BRUSSEL, KB : 19549

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 19549
IdTDRA000000003929
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/94feab67-2bd9-4e4e-bf4e-23ecfcbec1b5
Deletedno
Relation Count 98
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000079384
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000079402
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has categorie
Typelexicon
IdLEXI000000004003
Pathdomain/lexicons/LEXI000000004003
Display Namecollaties
Relation IdRELA000000079401
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079400
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013589
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013589
Display NameEeghem, Adriaen van (Middelburg)
Relation IdRELA000000079398
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003513
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003513
Display NameWillems, Jan Frans
Relation IdRELA000000079399
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079389
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000000199
Pathdomain/documents/DOCU000000000199
Display NameBibliotheca Dominicana Neerlandica manuscripta, 1224-1500 / door Stephanus G. Axters
Relation IdRELA000000079390
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000789
Pathdomain/documents/DOCU000000000789
Display NameHet Biënboec van Thomas van Cantimpré en zijn exempelen / door Wouter Antonie van der Vet
Relation IdRELA000000079393
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079391
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000792
Pathdomain/documents/DOCU000000000792
Display NameMiddelnederlandse stichtelijke exempelen / verz. en uitg. door C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000079395
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000513
Pathdomain/documents/DOCU000000000513
Display NameMiddelnederlandse vertalingen van "Super modo vivendi" (7e hoofdstuk) en "De libris teutonicalibus" van Gerard Zerbolt van Zutphen / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079392
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002267
Pathdomain/documents/DOCU000000002267
Display NameRederijkersspelen uit het archief van 'Trou moet blijcken' / C.G.N. de Vooys
Relation IdRELA000000079394
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006413
Pathdomain/documents/DOCU000000006413
Display NameRepertorium van Middelnederlandse preken in handschriften tot en met 1550 = Repertorium of Middle Dutch sermons preserved in manuscripts from before 1550 / Maria Sherwood-Smith & Patricia Stoop
Relation IdRELA000000079396
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000018322
Pathdomain/teksten/TEXT000000018322
Display NameBiechtboek, bewerkt naar Jan van Brederode: Des coninx summe
Relation IdRELA000000294821
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018310
Pathdomain/teksten/TEXT000000018310
Display NameCollatie
Relation IdRELA000000294800
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018319
Pathdomain/teksten/TEXT000000018319
Display NameCollatie (deels over het zevende gebod) met exempelen
Relation IdRELA000000294814
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000006604
Pathdomain/teksten/TEXT000000006604
Display NameCollatie met daarin passages uit Een verclaringhe vanden duytschen boeken
Relation IdRELA000000253266
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018312
Pathdomain/teksten/TEXT000000018312
Display NameCollatie met een exempel
Relation IdRELA000000294802
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018304
Pathdomain/teksten/TEXT000000018304
Display NameCollatie met excerpt uit Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis, uit Jan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove (r.209-231, 237-354) en met exempelen
Relation IdRELA000000294785
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018308
Pathdomain/teksten/TEXT000000018308
Display NameCollatie met exempel
Relation IdRELA000000294797
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018315
Pathdomain/teksten/TEXT000000018315
Display NameCollatie met exempelen
Relation IdRELA000000294806
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017631
Pathdomain/teksten/TEXT000000017631
Display NameCollatie met exempelen en excerpt uit Jan van Ruusbroec: Vanden kerstenen ghelove (r.328-409)
Relation IdRELA000000292597
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018291
Pathdomain/teksten/TEXT000000018291
Display NameCollatie met onder meer citaat uit Petrus Damianus: De institutio monialis en met exempelen
Relation IdRELA000000294745
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000009765
Pathdomain/teksten/TEXT000000009765
Display NameCollatie over de vier uitersten met excerpt uit Meditationes piissimae de cognitione humanae conditionis en met exempelen
Relation IdRELA000000264898
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000016986
Pathdomain/teksten/TEXT000000016986
Display NameExcerpt uit Vanden vier oefeninghen
Relation IdRELA000000290489
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000017633
Pathdomain/teksten/TEXT000000017633
Display NameExempel
Relation IdRELA000000292605
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018300
Pathdomain/teksten/TEXT000000018300
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach
Relation IdRELA000000294774
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018318
Pathdomain/teksten/TEXT000000018318
Display NameExempel op naam van Caesarius van Heisterbach over duivels op de sleep van een vrouw
Relation IdRELA000000294811
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018324
Pathdomain/teksten/TEXT000000018324
Display NameExempel op naam van Gregorius
Relation IdRELA000000294826
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018753
Pathdomain/teksten/TEXT000000018753
Display NameExempel op naam van Gregorius de Grote
Relation IdRELA000000296104
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018328
Pathdomain/teksten/TEXT000000018328
Display NameExempel over S. Ambrosius uit Jacobus de Voragine: Legenda aurea
Relation IdRELA000000294835
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018325
Pathdomain/teksten/TEXT000000018325
Display NameExempel over S. Johannes Eleemosynarius
Relation IdRELA000000294829
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018320
Pathdomain/teksten/TEXT000000018320
Display NameExempel over S. Maria van Oignies
Relation IdRELA000000294816
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018298
Pathdomain/teksten/TEXT000000018298
Display NameExempel uit Gerard van Vliederhoven: Cordiale de quatuor novissimus
Relation IdRELA000000294763
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018331
Pathdomain/teksten/TEXT000000018331
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus
Relation IdRELA000000294841
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018299
Pathdomain/teksten/TEXT000000018299
Display NameExempel uit Thomas van Cantimpré: Bonum universale de apibus (verkorte versie van legende bisschop Udo van Magdeburg
Relation IdRELA000000294768
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000018292
Pathdomain/teksten/TEXT000000018292
Display NameExempel uit Vitae patrum
Relation IdRELA000000294747
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000012261
Pathdomain/teksten/TEXT000000012261
Display NameMnl. excerpt uit Thomas van Aquino: Summa theologiae
Relation IdRELA000000274705
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers