BRUSSEL, KB : 18231

Typetekstdrager
ValueBRUSSEL, KB : 18231
IdTDRA000000003914
Rev1
Created
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Modified
Time Stamp 1424335062298
User Idimporter
Vre Idebnm
Pidhttp://hdl.handle.net/11240/4f362621-f888-4c97-80a1-b273304e3bb6
Deletedno
Relation Count 16
Properties
Relations
Textdrager has sign code
Typesignalementcode
IdSIGC000000000008
Pathdomain/signalementcodes/SIGC000000000008
Display Name
Relation IdRELA000000079167
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has lokalisering
Typelexicon
IdLEXI000000013581
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013581
Display Nametussen Roer en Maas
Relation IdRELA000000079183
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has owner
Typelexicon
IdLEXI000000013580
Pathdomain/lexicons/LEXI000000013580
Display NameArnoldus Manderscheid
Relation IdRELA000000079180
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000002498
Pathdomain/lexicons/LEXI000000002498
Display NameBrussel, Koninklijke Bibliotheek
Relation IdRELA000000079181
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007217
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007217
Display NameKuno von Manderscheid, graaf te Blankenheim
Relation IdRELA000000079178
Acceptedyes
Rev 1
Typelexicon
IdLEXI000000007218
Pathdomain/lexicons/LEXI000000007218
Display NameWirich VI. von Daun zu Oberstein
Relation IdRELA000000079177
Acceptedyes
Rev 1
Is textdrager mentioned in doc
Typedocument
IdDOCU000000003313
Pathdomain/documents/DOCU000000003313
Display NameLe livre de Sidrac : Moezelfrankisch afschrift van de Middelnederlandse vertaling, 1430
Relation IdRELA000000079176
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has regiocode
Typelocation
IdLOCA000000000071
Pathdomain/locations/LOCA000000000071
Display Nameundefined
Relation IdRELA000000079171
Acceptedyes
Rev 1
Textdrager has doc
Typedocument
IdDOCU000000004277
Pathdomain/documents/DOCU000000004277
Display Name'Het getal zijner jaren is onnaspeurlijk' : een herijking van de dateringen van de handschriften en fragmenten met Middelnederlandse ridderepiek / Jan Willem Klein
Relation IdRELA000000079174
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000006
Pathdomain/documents/DOCU000000000006
Display NameDe handschriften van de Middelnederlandse ridderepiek : een codicologische beschrijving / door Hans Kienhorst
Relation IdRELA000000079173
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000005734
Pathdomain/documents/DOCU000000005734
Display NameEen kopiist als redacteur : Nederlandse en Duitse 'Limborch'-handschriften met elkaar vergeleken / door Rita Schlusemann
Relation IdRELA000000079175
Acceptedyes
Rev 1
Typedocument
IdDOCU000000000049
Pathdomain/documents/DOCU000000000049
Display NameMiddelnederlandse handschriften uit Europese en Amerikaanse bibliotheken : tentoonstelling ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Koninklijke Zuidnederlandse Maatschappij voor Taal- en Letterkunde en Geschiedenis, Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 24 okt.-24 dec. 1970 : catalogus / J. Deschamps
Relation IdRELA000000079172
Acceptedyes
Rev 1
Contains text
Typetekst
IdTEXT000000002457
Pathdomain/teksten/TEXT000000002457
Display NameRoman van Heinric ende Margriete van Limborch; Ripuar.
Relation IdRELA000000233045
Acceptedyes
Rev 1
Variation Refstekstdragers
ebnmtekstdragers