BRUSSEL, KB : 19308

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 19308
IdTDRA000000003923
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/92430ec9-0a05-4909-84c5-b2daa0ed15c0
Deletedno
Relation Count 20
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000007
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000007
Display Name
Relation IdRELA000000079282
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000011463
Pathdomain/lexicons/LEXI000000011463
Display NameNederlanden
Relation IdRELA000000079302
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079301
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000006431
Pathdomain/lexicons/LEXI000000006431
Display NameCosterus, Abrahamus
Relation IdRELA000000079296
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013586
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013586
Display NameElaut L.
Relation IdRELA000000079298
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000013587
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013587
Display NameHeywood Bright, B.
Relation IdRELA000000079300
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000000769
Pathdomain/documents/DOCU000000000769
Display NameBerijmde Middelnederlandse gezondheidsleer 'Alsoet Aristoteles Alexander oversonde' / Willy L. Braekman
Relation IdRELA000000079292
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000876
Pathdomain/documents/DOCU000000000876
Display NameBoec van medicinen in Dietsche : een Middelnederlandse compilatie van medisch-farmaceutische literatuur / door W.F. Daems
Relation IdRELA000000079293
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000003317
Pathdomain/documents/DOCU000000003317
Display NameVan smeinscen lede : een middelnederlands geneeskundig geschrift : zijn betekenis in het raam van de medische literatuur der dertiende eeuw / [met inl. en aantekeningen uitgeg. door] L. Elaut
Relation IdRELA000000079295
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000002079
Pathdomain/documents/DOCU000000002079
Display NameVier middelnederlandse fragmentjes over "menskunde" geïdentificeerd / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079294
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000014
Pathdomain/locations/LOCA000000000014
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079288
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000005236
Pathdomain/documents/DOCU000000005236
Display NameFunctionele aspecten van Middelnederlandse versprologen / Gerardus Henricus Petronella Sonnemans
Relation IdRELA000000079290
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000006386
Pathdomain/documents/DOCU000000006386
Display NameLering en stichting op klein formaat : Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament / Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000079291
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000079
Pathdomain/documents/DOCU000000000079
Display NameRepertorium van de Middelnederlandse Artes-literatuur / R. Jansen-Sieben
Relation IdRELA000000079289
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000002462
Pathdomain/teksten/TEXT000000002462
Display NameVan smeinscen lede; Mnl.
Relation IdRELA000000233085
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers