCU000000000204
Display NameJordanus van Quedlinburg in de Nederlanden : een onderzoek van de handschriften / door Robrecht Lievens
Relation IdRELA000000080239
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000080240
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000094
Pathdomain/documents/DOCU000000000094
Display NameÉcriture sainte et liturgie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000080238
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has decorator
Typelexicon
IdLEXI000000004892
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004892
Display NameDelft, Tertiarissen S. Ursula
Relation IdRELA000000080253
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000036323
Pathdomain/teksten/TEXT000000036323
Display Name72 Namen van Maria
Relation IdRELA000000368340
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010379
Pathdomain/teksten/TEXT000000010379
Display NameAllegorische devote excerpten, onder meer over 14 diensten aan Christus, ten onrechte aan Jan van Ruusbroec toegeschreven
Relation IdRELA000000267225
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009817
Pathdomain/teksten/TEXT000000009817
Display NameDie xij vruchten van ouer te dencken der passien ons heren ihesu cristi
Relation IdRELA000000265104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008667
Pathdomain/teksten/TEXT000000008667
Display NameEen ghenuechlic hoefkijn der devoter sielen
Relation IdRELA000000260960
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000004467
Pathdomain/teksten/TEXT000000004467
Display NameEpistelen en evangeliën van Pasen tot de zondag na Pinksteren, voor de heiligenfeesten van Sint Andries tot Catharina en die van het Commune sanctorum van de apostelen tot de confessoren en voor de eerste adventzondag tot vierde zondag na octaaf van Driekoningen.
Relation IdRELA000000243124
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006612
Pathdomain/teksten/TEXT000000006612
Display NameExcerpt uit Dialoog tussen meester Eckhart en de leek
Relation IdRELA000000253285
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010386
Pathdomain/teksten/TEXT000000010386
Display NameExcerpt uit Mnl. vertaling van preken van Jordanus van Quedlinburg uit: Opus postillarum et sermonum de tempore
Relation IdRELA000000267248
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013425
Pathdomain/teksten/TEXT000000013425
Display NameMnl. vertaling van Arnulf van Leuven: Salve meum salutare
Relation IdRELA000000278649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010387
Pathdomain/teksten/TEXT000000010387
Display NameMnl. vertaling van Eckbert von Schönau: Soliloquium seu meditationes
Relation IdRELA000000267251
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007745
Pathdomain/teksten/TEXT000000007745
Display NameMnl. vertaling van Thomas a Kempis: De imitatione Christi, Boek I, kap.13
Relation IdRELA000000257843
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007119
Pathdomain/teksten/TEXT000000007119
Display NameMnl. vertaling van preken van Bernardus van Clairvaux
Relation IdRELA000000255353
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016930
Pathdomain/teksten/TEXT000000016930
Display NamePunten van het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000290323
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010300
Pathdomain/teksten/TEXT000000010300
Display NameTraktaat met als begin een Mnl. excerpt uit Stimulus amoris
Relation IdRELA000000266913
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010381
Pathdomain/teksten/TEXT000000010381
Display NameVan die doecht des swigens
Relation IdRELA000000267230
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000010383
Pathdomain/teksten/TEXT000000010383
Display NameVan nutticheit des swigens
Relation IdRELA000000267237
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers