BRUSSEL, KB : 21143

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 21143
IdTDRA000000003964
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/414b9c92-7a44-4ba5-af12-14f8838d5c76
Deletedno
Relation Count 13
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000004
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000004
Display Name
Relation IdRELA000000079819
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011452
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011452
Display NameBrabant
Relation IdRELA000000079830
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079829
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007220
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007220
Display NameRuelens, Charles-Louis (Brussel)
Relation IdRELA000000079827
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000012525
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012525
Display NameStallaert, K.
Relation IdRELA000000079828
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000055
Pathdomain/locations/LOCA000000000055
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079823
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000079826
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000006
Pathdomain/documents/DOCU000000000006
Display NameDe handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek : een codicologische beschrijving / door Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000079825
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079824
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000002486
Pathdomain/teksten/TEXT000000002486
Display NameRoelantslied; fragm.; Mnl.
Relation IdRELA000000233235
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers