BRUSSEL, KB : 19546

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 19546
IdTDRA000000003928
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4c467a98-7ed2-4a87-b5d4-ec0b0c42bd95
Deletedno
Relation Count 86
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000079365
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000012053
Pathdomain/lexicons/LEXI000000012053
Display NameLimburg
Relation IdRELA000000079383
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079382
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000005686
Pathdomain/lexicons/LEXI000000005686
Display NameHemiksem bij Antwerpen, Cisterciënzers S. Bernardus, Sint Bernard op de Schelde
Relation IdRELA000000079380
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000003513
Pathdomain/lexicons/LEXI000000003513
Display NameWillems, Jan Frans
Relation IdRELA000000079381
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000005161
Pathdomain/documents/DOCU000000005161
Display Name(vs. 1-5530, voorafgegaan door de verzen van het Brusselse fragment) / uitg. door Bart Besamusca en Ada Postma ; met een verantw. van de ed. door W.P. Gerritsen en een beschrijving van de handschriften door Jan Willem Klein ; Ps.
Relation IdRELA000000079379
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001451
Pathdomain/documents/DOCU000000001451
Display NameDrie handschriften uit de Librije van de abdij van Sint Bernards opt Schelt (Brussel, K.B. 19545, 19546 en Kon. Ned. Akad. v. wetensch. XXIV) / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000079374
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001620
Pathdomain/documents/DOCU000000001620
Display NameEene onuitgegeven spreukenverzameling / [J. Verdam]
Relation IdRELA000000079376
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001544
Pathdomain/documents/DOCU000000001544
Display NameJacob van Maerlant's "Der naturen bloeme" : twee notities over handschriften / A. van Panthaleon van Eck-Kampstra
Relation IdRELA000000079375
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004003
Pathdomain/documents/DOCU000000004003
Display NameJacob van Maerlant's Der naturen bloeme : tentoonstelling (1 oktober 1970 - 1 februari 1971) Instituut De Vooys, Utrecht / [voorbereid door de werkgroep 'Textus sub tecto' (A.E.M. Bolten ... et al.)]
Relation IdRELA000000079377
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004349
Pathdomain/documents/DOCU000000004349
Display NameKleine Middelnederlandsche overblijfselen / J. Verdam
Relation IdRELA000000079378
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000061
Pathdomain/locations/LOCA000000000061
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079368
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000079371
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000004905
Pathdomain/documents/DOCU000000004905
Display NameCollecties op orde : Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden / Karl Stooker & Theodorus Johannes Verbeij
Relation IdRELA000000079372
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000001451
Pathdomain/documents/DOCU000000001451
Display NameDrie handschriften uit de Librije van de abdij van Sint Bernards opt Schelt (Brussel, K.B. 19545, 19546 en Kon. Ned. Akad. v. wetensch. XXIV) / G.I. Lieftinck
Relation IdRELA000000079369
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000374
Pathdomain/documents/DOCU000000000374
Display NameHolländische Schule / Otto Pächt, Ulrike Jenni
Relation IdRELA000000079373
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000079370
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000005161
Pathdomain/teksten/TEXT000000005161
Display NameJacob van Maerlant: Der naturen bloeme
Relation IdRELA000000246105
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000005164
Pathdomain/teksten/TEXT000000005164
Display NameKalender
Relation IdRELA000000246118
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022611
Pathdomain/teksten/TEXT000000022611
Display NameKort strofisch gedicht; rondeel
Relation IdRELA000000310415
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000020561
Pathdomain/teksten/TEXT000000020561
Display NameRaadsel, berijmd
Relation IdRELA000000303044
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022609
Pathdomain/teksten/TEXT000000022609
Display NameRijmspreuk
Relation IdRELA000000310407
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022607
Pathdomain/teksten/TEXT000000022607
Display NameRijmspreuk : Scone seden sonder overmoet (Excerpt uit Jan van Boendale: Der Leken spiegel, boek III, kap.20, r.69-80)
Relation IdRELA000000310397
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022608
Pathdomain/teksten/TEXT000000022608
Display NameRijmspreuk : Van eener dosinen verkeertheden
Relation IdRELA000000310402
Acceptedyes
Rev 1
Typetekst
IdTEXT000000022612
Pathdomain/teksten/TEXT000000022612
Display NameSerie rijmspreuken door diverse handen genoteerd
Relation IdRELA000000310418
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers