BRUSSEL, KB : 20105

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 20105
IdTDRA000000003960
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4c6af0da-6af4-4796-a1ab-a64b20ea407c
Deletedno
Relation Count 31
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000079767
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000079785
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000013604
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013604
Display Name(f.82v: "Dit boec hoert toe den susteren inden Ham te Loven.").
Relation IdRELA000000079783
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079784
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007960
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007960
Display NameLeuven, Tertiarissen / Grauwzusters
Relation IdRELA000000079781
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000002244
Pathdomain/documents/DOCU000000002244
Display NameMeister Eckart en de Nederlandse mystiek / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000079779
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003195
Pathdomain/documents/DOCU000000003195
Display NameVerspreide Middelnederlandsche geestelike gedichten, liederen en rijmspreuken C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000079780
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079774
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000079776
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000079777
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000079778
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000096
Pathdomain/documents/DOCU000000000096
Display NameThéologie / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000079775
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000017423
Pathdomain/teksten/TEXT000000017423
Display NameDe soudaensdochter
Relation IdRELA000000291929
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006877
Pathdomain/teksten/TEXT000000006877
Display NameDie passie ons liefs heeren die hij selver gheopenbaert heeft der heiligher vrouwen sinte Birgitta, korte versie
Relation IdRELA000000254286
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000014966
Pathdomain/teksten/TEXT000000014966
Display NameEen corte oefeninge om den mensce sijn herte dagelijx in goeden gedachten te houden
Relation IdRELA000000283786
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017326
Pathdomain/teksten/TEXT000000017326
Display NameExempel
Relation IdRELA000000291634
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000015963
Pathdomain/teksten/TEXT000000015963
Display NameHet klooster van de Heilige Geest
Relation IdRELA000000287034
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017325
Pathdomain/teksten/TEXT000000017325
Display NameLeven van S. Alexius uit het Vaderboec
Relation IdRELA000000291631
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000007766
Pathdomain/teksten/TEXT000000007766
Display NameMnl. vertaling van Petrus Damianus: Institutio monialis, kap.6
Relation IdRELA000000257899
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000038107
Pathdomain/teksten/TEXT000000038107
Display NameOver de dood van Christus
Relation IdRELA000000374118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016735
Pathdomain/teksten/TEXT000000016735
Display NameOverdenking over het lijden van Jezus
Relation IdRELA000000289736
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000024259
Pathdomain/teksten/TEXT000000024259
Display NameRijmspreuk over de mantel van het leed
Relation IdRELA000000317928
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009024
Pathdomain/teksten/TEXT000000009024
Display NameTraktaat over vrede en onvrede
Relation IdRELA000000262567
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012711
Pathdomain/teksten/TEXT000000012711
Display NameVan eenen devoten vraukin
Relation IdRELA000000276126
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers