BRUSSEL, KB : 19607

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 19607
IdTDRA000000003954
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/a0c66300-7970-4a36-bee3-045dc6c91adb
Deletedno
Relation Count 17
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000079702
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000009284
Pathdomain/lexicons/LEXI000000009284
Display NameBrussel
Relation IdRELA000000079715
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has kopiist
Typelexicon
IdLEXI000000006432
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006432
Display NameHenricus van den Damme
Relation IdRELA000000079714
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079713
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003513
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003513
Display NameWillems, Jan Frans
Relation IdRELA000000079712
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has opdrachtgever
Typelexicon
IdLEXI000000013163
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013163
Display Namestad Brussel
Relation IdRELA000000079716
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000001162
Pathdomain/documents/DOCU000000001162
Display NameDe voortzetting van de Brabantsche yeesten / Robert Stein
Relation IdRELA000000079711
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000059
Pathdomain/locations/LOCA000000000059
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079706
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000375
Pathdomain/documents/DOCU000000000375
Display NameFlämische Schule / Otto Pächt, Ulrike Jenni, Dagmar Thoss
Relation IdRELA000000079708
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000101
Pathdomain/documents/DOCU000000000101
Display NameHistoire de Belgique (histoire particulière) : Anvers et Brabant / par J. Van den Gheyn ; T.
Relation IdRELA000000079707
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079710
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005028
Pathdomain/documents/DOCU000000005028
Display NamePolitiek en historiografie : het ontstaansmilieu van Brabantse kronieken in de eerste helft van de vijftiende eeuw / Robert Stein
Relation IdRELA000000079709
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005336
Pathdomain/teksten/TEXT000000005336
Display NameJan van Boendale: Brabantsche yeesten (Boek I-V) met voortzetting (Boek VI-VII) en toegevoegde verzen, onder meer uit Lodewijk van Velthems voortzetting van de Spiegel historiael
Relation IdRELA000000247090
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005335
Pathdomain/teksten/TEXT000000005335
Display NameKroniek van de Romeinse koningen en keizers en van de pausen, gedeeltelijk ontleend aan Jacob van Maerlant: Spiegel historiael
Relation IdRELA000000247086
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers