BRUSSEL, KB : 21940

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 21940
IdTDRA000000003983
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/79774d39-6595-4ded-9f57-0876c71d974d
Deletedno
Relation Count 27
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000080120
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000080134
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000080133
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013624
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013624
Display NameTonisken Brouwers
Relation IdRELA000000080131
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006542
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006542
Display NameVan Alstein, Petrus Leopold
Relation IdRELA000000080132
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000946
Pathdomain/documents/DOCU000000000946
Display Name"Visio Tnugdali" : the German and Dutch translations and their circulation in the later Middle Ages / by Nigel F. Palmer
Relation IdRELA000000080127
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002248
Pathdomain/documents/DOCU000000002248
Display NameBijdrage tot de kennis van het middeleeuwse volksgeloof / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000080128
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004767
Pathdomain/documents/DOCU000000004767
Display NameDe Middelnederlandse vertalers van het 'Purgatorium sancti Patricii' : hun medium en publiek / Orlanda S.H. Lie
Relation IdRELA000000080129
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000791
Pathdomain/documents/DOCU000000000791
Display NameMiddelnederlandse Marialegenden / vanwege de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000080126
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000080124
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000080125
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000006615
Pathdomain/teksten/TEXT000000006615
Display NameDe biechtspiegel
Relation IdRELA000000253296
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017334
Pathdomain/teksten/TEXT000000017334
Display NameExcerpt uit Gregorius de Grote Homiliae in Evangelia (XII,7)
Relation IdRELA000000291655
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017330
Pathdomain/teksten/TEXT000000017330
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291644
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017329
Pathdomain/teksten/TEXT000000017329
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000291641
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017333
Pathdomain/teksten/TEXT000000017333
Display NameExempel over drie zusters in een klooster
Relation IdRELA000000291652
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017331
Pathdomain/teksten/TEXT000000017331
Display NameExempel van twee schoenmakers die in een stad bij elkaar woonden
Relation IdRELA000000291647
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017332
Pathdomain/teksten/TEXT000000017332
Display NameMaria-exempel
Relation IdRELA000000291649
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012862
Pathdomain/teksten/TEXT000000012862
Display NameMnl. prozavertaling van Hendrik van Saltrey: De purgatorio Sancti Patricii
Relation IdRELA000000276693
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006197
Pathdomain/teksten/TEXT000000006197
Display NameMnl. vertaling van 4 exempelen uit Caesarius van Heisterbach: Dialogus miraculorum VIII/90, XI/6, XII/37 en II/12
Relation IdRELA000000250979
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000011915
Pathdomain/teksten/TEXT000000011915
Display NameMnl. vertaling van Johannes Gobius: Historia de spiritu Guidonis
Relation IdRELA000000273345
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006741
Pathdomain/teksten/TEXT000000006741
Display NameTekst over lijdensoverwegingen waarin verwerkt excerpt uit Mnl. vertaling van Henricus Suso: Horologium aeternae sapientiae I,3; Noordnederl. redactie (f.143v-145v)
Relation IdRELA000000253820
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000008421
Pathdomain/teksten/TEXT000000008421
Display NameTondalus' visioen, begin ontbreekt
Relation IdRELA000000260117
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000013684
Pathdomain/teksten/TEXT000000013684
Display NameVan den anxt ende vander mynnen gods
Relation IdRELA000000279498
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers